• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 911
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,557,126
13 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
​ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน บินXJ เดินทาง พ.ย.- ธ.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 29,888 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCJI581
ราคา : 29,888.00 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน บินXJ เดินทาง พ.ย.- ธ.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 29,888 บาท
 Kansai leaves Changing Color OSAKA
ชมใบไม้เปลี่ยนสีไม่เหมือนใคร+อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม
พักโอซาก้า 2 คืน คันไซ 1 คืน
 วัดดารุมะ ปราสาทโอซาก้า
สวนกวางนารา วัดทองคินคะคุจิ
วัดคิโยมิสุเดระ ช้อปปิ้งจุใจย่านชินไซบาชิ Rinku Premium Outlet
 

Kansai leaves Changing Color OSAKA
โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน


ชมใบไม้เปลี่ยนสีไม่เหมือนใคร ที่วัดดารูมะ
ถ่ายรูปเช็คอินแลนด์มาร์คดัง ปราสาทโอซาก้า
ขอพร วัดโทไดจิ สวนกวางนารา  วัดทองคินคะคุจิ
วัดคิโยมิสุเดระ ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต
 
พิเศษ! พักโอซาก้า 2 คืน คันไซ 1 คืน
อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม!!
 
 
เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
 
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(บาท)
ราคาเด็ก 2-11 ปี
(บาท)
พักเดี่ยว / เดินทาง
ท่านเดียว เพิ่ม  (บาท)
ที่นั่ง
06-10 พฤศจิกายน 2567 29,888 ไม่มีราคาเด็ก
 
(Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000 บาท)
7,500 34
08-12 พฤศจิกายน 2567 30,888 34
09-13 พฤศจิกายน 2567 29,888 34
13-17 พฤศจิกายน 2567 30,888 34
15-19 พฤศจิกายน 2567 30,888 34
16-20 พฤศจิกายน 2567 31,888 34
20-24 พฤศจิกายน 2567 31,888 34
22-26 พฤศจิกายน 2567 31,888 34
23-27 พฤศจิกายน 2567 31,888 34
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2567 32,888 34
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2567 32,888 34
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2567 33,888 34
03-07 ธันวาคม 2567 34,888 34
04-08 ธันวาคม 2567 34,888 34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
วันที่หนึ่ง      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 
21.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า
 
วันที่สอง   ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ(รวมค่าเข้า) - โอซาก้า
    – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - Duty free                                                                ä อาหาร เที่ยง
  
01.00 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ612
           (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)
08.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา  ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
           นำทุกท่านสู่ นารา เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ที่มีความสำคัญสิ่งก่อสร้างโบราณมากมาย ทั้งวัด ศาลเจ้า และโบราณสถานต่างๆ จากนั้นนำทุกท่านไป สักการะพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น วัดโทไดจิ (Todaiji)  เมืองนารา สักการะหลวงพ่อโตไดบุตสึในวิหารไม้ใหญ่ที่สุดในโลก ถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น สิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัดนี้ คือ วิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุตสึเดนซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตไดบุตสึ เป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันนี้มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมีความยิ่งใหญ่จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 
บริเวณใกล้เคียงกันมี สวนกวางนารา (Nara deer park) บริเวณทางเดินเข้าสู่ประตูใหญ่ของวัดโทไดจิเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกมากมาย สวนกวางแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1880 เป็นสวนขนาดกว้างใหญ่ ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ สนามหญ้า สระน้ำ ศาลเจ้า วัด พิพิธภัณฑ์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งสวนสวยในโซนต่างๆ จุดเด่นก็คือ ฝูงกวางซีกา (Sika deer) ที่มีมากกว่า 1,200 ตัว (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชมวัด แต่ไม่รวมค่าอาหารกวาง)
 
เดินทางสู่ โอซาก้า (Osaka) (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 เป็นจุดหมายของใครหลายๆคน เป็นเมืองที่น่าตื่นเต้นและมีสีสัน สามารถสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม อาหารอร่อย ผู้คนเป็นมิตร และสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช็คอินจุดไฮไลท์ของเมืองโอซาก้า ถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ชมปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)
 
ช้อปปิ้งที่ Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นเช่น โฟมถ่านหินภูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม ครีมต่างๆ ขนมญี่ปุ่นหลากหลายชนิด รวมไปถึงชาเขียว ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก           
        
เดินทางเข้าสู่ที่พัก เช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก: Sarasa Hotel Namba / Shinsaibashi OR SARASA Hotel Shin-Osaka 3*หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
เย็น       อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย บริเวณโรงแรมที่พัก
กรณีที่ได้พัก Sarasa hotel Shin-Osaka ท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง โดยการนั่งรถไฟไปย่านชินไซบาชิเพียง 10 นาที กรณีที่ได้พัก Hotel Sarasa Namba หรือ Hotel Sarasa Shinsaibashi ท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง โดยการเดินและเพลิดเพลินไปกับย่านชินไซบาชิได้ เช็คอินย่านดัง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านเครื่องสำอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ่ก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ และจุดเด่นคือมี ป้ายไฟกูลิโกะ (Glio LED) ป้ายไฟที่ไม่เพียงบ่งบอกความนิยมของแบรนด์ขนมชื่อดังอย่างกูลิโกะเท่านั้น แต่ยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยป้ายไฟกูลิโกะ (Glico LED) นี้ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1953 ตั้งอยู่บริเวณสะพานอิบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่าง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) กับย่านชินไซบาชิ ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า
 
วันที่สาม    อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม                                                                                ä อาหาร เช้า
  
เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ อาหาร ไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้บริการ
ทุกท่านสามารถเดินท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง โดยมีไกด์แนะนำเส้นทาง
** หากท่านต้องการจอง OPTION ผ่านทางบริษัททัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7-10 วันก่อนเดินทาง **
 
โปรแกรมแนะนำ                                                                                                                                                                                                                                                               
* Option Universal Studios Japan  
ราคาเริ่มต้นท่านละ 3,200 บาท/ท่าน
*(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร USJ และค่ารถไฟสำหรับเดินทาง) *โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการสั่งซื้อ
 
อิสระท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย นั่งรถไฟเที่ยวในญี่ปุ่น (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไม่มีไกด์นำเที่ยว) สู่ Universal Studios Japan อัพเดทเครื่องเล่นใหม่ Super Nintendo World และโซนอื่นๆ อีกมากมาย Universal Studios Japan เป็นสวนสนุกระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับจาก TripAdvisor ให้เป็นสวนสนุกที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน และยังติดอันดับที่ 4 ของลิสต์สวนสนุกระดับโลกที่ห้ามพลาดอีกด้วย Universal Studios Japan หรือ เรียกสั้นๆ ว่า USJ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2001 และได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแล้วกว่า 100 ล้านคน สำหรับในปี 2022 แบ่งเป็น 10 โซนด้วยกัน ทำให้สวนสนุกมีความหลากหลายและพร้อมต้อนรับทุกเพศทุกวัย 1. SUPER NINTENDO WORLD™ สัมผัสโลกแห่งมาริโอ้เก็บเห็ดในตำนาน ด้านในโซนนี้ มีเครื่องเล่นใหญ่สองอย่างคือ Mario Cart กับ Yoshi's Adventure และระหว่างทางจะมีมินิเกมสำหรับเด็กๆ ให้เล่นตลอด เช่น ยิงปืนเลเซอร์สะสมแต้ม ชู้ตบาสเก็ตบอลเก็บคะแนน ฯลฯ และยังมีร้านอาหารและร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของ Super Nintendo World โดยเฉพาะอีกด้วย (ถังป๊อบคอร์น แบบ limited ก็มีขายเฉพาะในโซนนี้เท่านั้น) 2. THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER™ จากภาพยนตร์ชื่อดังของโลกพ่อมดแม่มด แฮรี่พอตเตอร์ พื้นที่อันงดงามที่สร้างโลกแห่งเรื่องราว Harry Potter ขึ้นมาใหม่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน ทั้งปราสาท Hogwarts หมู่บ้านพ่อมดแห่ง Hogsmeade และ รถจักรไอน้ำ รวมถึงเครื่องเล่นและร้านค้าสำหรับเวทมนตร์ศาสตร์ 3. Minion Park รวมพลเหล่ามินเนี่ยน เพลิดเพลินกับขนมธีมมินเนี่ยนแสนอร่อย แช้อปปิ้งสินค้ามินเนี่ยนแสนน่ารัก 4. Universal Wonderland บริเวณนี้เป็นบ้านของเอลโม่ สนูปปี้ คิตตี้ และเหล่าตัวละครน่ารักอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมทั่วโลก 5. Hollywood พบกับเครื่องเล่นสุดระทึก รถไฟเหาะที่ราวกับบินอยู่บนท้องฟ้า 6. New York บริเวณนี้มีถนนในนิวยอร์กช่วงทศวรรษที่ 1930 ค้นพบสถานที่สำคัญแห่งยุคสมัยตั้งแต่ 5th Avenue ไปจนถึง Delancey Street แฟนหนังทุกประเภทจะเพลิดเพลินสำรวจแหล่งกำเนิดของความบันเทิงด้วยไปกับการเดินเล่นไปตามถนนและตรอกซอกซอยจากภาพยนตร์ชื่อดัง 7. San Francisco สร้างจากเมืองท่าอันดับ 1 ของอเมริกา เช่น Fisherman's Wharf และไชน่าทาวน์ ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ ทำให้บริเวณนี้มีกลิ่นอายของทะเลเช่นเดียวกับเมืองท่าที่แท้จริง สัมผัสประสบการณ์เมืองซานฟรานซิสโกที่มีชีวิตชีวา ลิ้มลองรสชาติของซานฟรานซิสโกด้วยอาหารแคลิฟอร์เนียจากห้องอาหารสุดเก๋ 8. Jurassic Park พบกับไดโนเสาร์ขนาดมหึมาที่ฟื้นคืนชีพที่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ทุกท่านได้ทัวร์แม่น้ำที่ลึกเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ 9. Amity Village คุ้นตาด้วยฉากของ JAWS หนังระทึกขวัญในตำนาน ด้วยความน่าสะพรึงกลัวของฉลามกินคนในเมืองนี้ Amity สำรวจเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ผ่อนคลายด้วยของว่างและไอศกรีมในหมู่บ้านชายทะเล 10. Water World ชมการแสดงทางน้ำที่โลดโผน สมจริงจนทำให้ท่านกลั้นหายใจตั้งแต่ต้นจนจบ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร USJ และค่ารถไฟสำหรับเดินทาง) ราคาบัตรค่าเข้า Universal Studios Japan
โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการสั่งซื้อ ราคาบัตร ราคาเริ่มต้นท่านละ 3,200 บาท     
      
       
อิสระอาหาร เที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก: Sarasa Hotel Namba/Shinsaibashi OR SARASA Hotel Shin-Osaka 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
วันที่สี่    เมืองมิโนะ - วัดดารุมะ(รวมค่าเข้า) - เกียวโต – วัดทองคินคะคุจิ(รวมค่าเข้า) - วัดคิโยมิสุเดระ(รวมค่าเข้า) – อิซูมิซาโนะ – Rinku Premium Outlet Osaka                                                                 ä อาหาร เช้า, เที่ยง          
 
เช้า      ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
           เมืองมิโนะ (Mino) ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติอันงดงาม อากาศบริสุทธิ์ และสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย วัดแห่งความโชคดีมีชัยชนะ วัดคัตสึโอจิ (Katsuoji Temple) ที่นี่มีตุ๊กตาดารุมะสีแดงขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่วางเรียงรายอยู่ทั่วทุกมุมวัด ที่นี่มีสวนสไตล์ญี่ปุ่นสวยๆขนาดใหญ่ให้เดินชม และยังเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงของเมืองโอซาก้าด้วย (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชมวัด)
 
เดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยวัดวาอาราม ศาลเจ้า และสวนสวยๆ มากมาย และเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องวัฒนธรรมดั้งเดิม ชา และอาหาร ชมความสวยงาม วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือที่รู้จักกันในชื่อ "วัดทอง (GoldenPavilion)" เป็นจุดเด่นของเกียวโต วัดประดับด้วยทองอย่างหรูหรา ตัวอาคารสีทองมี 3 ชั้น ทำจากไม้และใช้กำแพงสีขาว ภายในตกแต่งด้วยทอง เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปและรูปปั้นของโชกุนอะชิคางะ โยชิมิทซึ เคยใช้เป็นที่พักของซามูไร ส่วนบนสุดปั่นมีรูปปั้นของนกฟินิกซ์สีทอง(ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชมวัด)
 
 
เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese Set
เสริมสิริมงคลไหว้พระ วัดคิโยมิสุเดระ (Kiyomizu temple) หรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่า วัดน้ำใส เป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า “น้ำบริสุทธิ์” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย ส่วนมากมาเพื่อสักการะ และขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าวัด)
 
เดินทางสู่ เมืองอิซุมิซาโนะ (Izumisano) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดโอซาก้า อยู่ใกล้สนามบินคันไซมี เป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าดึงดูด ธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนาน และอาหารที่อร่อย ตะลุยช้อปปิ้ง Rinku Premium Outlet Osaka เป็นศูนย์การค้าเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ ที่นี่มีร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 210 ร้าน สินค้าที่จำหน่ายมีทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ กระเป๋า ของใช้ในบ้าน อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย สินค้าทุกชิ้นลดราคาจากราคาปกติ 30% ถึง 70%
เย็น       อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
                   ที่พัก: Izumisano Center Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
หลังเช็คอินโรงแรมแนะนำ อิสระท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย บริเวณแถวโรงแรม เพื่อให้ท่านได้หาร้านค้าซื้อของฝาก หรือ ร้านอาหารเพื่อลิ้มลองรสชาติอาหารในระแวกนั้นๆ
วันที่ห้า        ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                                       ä อาหาร เช้า
         
เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) หรือ บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX กรณีที่พักอยู่ห่างสนามบิน หรือ
 กรณีห้องอาหารโรงแรมเปิดช้า
 เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
09.55 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ613
                 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)
14.20 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 
#ญี่ปุ่น #โตเกียว #เที่ยวโตเกียว #ทัวร์โตเกียว #โอซาก้า #ทัวร์โอซาก้า #เที่ยวโอซาก้า #ฮอกไกโด #ทัวร์ฮอกไกโด #เที่ยวฮอกไกโด #ทาคายาม่า #เที่ยวทาคายาม่า #ทัวร์ทาคายาม่า #เกียวโต #ทัวร์เกียวโต #เที่ยวเกียวโต #ฟูจิ #ภูเขาไฟฟูจิ #คิวชู #ทัวร์คิวชู #เที่ยวคิวชู #ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว #เที่ยวญี่ปุ่นโตเกียว #ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก #เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรไฟไหม้  #เที่ยวญี่ปุ่นโปรไฟไหม้  #japan #โตเกียวโอซาก้า #โอซาก้าโตเกียว #ชินจูกุ #tokyo #ทัวร์ญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่น
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

​ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บิน8L เดินทาง ต.ค. 67 - มี.ค. 68 ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
ราคา : 22,990.00 บาท
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บินQW เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 67 ปีใหม่ 68 ราคาเริ่ม 24,990 บาท
ราคา : 24,990.00 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ BEIJING SHANGHAI พิชิตกำแพงแดนมังกร 6D4N บินMU-FM เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเพียง 30,999 บาท
ราคา : 30,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โอซาก้า6วัน 4คืน บินXJ เดินทาง ส.ค.-ก.ย. 67 ราคาเพียง 31,888 บาท
ราคา : 31,888.00 บาท
ทัวร์จีน เหมาลำฉางซา WANGXIANGU ฉางซา - อู้หยวน - หุบเขาเทวดา 5D4N บินVZ เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 67 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ชมดอกโคเชีย 6 วัน 4 คืน บินHB เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท
ราคา : 29,990.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY