• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 846
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,557,061
13 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์เกาหลี ปูซาน Fall in love BUSAN YEOSU 5วัน3คืน บินBX เดินทาง ก.ย-ต.ค 67 ราคาเริ่มเพียง 16,888 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCKI826
ราคา : 16,888.00 บาท

ทัวร์เกาหลี ปูซาน Fall in love BUSAN YEOSU 5วัน3คืน  บินBX  เดินทาง ก.ย-ต.ค 67 ราคาเริ่มเพียง 16,888 บาท
เมนูพิเศษ! BBQ Buffet ,Shabu สไตล์เกาหลี,Jimdak 
พิเศษพัก! ยอซู 2 คืน พัก ปูซาน 1 คืน  เช็คอิน ปูซาน ยอซู
รถไฟสุดคิ้วริมทะเล SKY CAPSULE สุดว้าว I Museum Yeosu Art land
วัดแฮดงยงกุงชา โบสถ์คริสต์จุกซอง
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน จัตุรัสอีซุนชิน
ท่าเรือชางนิม  ช้อปปิ้งย่านนัมโพดง LF Shopping Mall


 
 
 Fall in love BUSAN YEOSU 5วัน3คืน
 
เช็คอิน ปูซาน ยอซู รถไฟสุดคิ้วริมทะเล SKY CAPSULE
สุดว้าว I Museum  Yeosu Art land
วัดแฮดงยงกุงชา โบสถ์คริสต์จุกซอง หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน จัตุรัสอีซุนชิน
ท่าเรือชางนิม ช้อปปิ้งย่านนัมโพดง LF Shopping Mall
 
เมนูพิเศษ! BBQ Buffet และ Shabu สไตล์เกาหลี, Jimdak 
 
 พิเศษพัก! ยอซู 2 คืน พัก ปูซาน 1 คืน
 
 
เดินทางโดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 Kg. / Carry on 7 Kg.
 
  
  
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(บาท)
ราคาเด็ก
(บาท)
พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม (บาท) ที่นั่ง หมายเหตุ
04-08 กันยายน 2567 16,888 ไม่มีราคาเด็ก
 
(Infant ไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,500  บาท)
 
5,500 25  
06-10 กันยายน 2567 16,888 25  
13-17 กันยายน 2567 16,888 25  
25-29 กันยายน 2567 17,888 25  
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2567 17,888 25  
02-06 ตุลาคม 2567 18,888 25  
04-08 ตุลาคม 2567 19,888 25  
09-13 ตุลาคม 2567 19,888 25  
11-15 ตุลาคม 2567 21,888 25  
16-20 ตุลาคม 2567 19,888 25  
18-22 ตุลาคม 2567 19,888 25  
อัตราค่าบริการนี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทย เชื้อชาติไทยเท่านั้น กรณีชาวต่างชาติผู้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ 100 USD
รายการทัวร์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ว่าจะไปเที่ยวเอง หลบหนีเป็นแรงงาน หรือ ไม่เข้าร้านช้อป ไม่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ขอคิดค่าใช้จ่าย เพิ่มท่านละ 150 USD
วันที่หนึ่ง   ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  
19.30 น.       พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า
22.55 น.       นำท่านเดินทางออกสู่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX726
วันที่สอง        ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – วัดแฮดงยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง -  LF Square Mall                                                                       ä อาหาร เที่ยง                    
                                                     
 
06.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมายนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร) เมืองปูซาน เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ รองจากกรุงโซล ปูซานเป็นศูนย์กลางทางการค้า การขนส่ง และวัฒนธรรม หนึ่งแลนด์มาร์คมีชื่อเสียง หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือ ซานโตรินีแห่งเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นและเก่าแก่ ตั้งอยู่บนเขามีบรรยากาศดี อาคารในหมู่บ้านรับการตกแต่งอย่างมีสีสันดูมีชีวิตชีวา ทำให้มีความสวยงามแปลกตา
 
 เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1)
           ไหว้พระขอพรที่ วัดแฮดงยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก โดยวิหารหลักของวัด ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1970 ตั้งอยู่บนเขาริมทะเล และไหว้พระขอพรพร้อมกับบรรยากาศของเสียงคลื่นทะเล บรรยากาศดีแสนจะโรแมนติก
 
จุดถ่ายรูปยอดฮิต อาสนคาทอลิกวิหารบนหน้าผาริมชายฝั่ง โบสถ์คริสต์จุกซอง (Jukseong Catholic Church) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฉากในละครเรื่อง Dream มีสไตล์การตกแต่งที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความโบราณดั้งเดิมแต่ทันสมัย จากนั้นพาทุกท่านอิสระช้อปปิ้งที่ LF Square Mall ช้อปปิ้งมอลล์ที่รวมแบรนด์ดังไว้มากมาย ถึง 257 แบรนด์จากทุกหมวดหมู่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟและคาเฟ่เล็กๆ รวมไปถึงศูนย์บริการด้านความบันเทิงอีกมากมาย   
เย็น       อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ที่พัก : HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สาม    I Museum - Yeosu Art land และพิพิธภัณฑ์ Trick Art – Ocean View Café - จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง                                                                               ä อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น      
 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)
           เปิดมุมมองใหม่ๆ ที่ I Museum จัดนิทรรศการศิลปะในรูปแบบ มีเดียอาร์ท ใช้มัลติมีเดียประกอบกับศิลปะจนเกิดเป็นผลงานสุดสร้างสรรค์ ซึ่งในแต่ละห้องแสดงจะมีธีมการแสดงเรื่องราวที่แตกต่างออกไป อิสระถ่ายรูปได้อย่างสนุกสนาน ที่นี่มีแสง สี เสียง และภาพสุดตะลึง!! (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์)
 
สนุกสุดๆ ตะลุยถ่ายภาพ Yeosu Art land และ พิพิธภัณฑ์ Trick Art ชมงานศิลปะหลายชิ้นที่ดูมีชีวิตในพิพิธภัณฑ์ 3D ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ สามารถเดินไปตามอุโมงค์ยาว 150 เมตร ของสวนประติมากรรมในร่มจนทะลุไปถึงนิทรรศการกลางแจ้งริมทะเล เพื่อเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทะเลโดยรอบ และถ่ายภาพกับจุดเช็คอินยอดฮิต Midas' Hand ประติมากรรมยอดฮิตรูปมือ (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชม Yeosu Art land และ พิพิธภัณฑ์ Trick Art)
 
เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) BBQ Buffet ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
นำทุกท่านเช็คอินคาเฟ่ริมทะเล Ocean View Café อิสระตามอัธยาศัย จะชมวิวชิลๆ หรือถ่ายรูปสุดเก๋ หากร้อนหรือหิวก็สามารถเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและอาหาร) แวะถ่ายภาพที่ จัตุรัสอีซุนชิน (Yisunshin Square) เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของนายพลอีซุนชิน รูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่จ้องมองอย่างชัดเจนหันหน้าไปทางท่าเรือและทะเลของเมืองนี้ และเรือประจัญบานหรือเรือเต่า Geobukson Turtle เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ได้รับการจดจำมากของนายพลอีซุนชินในสมัยสงคราม เที่ยวชมตลาดพื้นเมือง (Traditional market) ที่มีร้านอาหารสด อาหารพร้อมทาน ผักผลไม้ และร้านเบเกอรี่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
เย็น       ä รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่4) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้นเป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง
ที่พัก : HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่สี่           ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - ร้านสมุนไพร Red Pine  - ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร – รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ตลาดนัมโพดง                                  ä อาหาร เช้า, เที่ยง          
                            
เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
           สายช้อปปิ้งใครจะพลาด ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ ช้อปปิ้ง ศูนย์โสมรัฐบาล (Ginseng center) ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของฝาก และศูนย์สมุนไพร (Hogaenamu Herb) รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆ ออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น แวะที่ ร้านสมุนไพร (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) เมนูชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู
          
สายคอนเทนท์ห้ามพลาด รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล อันโด่งดัง Sky capsule Haeundae Blue Line Park อีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตแห่งใหม่ที่ดังไปทั่วโซเชียล เป็นรถไฟน่ารักๆ รถไฟสไตล์มินิมอล ที่มีสีสันสดใส ที่ถ่ายรูปออกมาแล้ว ก็คือตัดกับท้องฟ้าสวยๆ ได้ดีมากๆ ซึ่งต่อหนึ่งคันรถนั้น จะสามารถโดยสารได้มากสุด 4 คน วิ่งอยู่บนรางรถไฟริมทะเลของปูซาน สามารถมองเห็นได้ทั้งวิวเมือง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร Sky Capsule)
ช้อปปิ้งกันต่อที่ นัมโพดง (Nampo Dong market) ถนนช้อปปิ้งสุดชิคที่ใหญ่ที่สุดในปูซาน ศูนย์รวมของสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ร้านกาแฟ และร้านอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งซื้อของกัน
เย็น       อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก : CONNECT HOTEL BUSAN 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่ห้า          Local Super Market - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ท่าเรือจังนิม – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                                                                      ä อาหาร เช้า, เที่ยง
                                                      
 
เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)
ตะลุยช้อปปิ้ง Local Super Market ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ ซิมรามยอน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีและประวัติความเป็นมา จากนั้นเรียนรู้วิธีการทำข้าวห่อสาหร่าย หรือคิมบับ (KIMBAP) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทานกันอย่างแผ่หลาย โดยการนำข้าวสุก และส่วนผสมอื่นๆ หลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปูอัด แฮม เป็นต้น แล้วแต่วัตถุดิบที่ท่านสะดวก วางบนแผ่นสาหร่ายแล้วม้วนเป็นแท่งยาวๆ แล้วก็หั่นออกเป็นชิ้นพอดีคำ สุดเก๋สวม ชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน
เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) Pork Gukbap อาหารชื่อดังของเมืองปูซาน เป็นซุปจากกระดูกหมูต้มจนเป็นสีขาว มากับหมูสามชั้นต้มจนเปื่อย เปื่อยแบบมันสามชั้นละลายในปากเลยทีเดียว
           นำท่านแวะถ่ายรูป ท่าเรือจังนิม (Jangnim Harbor) เวนิสแห่งปูซาน ท่าเรือแห่งนี้มีบ้านเรือนหลากสีสัน เรือประมงเข้าและออกให้เห็นทั้งวัน อีกทั้งยังสามารถสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงสามารถเพลิดเพลินเลือกซื้อ เลือกลองชิมอาหารทะเลสดใหม่ หรืออาหารท่องถิ่นที่แสนอร่อยได้อีกด้วย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ ประเทศเกาหลี เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
18.00 น.  เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX725
21.45 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ#เที่ยวปูซานราคาถูก #ทัวร์ปูซาน #ทัวร์ปูซานโปรโมชั่น #ทัวร์ปูซานโปรไฟไหม้ #เที่ยวปูซาน #ปูซาน #เที่ยวเกาหลีปูซาน #ทัวร์เกาหลี #ทัวร์เกาหลีโปรไฟไหม้ #ทัวร์เกาหลีถูก #ทัวร์เกาหลีเอเวอร์แลนด์ #แพ็กเกจเที่ยวเกาหลี #เที่ยวเกาหลี #แพ็กเกจทัวร์เกาหลี #ทัวร์เกาหลีปูซาน #ทัวร์เกาหลีเคียงจู #ทัวร์เกาหลีโซล #ทัวร์เกาหลีเกาะนามิ #ทัวร์เกาหลีตามรอยซีรีส์ #ทัวร์เกาหลีโซล #ทัวร์เกาหลีชูวอน #ทัวร์เกาหลีปูซานราคาถูก #ทัวร์เกาหลีเกาะเชจู #ทัวร์เกาะเชจู #ทัวร์เกาหลีซอรัคซาน #ทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น #ทัวร์เกาหลีราคาถูก #ทัวร์เกาหลีราคาพิเศษ #ทัวร์เกาหลีช้อปปิ้ง #ทัวร์เกาหลีสวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ #ทัวร์ปูซาน #เที่ยวปูซาน #ปูซาน #ทัวร์ปูซานราคาถูก #ทัวร์เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

​ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บิน8L เดินทาง ต.ค. 67 - มี.ค. 68 ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
ราคา : 22,990.00 บาท
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บินQW เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 67 ปีใหม่ 68 ราคาเริ่ม 24,990 บาท
ราคา : 24,990.00 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ BEIJING SHANGHAI พิชิตกำแพงแดนมังกร 6D4N บินMU-FM เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเพียง 30,999 บาท
ราคา : 30,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โอซาก้า6วัน 4คืน บินXJ เดินทาง ส.ค.-ก.ย. 67 ราคาเพียง 31,888 บาท
ราคา : 31,888.00 บาท
ทัวร์จีน เหมาลำฉางซา WANGXIANGU ฉางซา - อู้หยวน - หุบเขาเทวดา 5D4N บินVZ เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 67 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ชมดอกโคเชีย 6 วัน 4 คืน บินHB เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท
ราคา : 29,990.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY