• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 พฤศจิกายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์เกาหลี บินบ่าย กลับดึก 5D3N KOREA รักมากมาย ใบไม้เปลี่ยนสี สายการบิน XJ เดินทางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 61 ราคาเริ่ม 14,998 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCKG7712
ราคา : 14,998.00 บาท

ทัวร์เกาหลี บินบ่าย กลับดึก 5D3N KOREA รักมากมาย ใบไม้เปลี่ยนสี สายการบิน XJ เดินทางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 61 ราคาเริ่ม 14,998 บาท

 
ทัวร์เกาหลี บินบ่าย กลับดึก (5D3N)
KOREA รักมากมาย ใบไม้เปลี่ยนสี”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
XJ702 DMK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 15.40 – 23.05
XJ703 ICN(อินชอน) - DMK(กรุงเทพ) 00.20 – 04.50
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน)                                                 (-/-/-)
 
13.00     คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินโดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินเพิ่ม จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **
15.40     นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 702
** สำหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 15 นาที **
23.05     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
** ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** หลังทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
              นำทุกท่านเดินท่านเดินทางข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามยิ่งใหญ่ยามค่ำคืน นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก       Incheon Hotel , Incheon หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่ 2 เมืองโซล – Nari Park- เกาะนามิ – เมืองยงอิน-สวนผลไม้ตามฤดูกาล- โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (Hanbok)                                    (B/L/D)                                                                                           
 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซล (Seoul) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพิเศษโซล เป็นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน เป็นปริมณฑลที่ใหญ่ มีประชากรประมาณ 25 ล้านคน ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบด้วยบริเวณมหานครอินช็อนและจังหวัดคย็องกี เกือบหนึ่งในสี่ของประชากรชาวเกาหลีใต้อาศัยอยู่ในโซลและชาวต่างชาติอีกประมาณ 275,000 คน
นำท่านเดินทางสู่ สวนยางจูนาริ (Yangju Nari Park) จังหวัด คยองกีโดเป็นทุ่งดอกไม้ที่มีการสับเปลี่ยนตามฤดู
ในช่วงเดือน 8-10 จะมีทุ่งดอก KOCHIA ที่ขึ้นกันเป็นพุ่มๆ เป็นสีแดงๆส้มๆเหลืองๆเขียวๆสลับกัน
*ในช่วงที่ไม่มีดอกไม้ขอสงวนสิทธิ์ในการพาไปชมหมู่บ้านเทพนิยายแทน
              นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (Nami Island) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต้ เกาะนามิ มีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำ เป็นเกาะกลางแม่น้ำฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนช็องพย็อง โด่งดังจากซีรีส์เรื่องเพลงรักในสายลมหนาว (The Winter Love Sonata) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายทำ เกาะนามิได้ชื่อตามนายพลนามิ ที่รับราชการตั้งแต่อายุ 17 ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ์ ส่วนมารดาเป็นเจ้าฟ้าหญิง เขานำทัพกวาดล้างจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทั้งหมด และได้รับตำแหน่งสูงเมื่อยังมีอายุเพียง 26 ปี แต่หลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชีวิตพร้อมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมาหลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหม่อีกครั้ง ได้มีการพิสูจน์พบว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดล้วนเป็นเท็จ เขาจึงได้รับคืนยศถาบรรดาศักดิ์ดังเดิม เกาะแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามไปด้วยต้นเกาลัดและทิวสนเรียงราย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะมีเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้ต่างเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงาม และมีสุสานของนายพลนามี ซึ่งยังคงตั้งอยู่ ณ เกาะแห่งนี้
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี้
นำท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน (Yongin-Si) เป็นเมืองในจังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเมืองสำคัญในเขตเมืองหลวงโซล มีประชากรเกือบ 1 ล้านคน เมืองยงอินมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 วัดได้จากการที่เมืองนี้มีประชากรเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเกาหลีใต้ ทั้งยงอินยังเป็นที่ตั้งของเอเวอร์แลนด์และสวนน้ำแคริปเบี่ยนเบย์ ซึ่งเป็นสวนน้ำและสวนสนุกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีใต้ และยังมีหมู่บ้านเกาหลีโบราณที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ด้วย
นำท่านเดินทางสู่  สวนผลไม้ตามฤดูกาล ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมและเลือกเก็บผลไม้ตามฤดูกาลของเกาหลี ซึ่งการปลูกผลไม้ของเกาหลีจะไม่มีการใช้สารพิษยาฆ่าแมลง ใช้กระบวนการทางธรรมชาติในการเพาะปลูก
นำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ (Kim Chi School) เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิของชาวเกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ เป็นเครื่องเคียง และยังนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมีกลิ่นฉุน
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (Hanbok) และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่บนทำเลที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใต้ของเมืองโซล ได้รับการขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ที่นี่ถูกออกแบบให้แตกต่างกันในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสัตว์ , Global Fair , European Adventure , Magic Land , American Adventure และEver land Speedway นอกจากนี้ยังมีสวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไม้ประจำในแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลนั้นๆ โดยมีบริษัทซัมซุง เป็นเจ้าของ ผู้บริหารจัดการสวนสนุกแห่งนี้ ดังนั้นความยิ่งใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน้ำจะเปิดเฉพาะช่วงฤดูร้อน**
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลีสูตรต้นตำรับ (Pork Kalbi)
ที่พัก       Haedamchae gasan , Seoul หรือเทียบเท่า 
 
 
 
วันที่ 3 เมืองโซล - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง พระราชวังถ็อกซูกุง -ถนนสายโรแมติกเลียบวังถ็อกซูกุง- ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ภูเขานำซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ -ดิวตี้ ฟรี -  ย่านเมียงดง                                               (B/L/-)                                                             
 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล (Ginseng) เหตุผลที่เรียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตราฐานของรัฐบาล ซึ่งแน่นอนว่าได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลก มีชื่อเสียงที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายหรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้ก็ได้
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน มีสรรคุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองของกรุงโซล เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างงดงามลงตัว เดินชม ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง (Deoksugung Doldam-gil หรือ Deoksugung Stone-wall Road) มีระยะทางยาว 900 เมตร เป็นผนังหินของพระราชวังถ็อกซูกุง(Deoksugung Palace) เดิมเคยเป็นผนังหินแห่งแรกในเกาหลีที่สร้างให้ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัยของผู้คนกับสิ่งแวดล้อมไว้ร่วมกันอย่างลงตัว ระหว่างทางเต็มไปด้วยต้นไม้กว่า 130 ต้น และมีม้านั่งอีก 20 ที่ บรรยากาศที่ร่มรื่นและโรแมนติกเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang)
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี (Cosmetic Gallery) เช่น Water Drop (ครีมน้ำแตก) , Snail Cream (ครีมเมือกหอยทาก) , Botox (โบท็อกซ์) , Aloe Vera Product (ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ว่านหางจรเข้) เป็นต้น
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขานำซาน เป็นที่ตั้งของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N Seoul Tower) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ําฮันกัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวันหรือกลางคืน และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยังคงได้รับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รักที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทำให้รักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวมค่า ขึ้นลิฟท์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจตคู่รักสำหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้ **
นำท่านเดินทางสู่ ดิวตี้ ฟรี (Duty Free) เป็นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล ให้ได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำแบบ New Collection ! มากมาย เช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอางค์, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อได้อย่างเต็มที่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า 250 แบรนด์ เช่น Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Hermes, MCM, Dior, Fendi, Loewe, Prada, Miu Miu, Celine, Givenchy, Bally, Bottega Veneta เป็นต้น ไม่ได้มีแค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั้น สินค้าแบรนด์เกาหลีก็มีให้เลือกหลากหลายไม่แพ้กัน ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยี่ห้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกด้วย หากจะเข้าไปช้อปปิ้งกันที่ห้างแห่งนี้ ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูลตั๋วเครื่องบินไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซื้อสินค้า
นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (Myeong-dong) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียงดงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย เช่น Laneige , Etude House , IIope , Charmzone , Skin food , The Face Shop เป็นต้น เครื่องประดับ , ซีดีเพลง , วีซีดี , ดีวีดีหนังและซีรีย์ที่ฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มีรูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า
อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว
ที่พัก       Haedamchae gasan , Seoul หรือเทียบเท่า 
 
 วันที่ 4   ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – นักซานปาร์ค– มหาวิทยาลัยอีวา – ย่านอีเด – ฮานึลปาร์ค  - ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล (อินชอน)                        (B/L/D)  


 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลิตภัณฑ์ผลของฮ๊อกเก็ทนามู ที่เติบโตกลางป่าดงดิบกว่า 20 ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ เหมาะสำหรับคนที่ทำงานหนัก ดื่มเหล้า นอนดึก หรือเป็นไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อให้ตัวเองและฝากครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรัก
นำท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (Amethyst Factotory) แดนเกาหลีเป็นแดนของ พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงเข้ม (ม่วงไวน์) มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยข้อมือ เป็นหินที่มีพลังในการบำบัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค สามารถปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้
นำท่านเดินทางสู่ Naksan Park  สวนสาธารณะนักซาน ชื่อนี้มาจากการที่สวนสาธารณะแห่งนี้ มีลักษณะเหมือนโคกอูฐ และคำว่า 'Nakta' ในภาษาเกาหลี แปลว่าอูฐ ส่วนคำว่า 'San' ในภาษาเกาหลี แปลว่าภูเขา ซึ่งสวนสาธารณะนักซานนี้ มีกำแพงหินแกรนิตที่แข็งแกร่ง เปรียบได้ดั่งภูเขานั่นเอง
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ผัดวุ้นเส้น (Jimdak)
นำท่านเดินทางสู่ สวนฮานึล (Haneul Park)  มีพื้นที่ 190,000 ตารางเมตร และตั้งอยู่สูงที่สุดในบรรดาสวนทั้ง 5 ดังนั้น สวนแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า  (ฮานึล) ที่แปลว่าท้องฟ้านั่นเอง หากจะขึ้นไปยังสวนนี้ต้องเดินขึ้นบันไดไปประมาณ 290 ขั้น และที่ได้รับความนิยมมากก็เพราะว่าสวนนี้มีทัศนียภาพที่สวยงาม และสามารถเที่ยวได้ทุกฤดู ในช่วงของเดือนตุลาคม ก็จะมีเทศกาลดอกหญ้าบาน (Seoul Eulalia Festival) ที่หลายคนนิยมมาชมความสวยงาม
นำท่านเดินทางสู่ มหาวิทยาลัยอีฮวา (Ewha Womans University)  คนเกาหลีทั่วไปนิยมเรียกมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาว่า “อีแด” มาจาก อีฮวา คือชื่อมหาวิทยาลัย และแดฮักคโยหาวิทยาลัยนี้เปิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ อาคาร Ewha Campus Center (ECC) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดยสร้างอาคารเรียนผ่านเนินเขาแล้วกรุด้วยกระจกทั้ง 2 ด้าน ด้านในจะเป็นห้องเรียน ห้องอาหาร คาเฟ่ ห้องสมุด ฯลฯ บริเวณทางเดินด้านนอกก็เป็นจุดพักผ่อน นั่งชิล และทบทวนบทเรียน เมื่อรวมกับทัศนียภาพที่สวยงาม จึงทำให้บริเวณนี้กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตตลอดกาล ท่านสามารถช็อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งอีแดหรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าแนววัยรุ่นแฟชั่นวัยใสสไตล์เกาหลี  สินค้าราคาไม่แพง ทั้งยังมีสินค้าหลากหลายแนวให้เดินเลือก ไม่ว่าจะเป็น ของจุกจิกน่ารักๆกิ๊ฟช้อปเก๋ๆ เครื่องประดับ เสื้อผ้า  แว่นตา กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์ เครื่องสำอางต่างๆ ร้านค้ายาวเหยียดสองข้างทาง
 
นำท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ ,  กิมจิ , เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกล้วย เป็นต้น
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สไตล์เกาหลี (Shabu Shabu)
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
 
 
 
วันที่ 5 เมืองโซล (อินชอน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                      (-/-/-)                                                                                                                 
 
00.20     นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 703 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง **
04.50     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

 
 
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน
อัตราท่านละ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
อัตราเด็ก ท่านละ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
อัตราเด็ก ท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่ม
อัตรา ห้องละ
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตรา
ท่านละ
 
เดินทางตุลาคม 2561
04 – 08 ตุลาคม 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
05 – 09 ตุลาคม 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
06 – 10 ตุลาคม 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
07 – 11 ตุลาคม 61 15,998 15,998 15,998 5,000 7,900  
08 – 12 ตุลาคม 61 15,998 15,998 15,998 5,000 7,900  
10 – 14 ตุลาคม 61 18,998 18,998 18,998 5,000 7,900  
11 – 15 ตุลาคม 61 18,998 18,998 18,998 5,000 7,900  
12 – 16 ตุลาคม 61 18,998 18,998 18,998 5,000 7,900  
13 – 17 ตุลาคม 61 17,998 17,998 17,998 5,000 7,900  
14 – 18 ตุลาคม 61 17,998 17,998 17,998 5,000 7,900  
15 – 19 ตุลาคม 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
16 – 20 ตุลาคม 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
17 – 21 ตุลาคม 61 17,998 17,998 17,998 5,000 7,900  
18 – 22 ตุลาคม 61 18,998 18,998 18,998 5,000 7,900  
19 – 23 ตุลาคม 61 19,998 19,998 19,998 5,000 7,900  
20 – 24 ตุลาคม 61 19,998 19,998 19,998 5,000 7,900  
21 – 25 ตุลาคม 61 19,998 19,998 19,998 5,000 7,900  
24 – 28 ตุลาคม 61 17,998 17,998 17,998 5,000 7,900  
25 – 29 ตุลาคม 61 17,998 17,998 17,998 5,000 7,900  
26 – 30 ตุลาคม 61 17,998 17,998 17,998 5,000 7,900  
27 – 31 ตุลาคม 61 17,998 17,998 17,998 5,000 7,900  
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
29 ต.ค. – 02 พ.ย. 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 61 17,998 17,998 17,998 5,000 7,900  
เดินทางพฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
03 – 07 พฤศจิกายน 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
04 – 08 พฤศจิกายน 61 15,998 15,998 15,998 5,000 7,900  
05 – 09 พฤศจิกายน 61 14,998 14,998 14,998 5,000 7,900  
06 – 10 พฤศจิกายน 61 15,998 15,998 15,998 5,000 7,900  
07 – 11 พฤศจิกายน 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
08 – 12 พฤศจิกายน 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
09 – 13 พฤศจิกายน 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
10 – 14 พฤศจิกายน 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
11 – 15 พฤศจิกายน 61 15,998 15,998 15,998 5,000 7,900  
12 – 16 พฤศจิกายน 61 14,998 14,998 14,998 5,000 7,900  
13 – 17 พฤศจิกายน 61 15,998 15,998 15,998 5,000 7,900  
14 – 18 พฤศจิกายน 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
15 – 19 พฤศจิกายน 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
16 – 20 พฤศจิกายน 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
17 – 21 พฤศจิกายน 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
18 – 22 พฤศจิกายน 61 15,998 15,998 15,998 5,000 7,900  
19 – 23 พฤศจิกายน 61 14,998 14,998 14,998 5,000 7,900  
20 – 24 พฤศจิกายน 61 15,998 15,998 15,998 5,000 7,900  
21 – 25 พฤศจิกายน 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
22 – 26 พฤศจิกายน 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
23 – 27 พฤศจิกายน 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
24 – 28 พฤศจิกายน 61 16,998 16,998 16,998 5,000 7,900  
25 – 29 พฤศจิกายน 61 15,998 15,998 15,998 5,000 7,900  
26 – 30 พฤศจิกายน 61 14,998 14,998 14,998 5,000 7,900  
 
 
** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **
 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)
 
** ทางบริษัทไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นก่อนออกเดินทางที่สนามบิน **

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว sakura Kawazu 5วัน3คืน บินXJ เดินทางกุมภาพันธ์-มีนาคม 62 ราคาเริ่ม 23,999 บาท
ราคา : 23,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว Sparkling Snow 5วัน3คืน บินXJ เดินทางมกราคม-มีนาคม 62 ราคาเริ่ม 23,999 บาท
ราคา : 23,999.00 บาท
ทัวร์กัมพูชา 3วัน2คืน เสียมเรียบ นครวัด นครธม บินFD เดินทางตุลาคม61-มกราคม62 ราคาเริ่ม 11,900 บาท
ราคา : 11,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง 5วัน3คืน บิน LJ เดินทางมกราคม 62 ราคาเริ่ม 17,900 บาท
ราคา : 17,900.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา TAIWAN ดีย์เว้ยเห้ย 5 วัน 3 คืน บินXW เดินทางตุลาคม-ธันวาคม 61 ราคาเริ่ม 15,999 บาท
ราคา : 15,999.00 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 5วัน4คืน บินFD พักหรู 5 ดาว เดินทางพฤศจิกายน61-มีนาคม 62 ราคาเริ่ม 13,900 บาท
ราคา : 13,900.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง เริ่มต้น 14,999 บาท KOREA ICE FISHING 5D3N BY XJ เดินทางเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
ราคา : 14,999.00 บาท
ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง พักสกีรีสอร์ท 1 คืน เริ่มต้น 16,999 บาท KOREA SNOW FISHING 5D3N BY XJ เดินทางเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
ราคา : 16,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6วัน4คืน บินTG เดินทางมกราคม-มีนาคม 62 ราคาเริ่ม 53,900 บาท
ราคา : 53,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY