• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 319
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,354,814
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
8 ธันวาคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน3คืน TAIWAN อาเฮีย ทาโรโกะ ฮัวเหลียน BY SL เดินทาง ม.ค. – เม.ย. 66 ราคา 16,555 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCVW602
ราคา : 16,555.00 บาท

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน3คืน TAIWAN อาเฮีย ทาโรโกะ ฮัวเหลียน BY SL เดินทาง ม.ค. – เม.ย. 66 ราคา 16,555 บาท
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – หน้าผาชิงสุ่ย – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101  อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงสีลูกกวาดเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน
ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดตงต้าเหมิน ตลาดหนิงเซี่ย ตลาดซีเหมินติง
บินตรงสู่ไทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
 
อาเฮีย ทาโรโกะ ฮัวเหลียน 5 วัน 3 คืน

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – หน้าผาชิงสุ่ย – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101  อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงสีลูกกวาดเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน
ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดตงต้าเหมิน ตลาดหนิงเซี่ย ตลาดซีเหมินติง

•บินตรงสู่ไทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
 
 
กำหนดการเดินทาง
วันแรก     สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป                              (-/-/-)
17.30 น.      📢 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
20.35 น.      เดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL394
(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) (ใช้เวลาบิน 5 ชั่วโมงโดยประมาณ)
 
***เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด***
 
01.25 น.      ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวนประเทศไต้หวัน ประเทศแห่งนี้เป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวงเวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
             ã ที่พัก  CU Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง    ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น , อุโมงค์เก้าโค้ง) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน                                                                                                                                  (B/L/-)
เช้า        æ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง) ในระหว่างทางท่านจะได้ดื่มด่ำชมความงามกับวิวความสวยงามของท้องทะเลให้ชมเป็นระยะๆ
 
 
เที่ยง      🍴 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น   นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอุทยานแห่งชาติทั้งหมดของไต้หวัน  ที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่สามเมือง ได้แก่ ฮัวเหลียน หนานโถว และไถจง เป็นลักษณะถนนที่ตัดลัดเลาะคดโค้งไปมาตามแนวหน้าผาและหุบเขาหินอ่อน ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่ท่านต้องมาเห็นด้วยตัวท่านเองเพราะหากท่านดูเพียงรูปจากรูปถ่าย ท่านจะไม่ห็นถึงความอลังการและยิ่งใหญ่ของอุทยานทาโรโกะได้เลย ยิ่งท่านได้ชมวิวที่นี่แบบมุม bird eye view 360 องศา ท่านถึงจะเก็บได้ครบทุกความรู้สึกของการมาเยือนอุทยานทาโรโกะ  
 
 
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หินอ่อน โรงงานผลิตแกะสลักหินอ่อน และหยก ให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย ทั้งของประดับตกแต่งบ้าน ของฝาก ของที่ระลึก
อิสระตามอัธยาศัย ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน มีของอร่อยมากมากมายให้ท่าได้ลิ้มลอง ไม่ว่าจะเป็น ร้านปิ้งย่างเสียบไม้สไตล์ไต้หวัน ของหวานของทานเล่นต่างๆ   เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ã ที่พัก  HOTEL W หรือเทียบเท่าระดับ
 
วันที่สาม    ฮัวเหลียน - หน้าผาชิงสุ่ย -  ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 -
             ตลาดหนิงเซี่ย                                                                                                                                               (B/L/-)
เช้า        æ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
             นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวหน้าผาชิงสุ่ย ตั้งอยู่บริเวณซูฮวา-ฮวาเหลียนไฮเวย์( Suao-Hualien Highway) เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่สวยงามมากที่สุด ริมชายฝั่งแปซิฟิกของไต้หวัน มีหน้าผาสูงกว่า 1,000 เมตร ซึ่งตั้งฉากกับท้องทะเล รวมถึงถนนทางหลวงยาวกว่า 20 กิโลเมตร ความพิเศษอยู่ตรงที่หน้าผาจะสูงชันด้านหนึ่ง และหน้าผาอีกด้านตกลงสู่ทะเล เป็นจุดชมวิวที่สวยมาก ๆ
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินกลับสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ แม้จะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองที่เจริญที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
เที่ยง      🍴 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (พิเศษ ลิ้มลอง SET เมนู SHABU ขึ้นชื่อของไต้หวัน)
จากนั้น    นำทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจำชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและไส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, Naugat (ตังเม) ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน
จากนั้น    นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของไต้หวัน เป็นอาคารสีขาวทั้งสี่ด้าน มีหออนุสรณ์ หลังคาทรงแปดเหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของ จัตุรัสเสรีภาพ มีบันได้ด้านหน้า 89 ขั้น เท่ากับอายุของท่านนายพลเจียง ไคเช็ค อดีตประธานาธิบดีผู้เป็นที่รักของชาวไต้หวัน ผู้พัฒนาความเจริญให้ไต้หวันเทียบเท่าประเทศอื่นในระดับนานาชาติ และรูปปั้นของท่านทำจากทองสัมฤทธิ์ในท่านั่ง ใบหน้ายิ้มแย้ม ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าตลอดเวลา ท่านจะได้ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่านนายพล เจียงไคเช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมงบนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้
 
 
จากนั้น    นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 หนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเมืองไทเปเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไต้หวันมีความสูงประมาณ 508 เมตร จำนวนชั้น 101  ชั้น เหนือพื้นดินตามชื่อ และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ทำให้ตึกไทเป 101 เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกช่วงปี 2004-2010 ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตันถูกแขวนอยู่ระหว่างชั้นที่ 87-92 ภายในตึก   เพื่อเป็นตัวต้านแรงสั่นสะเทือนที่อาจเกิดจากพายุไต้ฝุ่นหรือแผ่นดินไหว หรือระบบลิฟต์ความเร็วสูงที่ใช้เวลาเพียง 37 วินาทีจากชั้น 1 ไปยังชั้น 89 ซึ่งเป็นชั้นสำหรับชมวิว ที่จะสามารถชมวิวของไทเปได้แบบพาโนราม่า  ด้านข้างตึกจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย
(ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 ท่านใดต้องการขึ้นชมวิวกรุณาติดต่อไกด์และหัวหน้าที่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึ้นประมาณ 600 NTD ทั้งนี้การขึ้นตึกขึ้นอยู่กับเวลาหน้างาน โปรดเช็คกับไกด์ของท่าน)
 
 
 
อิสระตามอัธยาศัย ตลาดกลางคืนหนิงเซี่ย หนึ่งในไนท์มาร์เก็ตที่มีชื่อเสียงของเมืองไทเป มีร้านอาหารทั้งแบบแผงลอย รถเข็น สไตล์ Steet Food ไต้หวัน นอกจากอาหารอร่อย ๆ แล้ว ยังมี ของเล่น ของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า ของใช้ต่าง ๆ ท่านสามารถเลือกซื้อได้ที่ตลาดแห่งนี้ เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ã ที่พัก  CU Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่    ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-  วัดหลงซาน -
             ตลาดซีเหมินติง                                                                                                    (B/L/-)
เช้า        æ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
             นำท่านชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เลือกซื้อเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้ง ชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็นเครื่องประดับล้ำค่าของคนไต้หวันมาตั้งแต่ในอดีต ฟังการบรรยายและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
จากนั้น    เดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวันของเมืองนิวไทเป เป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเล โดยการเซาะของน้ำและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนโดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินี ที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานเย๋หลิว หินรูปมังกร หินรูปเห็ด ที่ใครมาเยือนแล้วต้องถ่ายรูปคู่
 
เที่ยง      🍴  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู้ด เหย๋หลิ่ว
นำท่านสู่เมืองจีหลง แวะชม ท่าเรือประมงเจิ้งปิน จุดเช็คอินยอดฮอตฮิต อิสระถ่ายรูปตึกสีลูกกวาด หลากหลายสีสันต์สุดอาร์ต
จากนั้น    นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแร่ทองคำมากก่อน จึงทำให้มีคนเข้ามาขุดทองขุดแร่ธาตุกันมากมายจนในที่สุดจำนวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็เลยย้ายออกไป  เหลือทิ้งไว้แต่ความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมให้ได้เห็น โดยบรรยาศที่นี่จะเป็นบ้านเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน้ำชาแบบโบราณ ต่อมาได้มีภาพยนตร์ Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away มาถ่ายทำที่นี้จึงทำให้หมู่บ้านโบราณแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง ซอยทางเข้าเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม อาหารทานเล่น เต็มสองข้างทางให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสกัน ขนมขึ้นชื่อของที่นี่มีมากมาย ได้แก่ บัวลอย ไอศครีมโบราณ เป็นต้น
 
 
นำท่านต่อไปยัง วัดหลงซันซื่อ หรือวัดเขามังกร  วัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป มีอายุกว่า 300 ปี สร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ. 1738 เพื่อเป็นที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน โดยคนจีนชาวฝูเจี๊ย รูปแบบทางสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีน แต่ผสมผสานความเป็นไต้หวันเข้าไปอย่างลงตัว นอกจากสักการะเจ้าแม่กวนอิมแล้ว ยังมีเทพเจ้าอื่น ๆ อีกมากว่า 100 องค์ โดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เตา และขงจื๋อ อาทิเช่น เจ้าแม่ทับทิม มีความเชื่อในเรื่องการเดินทาง , เทพเจ้ากวนอู มีความเชื่อเรื่องหน้าที่การงาน , และเทพเย่ว์เหล่า หรือผู้เฒ่าจันทรา ที่มีความเชื่อในเรื่องสมหวังในด้านความรัก อิสระให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเลือกซื้อเครื่องราง  
จากนั้น    นำท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน หากเปรียบกับบ้านเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง ซึ่งเป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่าง ๆ ที่เป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวัยรุ่นชาวไต้หวันมารวมกันไว้ที่นี่ และนอกจากจะเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ สารพัดแฟชั่นแล้ว ถนนแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยร้านอาหารชื่อดังต่างๆ ทั้งอาหารในสไตล์ชาวไต้หวันและอาหารนานาชาติ เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับ
 
วันที่ห้า      สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
02.35 น.      เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL395
05.35 น.      ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ราคา
ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
พฤหัสบดี-จันทร์ 26 - 30 มกราคม 66 17,888 17,888 4,900
พฤหัสบดี-จันทร์ 02 - 06 กุมภาพันธ์ 66 17,888 17,888 4,900
พฤหัสบดี-จันทร์ 09 - 13 กุมภาพันธ์ 66 17,888 17,888 4,900
พฤหัสบดี-จันทร์ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 66 17,888 17,888 4,900
ศุกร์-อังคาร 24 - 28 กุมภาพันธ์ 66 17,888 17,888 4,900
พฤหัสบดี-จันทร์ 02 - 06 มีนาคม 66 18,888 18,888 5,900
ศุกร์-อังคาร 10 - 14 มีนาคม 66 17,888 17,888 4,900
ศุกร์-อังคาร 17 - 21 มีนาคม 66 17,888 17,888 4,900
พฤหัสบดี-จันทร์ 23 - 27 มีนาคม 66 17,888 17,888 4,900
พฤหัสบดี-จันทร์ 30 มีนาคม - 03 เมษายน 66 17,888 17,888 4,900
ศุกร์-อังคาร 07 - 11 เมษายน 66 19,999 19,999 7,900
ศุกร์-อังคาร 14 - 18 เมษายน 66 23,888 23,888 7,900
พุธ-อาทิตย์ 19 - 23 เมษายน 66 16,555 16,555 4,900
เสาร์-พุธ 29 เมษายน - 03 พฤษภาคม 66 20,888 20,888 7,900

#ทัวร์ไต้หวัน #ทัวร์ไต้หวันโปรโมชั่น #ทัวร์ไต้หวันราคาถูก #ทัวร์ไต้หวันราคาพิเศษ #ทัวร์ไต้หวันช้อปปิ้ง #เที่ยวไต้หวัน #ทัวร์ไต้หวันชั้นเยี่ยม #ทัวร์ไต้หวันดีๆ #ทัวร์ไต้หวันอาหารดี #ทัวร์ไต้หวันวีไอพี #แพคเกจทัวร์ไต้หวัน #ทัวร์ไทเป #ทัวร์ประเทศไต้หวัน #เที่ยวไต้หวัน #เที่ยวไทเป #เที่ยวไถหนาน #ท่องเที่ยวไต้หวัน #เทื่ยวเกาะไต้หวัน #เที่ยวเกาะฟอร์โมซาไต้หวัน #ทัวร์ไต้หวันวันแม่ #ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ #ทัวร์ไต้หวันปีใหม่ #ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์
 
 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ลาว อุดร เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 4วัน​ 3คืน บินWE เดินทาง 13-16 เมษายน 66 วันสงกรานต์ ราคาเพียง 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ 4 วัน 3 คืน บินVZ เดินทาง มีนาคม 66 ราคาเริ่ม 15,990 บาท
ราคา : 15,990.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N คุมะมงซากุระ เดินทางเดือนมีนาคม 66 บินFD ราคาเริ่ม 29,888 บาท
ราคา : 29,888.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า EP.2 3 วัน 2 คืน บินTR เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 66 ราคาเริ่ม 12,990 บาท
ราคา : 12,990.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า EP.3 3 วัน 2 คืน บินTR เดินทาง ม.ค. 66 ราคา 16,990 บาท
ราคา : 16,990.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO OSAKA SHIRAKAWA SHIZUOKA FUJI 7D5N หน้าหนาว เที่ยวยาว ฟินนาน เดินทางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 65 บินXJ ราคา 45,888 บาท
ราคา : 45,888.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY