• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 826
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,557,041
13 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
​ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน บินVJ เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 67 ปีใหม่ 68 ราคาเริ่ม 13,990 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCVZ171
ราคา : 13,990.00 บาท

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน บินVJ  เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 67 ปีใหม่ 68 ราคาเริ่ม 13,990 บาท
 สัมผัสลมหนาวเมืองซาปา พักดี 4 ดาวทุกคืน รวมค่ากระเช้าฟานซิปัน นั่งรถรางซาปา
 
 


ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน 
 
สัมผัสลมหนาวเมืองซาปา พักดี 4 ดาวทุกคืน รวมค่ากระเช้าฟานซิปัน นั่งรถรางซาปา
 
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก
ไม่มีเตียง
อายุไม่เกิน 12 ปี
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
03 – 06 ตุลาคม 2567 13,990 12,990 4,000
04 – 07 ตุลาคม 2567 13,990 12,990 4,000
05 – 08 ตุลาคม 2567 13,990 12,990 4,000
10 – 13 ตุลาคม 2567 14,990 13,990 4,000
11 – 14 ตุลาคม 2567 15,990 14,990 4,000
12 – 15 ตุลาคม 2567 16,990 15,990 4,000
13 – 16 ตุลาคม 2567 15,990 14,990 4,000
17 – 20 ตุลาคม 2567 15,990 14,990 4,000
18 – 21 ตุลาคม 2567 15,990 14,990 4,000
19 – 22 ตุลาคม 2567 15,990 14,990 4,000
24 – 27 ตุลาคม 2567 14,990 13,990 4,000
25 – 28 ตุลาคม 2567 14,990 13,990 4,000
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2567 14,990 13,990 4,000
01 – 04 พฤศจิกายน 2567 14,990 13,990 4,000
02 – 05 พฤศจิกายน 2567 14,990 13,990 4,000
07 – 10 พฤศจิกายน 2567 14,990 13,990 4,000
08 – 11 พฤศจิกายน 2567 14,990 13,990 4,000
09 – 12 พฤศจิกายน 2567 14,990 13,990 4,000
14 – 17 พฤศจิกายน 2567 14,990 13,990 4,000
15 – 18 พฤศจิกายน 2567 14,990 13,990 4,000
16 – 19 พฤศจิกายน 2567 14,990 13,990 4,000
21 – 24 พฤศจิกายน 2567 14,990 13,990 4,000
22 – 25 พฤศจิกายน 2567 14,990 13,990 4,000
23 – 26 พฤศจิกายน 2567 14,990 13,990 4,000
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2567 14,990 13,990 4,000
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2567 14,990 13,990 4,000
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2567 14,990 13,990 4,000
05 – 08 ธันวาคม 2567 16,990 15,990 4,000
06 – 09 ธันวาคม 2567 16,990 15,990 4,000
07 – 10 ธันวาคม 2567 16,990 15,990 4,000
12 – 15 ธันวาคม 2567 15,990 14,990 4,000
13 – 16 ธันวาคม 2567 15,990 14,990 4,000
14 – 17 ธันวาคม 2567 15,990 14,990 4,000
19 – 22 ธันวาคม 2567 17,990 16,990 4,000
20 – 23 ธันวาคม 2567 17,990 16,990 4,000
21 – 24 ธันวาคม 2567 17,990 16,990 4,000
26 – 29 ธันวาคม 2567 18,990 17,990 4,000
27 – 30 ธันวาคม 2567 18,990 17,990 4,000
28 – 31 ธันวาคม 2567 18,990 17,990 4,000
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2568 19,990 18,990 4,000
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2568 19,990 18,990 4,000
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2568 18,990 17,990 4,000
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร์ 4,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองลาวไก
11.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
14.00 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VJ902
15.50 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ
        นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก (LAO CAI) เมืองอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามโดยมีพรมแดนติดกับมณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยพรมแดนนี้ถูกแบ่งโดยแม่น้ำแดง เชื่อมต่อกันโดยสะพานคอนกรีต อันเป็นเส้นทางสำคัญของติดต่อค้าขายพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ จังหวัดลาวไก มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนี้ที่มีภูเขาสูงสลับพื้นราบ ทำให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮอตอย่าง ยอดเขาฟานซีปันและนาขั้นบันได ในหลายๆ พื้นที่ โดยที่เมืองขึ้นชื่อซึ่งนักท่องเที่ยวรู้จักดีก็คือ เมืองซาปา
เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก DUC HUY GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
 
Day2 เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานซิปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าท่องเที่ยวภายในเมืองเท่านั้น
นำท่าน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง อีกทั้งยังได้เห็นวิวของทุ่งนาจากรถรางนี้ หมายเหตุ: รวมค่ารถไฟแล้ว

  
นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโด เป็นกระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพัก ขนาดใหญ่จุได้กว่า 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร
นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์คจุดที่สูงที่สุดมีข้อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พิชิตยอดฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีน' ท่านยังจะได้ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา พร้อมกับบรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางขึ้น-ลงยอดเขา ประมาณ 150,000 ดองหรือประมาณ 250 บาท/ขา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูบุฟเฟ่ฟานซิปัน
 
  
นำท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา มีการจำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน

นำท่านถ่ายรูป โบสถ์หิน (STONE CHURCH) อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของซาปาที่ต้องไปเช็คอิน เป็นโบสถ์หินที่สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส เนื่องจากครั้งที่เป็นเมืองอาณานิคม มีชาวฝรั่งเศสมาอาศัยอยู่เมืองซาปาจำนวนมาก
อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET) มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ + ไวน์แดง
ที่พัก SAPA CHARM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

  
Day3           เมืองฮานอย – เมก้า แกรนด์ เวิลด์ – ถนน 36 สาย
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองฮานอย (HANOI) เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ฮานอย หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นบนลุ่มแม่น้ำแดง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ได้มีการขยายเขตฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกว่าเดิมถึง 3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง ระหว่างทางนำท่านชมสินค้า OTOP เยื่อไผ่
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 
นำท่าเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองฮานอย เมก้า แกรนด์ เวิลด์ (MEGA GRAND WORLD) กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ และชาวเวียดนามเอง ตั้งอยู่ใจกลางของภาคเหนือ และที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมความบันเทิงที่ทันสมัยที่สุด เพียบพร้อมไปด้วยร้านช้อปปิ้งมากมายจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรมร่วมสมัยของเอเชียยุโรป ที่ถ่ายทอดผ่านทางอาคารบ้านเรือน และการตกแต่งตัวยกลิ่นไอความเป็นอิตาเลียน ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับ ร้านค้ามากมาย ให้เลือกซื้อของฝาก ต่าง ๆ และเต็มไปอิ่มไปด้วยมุมถ่ายรูปมากมาย ที่สามารถ ใช้เวลาเดินทาง ได้ตลอดทั้งวันไม่มีเบื่อ
อิสระท่านช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ร้านกาแฟ หรือมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย
เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก A25 LUXURY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
Day4 สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเช้าสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
11.10 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VJ901
13.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

 
 
คำที่เกี่ยวข้อง: #ทัวร์เวียดนามเหนือ #ทัวร์ฮานอยซาปา #ทัวร์เวียดนามเหนือซาปา #ทัวร์ซาปาฮานอย #ทัวร์เวียดนามเหนือราคาถูก #ทัวร์เวียดนามเหนือโปรไฟไหม้ #เที่ยวเวียดนามเหนือ #เที่ยวเวียดนามเหนือราคาถูก #เที่ยวเวียดนามเหนือซาปา #ทัวร์เวียดนามเหนือฮานอย #เที่ยวเวียดนามเหนือโปรไฟไหม้ #ซาปา #ทัวร์ซาปา #เที่ยวซาปา #ทัวร์ฮานอย #ฮานอย #เที่ยวฮานอย #เวียดนาม #ทัวร์เวียดนาม #เที่ยวเวียดนาม #เวียดนามเหนือ #ฮาลอง #ทัวร์ฮาลอง #เที่ยวฮาลอง #ฮานอยฮาลอง #ทัวร์ฮานอยฮาลอง #เที่ยวฮานอยฮาลอง

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

​ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บิน8L เดินทาง ต.ค. 67 - มี.ค. 68 ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
ราคา : 22,990.00 บาท
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บินQW เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 67 ปีใหม่ 68 ราคาเริ่ม 24,990 บาท
ราคา : 24,990.00 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ BEIJING SHANGHAI พิชิตกำแพงแดนมังกร 6D4N บินMU-FM เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเพียง 30,999 บาท
ราคา : 30,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โอซาก้า6วัน 4คืน บินXJ เดินทาง ส.ค.-ก.ย. 67 ราคาเพียง 31,888 บาท
ราคา : 31,888.00 บาท
ทัวร์จีน เหมาลำฉางซา WANGXIANGU ฉางซา - อู้หยวน - หุบเขาเทวดา 5D4N บินVZ เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 67 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ชมดอกโคเชีย 6 วัน 4 คืน บินHB เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท
ราคา : 29,990.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY