• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 939
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,518,892
20 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 67 ราคาเริ่ม 22,888 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCTT704
ราคา : 22,888.00 บาท

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 67 ราคาเริ่ม 22,888 บาท
 ซุปตาร์...ไทเป เทใจให้เราพาไปเที่ยว
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ท่องรถไฟสายโรแมนติกและดื่มด่ำธรรมชาติ
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
 สายแชะไม่ควรพลาดกับ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน
 ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย , ตลาดกลางคืนซีเหมินติง
 เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , อาหารจีนซีฟู้ด


ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน
ซุปตาร์...ไทเป เทใจให้เราพาไปเที่ยว
!!
กำหนดการเดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2567

 
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ท่องรถไฟสายโรแมนติกและดื่มด่ำธรรมชาติ
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
 • สายแชะไม่ควรพลาดกับ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน
 • ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย , ตลาดกลางคืนซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , อาหารจีนซีฟู้ด
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคา INF
(อายุต่ำกว่า 2 ขวบ)
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน พักเดี่ยว
04 - 08 เมษายน 2567 24,888 2,500 18,888 7,000
12 - 16 เมษายน 2567 28,888 2,500 21,888 7,000
13 - 17 เมษายน 2567 28,888 2,500 21,888 7,000
24 - 28 เมษายน 2567 22,888 2,500 17,888 6,000
08 - 12 พฤษภาคม 2567 22,888 2,500 17,888 6,000
15 - 19 พฤษภาคม 2567 22,888 2,500 17,888 6,000
12 - 16 มิถุนายน 2567 22,888 2,500 17,888 6,000
26 - 30 มิถุนายน 2567 22,888 2,500 17,888 6,000
03 - 07 กรกฎาคม 2567 22,888 2,500 17,888 6,000
18 - 22 กรกฎาคม 2567 24,888 2,500 18,888 6,000
21 - 25 สิงหาคม 2567 22,888 2,500 17,888 6,000
04 - 08 กันยายน 2567 22,888 2,500 17,888 6,000
02 - 06 ตุลาคม 2567 24,888 2,500 18,888 6,000
19 - 23 ตุลาคม 2567 24,888 2,500 18,888 6,000
ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น
ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ)
สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
 
 
 
 
 
           วันแรก         ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านฮิโนกิ - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
 
04.30 น.      สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ คอยต้อนรับและแจกเอกสารการเดินทาง จากนั้นนำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ
07.25 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 230 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.20 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นไต้หวันเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
บ่าย             บริการอาหารว่างบนรถ (เมนูแซนวิส + น้ำผลไม้)
                   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (CHIAYI) เป็นมณฑลที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล มณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ โดยทั้ง 3 แห่งนี้ ล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงาม ตั้งแต่ภูเขาไปจนถึงชายทะเล ทั้งยังเป็นที่ตั้งของยวี่ซัน ยอดเขาที่สูงที่สุดของไต้หวันอีกด้วย ทำให้เจียอี้มีระบบนิเวศทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการทำประมงและเพาะเลี้ยงหอยนางรมเป็นอย่างยิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
                   นำท่านชม หมู่บ้านฮิโนกิ (Hinoki Village) เดิมทีเป็นหอพักสำหรับเจ้าหน้าที่ที่สร้างโดยหน่วยงานด้านป่าไม้อาลีซานของญี่ปุ่น หมู่บ้านนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.4 เฮกตาร์ และ   ประกอบด้วยอาคารไม้สไตล์ญี่ปุ่น 28 หลัง อาคารสถาปัตยกรรมและการจัดตกแต่งสวนสไตล์  ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม สัมผัสกับบรรยากาศหมู่บ้านญี่ปุ่นแบบย้อนยุค ร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวม          ไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี่ ท่านสามารถเช่าชุดยูกาตะ เดินถ่ายภาพ ภายในหมู่บ้านและยังมีร้านอาหาร ร้านขายขนมเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก งานเฟอร์นิเจอร์  และของฝากแฮนด์เมดที่ทำจากไม้ฮิโนกิ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากและเป็นของที่ระลึก
                                     
                       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว (Wenhua Night Market) ซึ่งเป็นตลาดที่  มีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลเจียอี้ในตอนกลางวันถนนเหวินฮั่ว เป็นถนนสำหรับการคมนาคมเหมือน    ถนนอื่นๆ ทั่วไปและกลายมาเป็นถนนคนเดินในตอนกลางคืน
เย็น             อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
ที่พัก            โรงแรม RENYI LAKE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
                  
           วันที่สอง       เมืองเจียอี้ - ชิมชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณ -
เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย

 
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                   นำท่านแวะ ชิมชา (Tea Shop) ชาไต้หวันแท้ๆ ที่จะนิยมปลูกกันมากทางแถบอาลีซาน ด้วยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อม และพันธุ์ชาของที่นี่ยังเป็นพันธุ์ชาที่นำมาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย อิสระชิมชาและเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
                   นําท่านออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่ในเขตเมืองเจียอี้ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานที่มีความสวยงามมากและยังเป็นป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติ  นำท่านสักการะ เจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน นำท่านเดินชม อุทยานตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี  จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟโบราณ ซึ่งทางรถไฟของอาลีซานถือได้ว่าเป็นทางรถไฟโบราณที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่ สวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ดื่มดํากับธรรมชาติของต้นสนสูงชัน ที่มีอายุกว่าพันปี ชมซากต้นไม้โบราณแปลกตาและต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มากตลอดสองข้างทาง (รวมค่ารถไฟ 1 เที่ยว)
 
กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (TAICHUNG) เมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน มีสภาพอากาศที่อบอุ่นน่าเที่ยวตลอดทั้งปี โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 22.4 องศาเซลเซียสเท่านั้น นอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญของไต้หวันแล้ว ยังเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ผู้คนที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว และทิวทัศน์ที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดในไต้หวัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
                   นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย (Fengjia Night Market) ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่น และของกินต่างๆ ทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย มีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับทุกวัย  เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น             อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย
ที่พัก            โรงแรม TWINSTAR HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 
           วันที่สาม      เมืองไถจง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง -
วัดเหวินอู่ - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดกลางคืนซีเหมินติง

            
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (NANTOU) ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะไต้หวัน โดยเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองเดียวของไต้หวันที่ไม่มีเขตติดต่อกับทะเล นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของยอดเขายวี่ซานหรือภูเขาหยกซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งยอดเขาอื่นๆ อีก 41 ลูก ที่มีความสูงเกิน 3,000 เมตร จึงทำให้เกิดภูมิประเทศทิวเขาสีเขียวกำมะหยี่เป็นลูกคลื่นสลับซับซ้อนงดงาม อันเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำโจวสุ่ย แม่น้ำที่ยาวที่สุดที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่ของไต้หวัน อีกทั้งทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบที่สวยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวันเช่นกัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
                   นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ตั้งอยู่ในเมืองหยูชี มณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่สูงเหนือกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 748 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 5.4 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสูงใหญ่ มีความสูงตั้งแต่ 600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกิดเป็นวิวทิวเขาที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือพื้นน้ำสีฟ้าอมเขียวส่องประกายอย่างสวยงาม เมื่อมองในมุมสูง ทางด้านฝั่งตะวันออกมีลักษณะคล้ายกับพระอาทิตย์ และทางด้านตะวันตกจะคล้ายกับพระจันทร์เสี้ยว โดยมีเกาะลาลู เป็นตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นที่มาของชื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา นอกจากทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแล้ว บริเวณรอบๆ ทะเลสาบยังรายล้อมไปด้วยวัดวาอารามน้อยใหญ่ที่สวยงามอีกหลายแห่ง สถานที่แห่งนี้จึงนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดโรแมนติก ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและคู่รักชาวไต้หวันเป็นอย่างมาก
                  
นำท่านเดินทางสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐิของพระพุทธเข้าที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป เป็นอีกวัดหนึ่งที่ต้องมาเยือนหากได้มาที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดนี้มีรูปปั้นพระถังซัมจั๋งให้นมัสการ อีกทั้งมีวิวทะเลสาบที่สวยงาม และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของพระถังซัมจั๋ง ภายในวัดมีบรรยากาศที่สวย เงียบสงบ
                   นำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินอู่ (Wenwu Temple) นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเรียกว่า “วัดกวนอู” ตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นวัดศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน สถาปัตยกรรมการออกแบบของวิหารและการเลือกใช้สีจะคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามกู้กงในเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ด้านหน้าทางเข้าวัดจะมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ประชาชนชาวไต้หวันนับถือองค์เทพเจ้ากวนอูเป็นอย่างมากเพราะมีความเชื่อว่าเทพเจ้ากวนอูเป็นภาคหนึ่งขององค์เง็กเซียนฮ้องเต้ ที่จุติลงมาโปรดสัตว์ เชื่อกันว่าบารมีของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจ คลาดแคล้วจากอันตรายเเละช่วยหนุนให้กิจการเจริญรุ่งเรือง
                  
กลางวัน                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูปลาประธานาธิบดี)
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป (TAIPEI) เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน ศูนย์กลางทางการเมือง การปกครอง เศรฐกิจ การค้า และวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคน เมืองไทเปถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 สมัยราชวงศ์ชิง มีอายุกว่า 130 ปีมาแล้ว แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ อย่างเช่น โบราณสถาน ถนนสายเก่า และวัดวาอาราม ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มากมาย ปัจจุบันไทเปเป็นหนึ่งในเมืองขนาดใหญ่ในทวีปเอเชียที่มีย่านการค้าที่มีชื่อเสียง มีอาหารนานาชาติ บรรยากาศยามค่ำคืนที่คึกคัก และระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นที่ตั้งของตึก Taipei 101 ซึ่งเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก และมีสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอีกมากมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
                   นำทุกท่านแวะชิม ร้านขนมพายสับปะรด (Taiwanese Pineapple Cake) ขนมที่ถือได้ว่ามีแหล่งกำเนิดมาจากเกาะไต้หวัน เนื้อแป้งหอมเนยห่อหุ้มแยมสับปะรด รสชาติมีความหวาน และความมันของเนยเล็กน้อย ผสมกับรสเปรี้ยวของสับปะรด ทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมจนเป็นที่นิยม ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ทำให้ขนมพายสับปะรดเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของเกาะไต้หวัน ไม่ว่าใครที่ได้มาเยือนก็ต้องซื้อเป็นของฝากติดมือกลับบ้าน นอกจากขนมพายสับปะรดแล้ว ยังมีขนมอีกมากมายให้เลือกชิม และเลือกซื้อ เช่น ขนมพระอาทิตย์  ขนมพายเผือก เป็นต้น อิสระให้ทุกท่านเดินเลือกซื้อขนม
                   นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืนซีเหมินติง (Ximending Night Market) ไนท์มาเก็ตที่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งไฮไลต์ของเมืองไทเป แหล่งช้อปปิ้งที่มีลักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคล้ายกับย่านสยามสแควร์ของกรุงเทพ ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวันและนักท่องเที่ยว สินค้าที่นี่จะมีทั้งสินค้าแฟชั่นทั่วไป และสินค้าแบรนด์เนม เช่น Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas เป็นต้น มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย รวมไปถึงคาเฟ่ แหล่งแฮงเอาต์ ร้านอาหาร และสตรีทฟู้ด อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ที่หลากหลายตามอัธยาศัย
 
เย็น             อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนซีเหมินติง
ที่พัก            โรงแรม CU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
                  
           วันที่สี่           กรุงไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ร้านเครื่องสำอาง - วัดหลงซาน -
ตลาดกลางคืนหัวซี

 
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                   นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) ตั้งอยู่บนเขา ทัศนียภาพสวยงาม ด้านหลังเป็นภูเขา ด้านหน้าเป็นวิวทะเลจีหลง แต่เดิมเคยเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วยทิวเขา และมองเห็นท้องทะเลอยู่ลิบๆ หมู่บ้านแห่งนี้อดีตเคยเป็นเหมืองทองคำที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง โดยตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1890 ได้มีการสำรวจพบแร่ทองคำ ญี่ปุ่นที่เป็นผู้ครอบครองไต้หวันขณะนั้น ได้เนรมิตให้ที่นี่เป็นเหมืองทอง โดยใช้แรงงานหลักคือเชลยศึก ซึ่งนำมาซึ่งความมั่งคั่งและคึกคักให้กับเมือง แต่เมื่อแร่ทองคำร่อยหรอ จนบริษัทเอกชนของไต้หวันที่มารับช่วงต่อในช่วงปี ค.ศ. 1987 ต้องประสบภาวะขาดทุนจนต้องปิดกิจการไปในที่สุด จนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างของญี่ปุ่นอย่างสตูดิโอจิบลิ ได้ใช้เป็นฉากหลังของหนังการ์ตูนที่โด่งดังจนคว้ารางวัลออสการ์มาครองในปี 2002 กับเรื่อง “SPIRIT AWAY” นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยอาคารโบราณย้อนยุคอันเป็นเสน่ห์หลักของเมืองนี้ ทั้งสองข้างทาง มีสินค้าขายอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของที่ระลึก อาหารท้องถิ่น ชุดเสื้อผ้ากี่เพ้า ร้านอาหาร เป็นต้น
 
                   นำท่านแวะถ่ายรูปกับบ้านสีสันสดใสริม ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (Zhengbin Fishing Port) หรือ “บูราโนแห่งไต้หวัน” เป็นท่าเรือที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งของไต้หวัน ตั้งอยู่เมืองจีหลง สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่น และเป็นท่าเรือประมงที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน สัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้านและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวไต้หวัน
                  
กลางวัน                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูอาหารจีนซีฟู๊ด)
บ่าย             นำท่านช้อปปิ้ง ร้านเครื่องสำอาง (Cosmetics Shop) ชื่อดังของประเทศไต้หวัน หนึ่งในสถานที่ช้อปปิ้งที่ต้องไปเยือนสักครั้ง เพราะเครื่องสำอางค์ที่ประเทศไต้หวันมีราคาถูกว่าที่ประเทศไทยมาก ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ เช่น My beauty diary, ZA , Oguma รวมถึงแบรด์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี หรือแม้กระทั้งญี่ปุ่นอย่าง Shiseido, Biore, Majorica เป็นต้น ซึ่งราคาจะถูกพอๆ กับประเทศที่นำเข้ามา และสินค้าบางชิ้นอาจจะราคาถูกกว่าด้วยซ้ำ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
                   นำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน (Lungshan Temple) ชื่อไทยจะชื่อว่า “วัดเขามังกร” ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งในประเทศไต้หวัน ถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1738 โดยชาวจีนผู้อพยพมาจากมณฑลฝูเจี้ยน และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งตามกาลเวลา อีกทั้งเป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าองค์ต่างๆ กว่า 165 องค์ อาทิ พระโพธิสัตว์กวนอิมพระประธานของวัด เจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู เป็นต้น ท่านสามารถขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีความสุขในชีวิตครอบครัว ปลอดโรคภัย
                  
                   นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนหัวซี (Huaxi Night Market) หรือที่หลายคนเรียกกันว่า “ตรอกงู อยู่ใกล้กับวัดหลงซาน เป็นตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลายประเภท และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ตลาดกลางคืนหัวซี ถือได้ว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ เมื่อรวมเข้ากับตลาดกลางคืนแห่งอื่นบนถนนก่วงโจวไปจนถึงถนนซีชาง ทางเข้าของตลาดกลางคืนหัวซี จะประดับไปด้วยเสาไฟแบบจีนโบราณ มีโคมไฟจีนห้อยอยู่ตามถนนตลอดทั้งสาย โดยถนนทั้งสายนั้น เต็มไปด้วยร้านอาหารมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ซุปเนื้อ ซุปปลาหมึก น้ำแข็งใส น้ำผลไม้คั้นสด และอาหารจีนสูตรต้นตำรับ ดึงดูดนักชิมให้มาลิ้มลองอาหารพื้นเมืองแสนอร่อยของที่นี่
เย็น                       อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนหัวซี
ที่พัก            โรงแรม CU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
                  
           วันที่ห้า        กรุงไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนียม - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
            
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                   นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์เจอร์เมเนียม (Germanium Power Center) เป็นศูนย์เครื่องประดับที่ทำจากเจอร์เมเนียมเพื่อสุขภาพ ช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดข้อ ไมเกรน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และยังสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพท์มือถือ ได้อีกด้วย เจอร์เมเนียมถือเป็นเครื่องประดับล้ำค่าของไต้หวันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมี หยกไต้หวัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง ที่เป็นของฝากขึ้นชื่อของไต้หวันและเป็นที่นิยมอย่างมากในเอเชีย
                   จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในไต้หวัน และเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี ค.ศ. 2004 ความสูงจากพื้นดิน 509.2 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็นส่วนของห้องสรรพสินค้าและร้านอาหารต่างๆ โดยมีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกช้อป ทั้งสินค้าทั่วไป ไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นต้น ชั้น 6-8 เป็นศูนย์กลางห้องคอนโทรลของตึก ชึ้น 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดให้เช่า ชั้น 85 เป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ ชั้น 88,89,91 เป็นชั้นที่จะเป็นจุดชมวิว และชั้น 101 จะเป็นออฟฟิสของทีมงานตึกไทเป 101 ตึกนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิคชาวไต้หวัน คือ ซี วาย ลี โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์ คือเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลมและแผ่นดินไหว หรือระบบลูกตุ้มแดมเปอร์ อันทันสมัยมีน้ำหนักถึง 660 เมตริกตัน กับการตกแต่งด้วยรูปหัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง 4 ด้านทุกช่วงชั้นเพื่อขับไล่ภูติผีปิศาจ ตามหลักความเชื่อและคำบอกเล่าของซินแส นอกจากนั้นตึกนี้ยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 1,080 เมตรต่อนาที ใช้เวลาเดินทางจากชั้น 1 ไปยังชั้น 89 เพียง 37 วินาทีเท่านั้น (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
                  
                       สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
13.30 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 231  (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
16.25 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ#ทัวร์ไต้หวัน #ทัวร์ไต้หวันโปรโมชั่น #ทัวร์ไต้หวันราคาถูก #ทัวร์ไต้หวันราคาพิเศษ #ทัวร์ไต้หวันช้อปปิ้ง #เที่ยวไต้หวัน #ทัวร์ไต้หวันชั้นเยี่ยม #ทัวร์ไต้หวันดีๆ #ทัวร์ไต้หวันอาหารดี #ทัวร์ไต้หวันวีไอพี #แพคเกจทัวร์ไต้หวัน #ทัวร์ไทเป #ทัวร์ประเทศไต้หวัน #เที่ยวไต้หวัน #เที่ยวไทเป #เที่ยวไถหนาน #ท่องเที่ยวไต้หวัน #เทื่ยวเกาะไต้หวัน #เที่ยวเกาะฟอร์โมซาไต้หวัน #ทัวร์ไต้หวันวันแม่ #ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ #ทัวร์ไต้หวันปีใหม่ #ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์
#พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว
#พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

​ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน บินTG เดินทาง ต.ค.67-เม.ย.68 ราคาเริ่ม 19,990 บาท
ราคา : 19,990.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน บินFD เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 3วัน2คืน บินEK เดินทาง ก.ค.-ก.ย. 67 ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท
ราคา : 15,990.00 บาท
​ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน บินVZ เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 9,888 บาท
ราคา : 9,888.00 บาท
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน5คืน บินVZ เดินทาง เม.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 14,888 บาท
ราคา : 14,888.00 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 5 คืน บินVZ เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 23,990 บาท
ราคา : 23,990.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY