• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 969
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,518,922
20 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
​ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน บินTG เดินทาง ต.ค.67-เม.ย.68 ราคาเริ่ม 19,990 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCVZ175
ราคา : 19,990.00 บาท

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน บินTG เดินทาง ต.ค.67-เม.ย.68  ราคาเริ่ม 19,990 บาท
 บินเช้า-กลับค่ำ พักดี 4 ดาวทุกคืน
 สัมผัสลมหนาวเมืองซาปา พักซาปา 2 คืน รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน นั่งรถรางซาปา ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
 


ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
 
บินเช้า-กลับค่ำ พักดี 4 ดาวทุกคืน
 สัมผัสลมหนาวเมืองซาปา พักซาปา 2 คืน รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน นั่งรถรางซาปา ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
 
  
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – เมืองลาวกาย – ด่านชายแดนเวียดนามจีน– โบสถ์หินซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 
 05.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
07.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG560 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
09.35 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ
        หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานซีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรระดับน้ำทะเล ระหว่างทางนำท่านแวะ เมืองลาวกาย ชม ด่านชายแดนเวียดนามจีน หรือ ด่านก๊กเลี้ยว เป็นด่านชายแดนของ 2 ประเทศ ให้ท่านชมตลาดท้องถิ่นวิถีชีวิตของชาวบ้าน มักจะมีสินค้าอาทิ ผัก ผลไม้ ต่างฤดูกาลเป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
        นำท่านถ่ายรูป โบสถ์หินซาปา (STONE CHURCH) อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของซาปาที่ต้องไปเช็คอิน เป็นโบสถ์หินที่สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส เนื่องจากครั้งที่เป็นเมืองอาณานิคม มีชาวฝรั่งเศสมาอาศัยอยู่เมืองซาปาจำนวนมาก

อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET) มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ หมายเหตุ: การท่องเที่ยวในเมืองซาปา รถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงตัวเมือง และไม่สามารถสัญจรท่องเที่ยวภายในเมืองได้ นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าเป็นหลัก และ/หรือ ใช้รถท้องถิ่นในการเดินทาง
เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SAPA CHARM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
Day2 หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – นาขั้นบันได – น้ำตกเมี่องฮวา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
        นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) ให้ท่านชม นาขั้นบันได แห่งซาปา เป็นหมู่บ้านของชาวม้งดำที่ยังคงใช้วิถีชีวิตแบบธรรมชาติ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่างๆ พื้นที่ภายในหมู่บ้านมีจุดเด่นอยู่ที่วิวธรรมชาติ ทั้งป่าเขา น้ำตก และนาขั้นบันไดที่ลดหลั่นไปตามไหล่เขา เนื่องจากตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาในระดับความสูงกว่าน้ำทะเล 1,650 เมตร จึงทำให้ที่นี่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่บางวันอุณหภูมิอาจจะลดลงต่ำกว่า 0 องศา นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมี น้ำตกเมี่องฮวา เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านเข้ามายังหมู่บ้าน เป็นแหล่งน้ำที่คนในหมู่บ้านต่างมาใช้สอยประโยชน์กันละอองน้ำตกที่โปรยลงมาทำให้หมู่บ้านชุ่มฉ่ำ และพาให้บรรยากาศโดยรอบมีอากาศหนาวเย็นยิ่งกว่าเดิม และยังมีของขายพื้นเมืองต่างๆมากมายภายในหมู่บ้าน
 
นำท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา มีการจำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน
  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูบุฟเฟ่ฟานซิปัน
หลังจากนั้นนำท่าน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง อีกทั้งยังได้เห็นวิวของทุ่งนาจากรถรางนี้ หมายเหตุ: รวมค่ารถไฟแล้ว
 
นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโด เป็นกระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพัก ขนาดใหญ่จุได้กว่า 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร หมายเหตุ: รวมค่ากระเข้าไฟฟ้าแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์คจุดที่สูงที่สุดมีข้อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พิชิตยอดฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน' ท่านยังจะได้ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา พร้อมกับบรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางขึ้น-ลงยอดเขา ประมาณ 150,000 ดองหรือประมาณ 250 บาท/ขา
เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ + ไวน์แดง
ที่พัก SAPA CHARM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
Day3 เมืองฮานอย – ร้านขนมของฝาก – ถนน 36 สาย – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
        หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย (HANOI) ระหว่างทางนำท่านชมสินค้า OTOP เยื่อไผ่ เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศเวียดนาม มีอาณาเขตติดกับ 8 จังหวัดบนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง เมืองหลวงของเวียดนาม และเมืองใหญ่อันดับสองรองจากโฮจิมินห์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ร้านขนมของฝาก จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ร้านกาแฟ หรือมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (HALONG) เป็นเมืองหลักของจังหวัดกว๋างนิญ, เวียดนาม เมืองแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากธรรมชาติสุดตระการตาของ “อ่าวฮาลอง” (Ha Long Bay) ที่มีสถานะเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1994 ผืนทะเลกว้างใหญ่ที่รายล้อมด้วยโตรกผา เกาะหินปูนตระหง่านงามกว่า 1,600 เกาะ กระจัดกระจายอยู่ในทะเล
จากนั้นอิสระท่านท่องเที่ยว ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต ท่านจะได้พบกับสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองมากกว่า 100 ร้านค้า อาทิเช่น กระเป๋า สร้อยมุก เรือสำเภาทำจากไม้ ไม้หอมแกะสลัก ของที่ระลึกที่ทำจาก เปลือกหอย เสื้อผ้า ชุดประจำชาติอ่าวหญ่าย เป็นต้น
เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SONG LOC LUXURY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
  
Day4 ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – เกาะไก่ชน  – ถ้ำนางฟ้า – เมก้า แกรนด์ เวิลด์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ (HA LONG BAY CRUISE) ชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดั่งภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ จุดไฮไลท์คือ เกาะไก่ชน  นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระลึกต่างๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูซีฟู๊ดบนเรือ
  
นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองฮานอย เมก้า แกรนด์ เวิลด์ (MEGA GRAND WORLD) กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ และชาวเวียดนามเอง ตั้งอยู่ใจกลางของภาคเหนือ และที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมความบันเทิงที่ทันสมัยที่สุด เพียบพร้อมไปด้วยร้านช้อปปิ้งมากมายจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรมร่วมสมัยของเอเชียยุโรป ที่ถ่ายทอดผ่านทางอาคารบ้านเรือน และการตกแต่งตัวยกลิ่นอายความเป็นอิตาเลียน ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับ ร้านค้ามากมาย ให้เลือกซื้อของฝากต่างๆ และเต็มไปอิ่มไปด้วยมุมถ่ายรูปมากมาย ที่สามารถ ใช้เวลาเดินทาง ได้ตลอดทั้งวันไม่มีเบื่อ
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเช้าสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูเฝอเวียดนาม
20.25 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG565 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.15 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

 
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
04 – 07 ตุลาคม 2567 19,990 13,990 4,000
13 – 16 ตุลาคม 2567 20,990 14,990 4,000
23 – 26 ตุลาคม 2567 20,990 14,990 4,000
25 – 28 ตุลาคม 2567 20,990 14,990 4,000
08 – 11 พฤศจิกายน 2567 19,990 13,990 4,000
09 – 12 พฤศจิกายน 2567 19,990 13,990 4,000
14 – 17 พฤศจิกายน 2567 19,990 13,990 4,000
16 – 19 พฤศจิกายน 2567 19,990 13,990 4,000
21 – 24 พฤศจิกายน 2567 19,990 13,990 4,000
23 – 26 พฤศจิกายน 2567 19,990 13,990 4,000
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2567 19,990 13,990 4,000
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2567 19,990 13,990 4,000
04 – 07 ธันวาคม 2567 19,990 13,990 4,000
07 – 10 ธันวาคม 2567 21,990 15,990 4,000
12 – 15 ธันวาคม 2567 20,990 14,990 4,000
14 – 17 ธันวาคม 2567 20,990 14,990 4,000
20 – 23 ธันวาคม 2567 21,990 15,990 4,000
21 – 24 ธันวาคม 2567 21,990 15,990 4,000
26 – 29 ธันวาคม 2567 22,990 16,990 4,000
27 – 30 ธันวาคม 2567 22,990 16,990 4,000
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2568 (A) 24,990 18,990 4,000
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2568 (B) 24,990 18,990 4,000
01 – 04 มกราคม 2568 (A) 22,990 16,990 4,000
01 – 04 มกราคม 2568 (B) 22,990 16,990 4,000
02 – 05 มกราคม 2568 22,990 16,990 4,000
10 – 13 มกราคม 2568 19,990 13,990 4,000
11 – 14 มกราคม 2568 19,990 13,990 4,000
17 – 20 มกราคม 2568 19,990 13,990 4,000
18 – 21 มกราคม 2568 19,990 13,990 4,000
06 – 09 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 13,990 4,000
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 13,990 4,000
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 13,990 4,000
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 13,990 4,000
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 13,990 4,000
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 13,990 4,000
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 13,990 4,000
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2568 19,990 13,990 4,000
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2568 19,990 13,990 4,000
01 – 04 มีนาคม 2568 20,990 14,990 4,000
06 – 09 มีนาคม 2568 20,990 14,990 4,000
08 – 11 มีนาคม 2568 20,990 14,990 4,000
13 – 16 มีนาคม 2568 20,990 14,990 4,000
14 – 17 มีนาคม 2568 20,990 14,990 4,000
15 – 18 มีนาคม 2568 20,990 14,990 4,000
20 – 23 มีนาคม 2568 20,990 14,990 4,000
22 – 25 มีนาคม 2568 20,990 14,990 4,000
28 – 31 มีนาคม 2568 20,990 14,990 4,000
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2568 20,990 14,990 4,000
04 – 07 เมษายน 2568 21,990 15,990 4,000
12 – 15 เมษายน 2568 24,990 18,990 4,000
13 – 16 เมษายน 2568 24,990 18,990 4,000
14 – 17 เมษายน 2568 23,990 17,990 4,000
 
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
อัตรานี้ Ðไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
 
คำที่เกี่ยวข้อง: #ทัวร์เวียดนามเหนือ #ทัวร์ฮานอยซาปา #ทัวร์เวียดนามเหนือซาปา #ทัวร์ซาปาฮานอย #ทัวร์เวียดนามเหนือราคาถูก #ทัวร์เวียดนามเหนือโปรไฟไหม้ #เที่ยวเวียดนามเหนือ #เที่ยวเวียดนามเหนือราคาถูก #เที่ยวเวียดนามเหนือซาปา #ทัวร์เวียดนามเหนือฮานอย #เที่ยวเวียดนามเหนือโปรไฟไหม้ #ซาปา #ทัวร์ซาปา #เที่ยวซาปา #ทัวร์ฮานอย #ฮานอย #เที่ยวฮานอย #เวียดนาม #ทัวร์เวียดนาม #เที่ยวเวียดนาม #เวียดนามเหนือ #จางอาน #นิงห์บิง
 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน บินFD เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 3วัน2คืน บินEK เดินทาง ก.ค.-ก.ย. 67 ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท
ราคา : 15,990.00 บาท
​ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน บินVZ เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 9,888 บาท
ราคา : 9,888.00 บาท
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน5คืน บินVZ เดินทาง เม.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 14,888 บาท
ราคา : 14,888.00 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 5 คืน บินVZ เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 23,990 บาท
ราคา : 23,990.00 บาท
ทัวร์จีน ฉางซา หนานชาง อู้หยวน หลิงซาน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ 5 วัน 4 คืน บินVZ เดินทาง มิ.ย-ส.ค. 67 ราคาเริ่มต้น 21,990 บาท
ราคา : 21,990.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY