• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
4 ตุลาคม 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9วัน 6คืน บินQR เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. ปีใหม่ 67 ราคาเริ่ม 95,900 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCEI542
ราคา : 95,900.00 บาท

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9วัน 6คืน บินQR เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. ปีใหม่ 67 ราคาเริ่ม 95,900 บาท
 NORTH EUROPE SCANDINAVIA
เยือนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนือ
สวีเดน    เยี่ยมชม พระราชวังหลวงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์วาซา ปราสาทโอเรโบรเมืองคาร์ลสตัด โบสถ์คาร์ลสตัด
นอร์เวย์  เพื่อล่องเรือชมมรดกโลก  นียรอยฟยอร์ด  พระราชวังออสโล ป้อมปราการอาเกิชฮึส มหาวิหารออสโล
  นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัมสบานา
เดนมาร์ก            เช็คอินแลนด์มาร์ค น้ำพุเกฟิออน ป้อมคาสเทลเลท รูปปั้นนางเงือก พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
     **เปิดประสบการณ์สัมผัสการล่องเรือสำราญสุดอลังการ!! พร้อมพักบนเรือ 1 คืน**
 


NORTH EUROPE SCANDINAVIA
เที่ยว... สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9วัน 6คืน

 
เยือนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนือ
สวีเดน      เยี่ยมชม พระราชวังหลวงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์วาซา ปราสาทโอเรโบรเมืองคาร์ลสตัด โบสถ์คาร์ลสตัด
นอร์เวย์    เพื่อล่องเรือชมมรดกโลก  นียรอยฟยอร์ด  พระราชวังออสโล ป้อมปราการอาเกิชฮึส มหาวิหารออสโล
                       นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัมสบานา
เดนมาร์ก  เช็คอินแลนด์มาร์ค น้ำพุเกฟิออน ป้อมคาสเทลเลท รูปปั้นนางเงือก พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
                      
         **เปิดประสบการณ์สัมผัสการล่องเรือสำราญสุดอลังการ!! พร้อมพักบนเรือ 1 คืน**
 
เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
“สายการบินที่ดีที่สุดในโลก (The World's Best Airline)”
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.  

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(บาท)
ราคาเด็ก 2-11 ปี  
(บาท)
ราคาเด็ก  2-11 ปี
ไม่เสริมเตียง (บาท)
พักเดี่ยว / เดินทางท่านเดียว เพิ่ม (บาท) ที่นั่ง  
22-30 พฤศจิกายน 66 95,900  
ไม่มีราคาเด็ก
(Infant ไม่เกิน 2 ปี ราคา 14,500 บาท)
 
91,400 21,500 25  
27 พฤศจิกายน-05 ธันวาคม 66 99,900 95,400 21,500 25  
29 ธันวาคม 66 – 06 มกราคม 67 119,900 115,400 21,500 25  
>> ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าและค่าบริการแล้ว <<
 
FLIGHT:
DEPARTURE  :    QR835  BKK-DOH  19.30-22.55   / QR169  DOH-ARN  01.50-06.35 
RETURN       :    QR164  CPH-DOH  21.55-05.55   QR832  DOH-BKK  08.05-18.25 
 
วันที่หนึ่ง      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง                                              
  
16.00 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
19.30 น.   นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR835
  22.55 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 
 
วันที่สอง     ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา ประเทศสวีเดน – เมืองสต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์วาซา – ย่านเมืองเก่า Gamla Stan –  
                    พระราชวังหลวงสต็อกโฮล์ม                                                                                                                           ä อาหาร เที่ยง,เย็น                                     
                      
  
01.50 น.       นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR169
06.35 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา ประเทศสวีเดน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อกโฮล์ม (Stockholm) (ระยะทาง 42 ก.ม. / 1 ชม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศสวีเวน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก ทำให้เมืองสต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์วาซา (Vasa Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณที่มีชื่อเสียงโด่งดัง โดดเด่น และล้ำค่าเป็นอย่างมาก โดย วาซา คือเรือรบแห่งราชอาณาจักรสวีเดน เป็นเรือรบที่ยิ่งใหญ่สง่างาม ประดับประดาด้วยรูปแกะสลักสมัยโบราณนับร้อยชิ้นที่ทำมาจากไม้โอ๊กทั้งลำ ทำให้เรือลำนี้ทรงอานุภาพ น่าเกรงขาม และมูลค่าลงทุนแพงที่สุดในเวลานั้น (ค่าทัวร์ รวมค่าเข้าชม)   
เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
                 จากนั้นนำท่านเช็คอินที่ ย่านเมืองเก่า Gamla Stan ย่านเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เป็นอีกหนึ่งแลนมาร์กของสต็อกโฮล์ม ที่มีอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงาม ในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาสภาพเก่าแก่ไว้เป็นอย่างดี นำท่านถ่ายภาพบริเวณด้านหน้า พระราชวังหลวงสต็อกโฮล์ม (Royal Palace) พระราชวังที่สวยสง่า พร้อมสถาปัตยกรรมบาโรกอันเก่าแก่ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ ตั้งอยู่ระแวกเดียวกันกับย่านเมืองเก่า ให้ท่านอิสระถ่ายภาพความประทับใจและเดินชมรอบ ๆเมืองได้ตามอัธยาศัย
  
 
เย็น        ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พัก : Quality Hotel Gliobe 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)
 
 
วันที่สาม     เมืองโอเรโบร – ปราสาทโอเรโบร – เมืองคาร์ลสตัด – โบสถ์คาร์ลสตัด – อนุสรณ์สถานสันติภาพ - เมืองออสโล
                                                                                                                                                                                     
ä อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                         
                      
  
เช้า           ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอเรโบร (Orebro) (ระยะทาง 202 ก.ม. / 2.30 ชม.) เป็นเมืองด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศสวีเดน  ผ่านชม ปราสาทโอเรโบร (Orebro Castle) ปราสาทที่โดดเด่นเป็นสง่าตั้งอยู่ท่ามกลางเมืองและมีแม่น้ำล้อมรอบ ปราสาท เป็นป้อมปราการของปราสาทยุคกลางที่สวาร์ตาน โดยส่วนที่เป็นหอคอยนั้นถือว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท และยังมีประวัติเรื่องราวมากมายที่ลึกลับอีกด้วย ให้ท่านเดินชมด้านนอกปราสาทตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองคาร์ลสตัด (Karlstad) (ระยะทาง 110 ก.ม. / 1.30 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆ ที่น่ารัก สัญลักษณ์ของเมืองคือ รอยยิ้ม เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องกีฬาและกิจกรรมต่างๆ และยังมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์อีกด้วย
เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
จากนั้นนำท่านผ่านชม โบสถ์คาร์ลสตัด (Karlstad Cathedral) โดยการออกแบบของคริสเตียน ฮอลเลอร์ สร้างด้วยหินธรรมชาติและอิฐฉาบปูน ใช้เวลาในการตกแต่งภายในประมาณหกสิบปี เป็นโบสถ์สไตล์บาโรกที่มีลักษณะแบบนีโอคลาสสิก อนุสรณ์สถานสันติภาพ (Peace monument) สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการสลายตัวของสหภาพอย่างสันติระหว่างสวีเดนและนอร์เวย์ในปี 1905 อนุสาวรีย์แห่งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากการออกแบบของอนุสรณ์ที่ผู้หญิงเหยียบหัวทหารชายนั้น จึงได้รับเลือกให้เป็นรูปปั้นที่อัปลักษณ์ที่สุดในสวีเดน นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ระยะทาง 220 ก.ม. / 3 ชม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์
เย็น       ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
ที่พัก : RADISSON BLU HOTEL NYDALEN 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)
 
วันที่สี่         เมืองเกโล -  เมืองฟลัม – ท่าเรือฟลัม – ล่อฟงเรือเนียรอยฟยอร์ด – เมืองกุดวันเก้น - เมืองวอส
                                                                                                                                                                                    ä อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                         
                      
 
เช้า            ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
                 เดินทางสู่ เมืองเกโล (GEILO)  (ระยะทาง 220 ก.ม. / 3.30 ชม.)  ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นที่รวมนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบธรรมชาติ
เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)
           นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (FLAM) (ระยะทาง 115 ก.ม. / 2 ชั่วโมง) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ด ของนอร์เวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่ เกิดการละลายและกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดิน เป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟลัม เพื่อล่องเรือชมความงดงามของ  เนียรอยฟยอร์ด (NAEROYFJORD) ซึ่งเป็นส่วนของฟยอร์ดที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดของนอร์เวย์ และได้รับการยกย่องรับรองให้เป็นมรดกทางธรรมชาติ UNESCO Heritage List ปี 2005 ท่านจะได้ชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม ราวกับอยู่ในภาพวาดจากจินตนาการ (ใช้เวลาล่องเรือชมความสวยงาม 2 ชั่วโมงเต็ม) เรือล่องถึง เมืองกุดวันเก้น (GUDVANGEN) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองวอส (VOSS) (ระยะทาง 35 ก.ม. / 33 นาที) เมืองสกีรีสอร์ทที่ขึ้นชื่อ ที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 และลายเซ็นของผู้ตามเสด็จในครั้งนั้นใส่กรอบจัดแสดงไว้ในเมืองอีกด้วย
 
  
เย็น       ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
ที่พัก : MYRKDALEN HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)
 
 
วันที่ห้า        นั่งรถไฟฟลัมสบานา -  สถานีฟลัม – สถานีไมร์ดาล – เมืองออสโล                                                    ä อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                         
                      
 
เช้า            ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟ ฟลัมสบานา (Flamsbana) (ระยะทาง 55 ก.ม. / 40 นาที)  เป็นขบวนรถไฟชมวิวทิวทัศน์ที่ดีและสวยที่สุดในโลกโดย สมาคมผู้โดยสารรถไฟระหว่างประเทศ (TheSociety of International Railway)  โดยเริ่มจากสถานีฟลัม(Flams) สู่ สถานีไมร์ดาล (MYRDAL) เส้นทางรถไฟยาวประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อออกจากชานชาลา รถไฟจะพาเราค่อยๆ ไต่ระดับความสูง วิ่งเลียบแม่น้ำขึ้นไปจนเห็นวิวเมืองฟลัมได้แบบ 360 องศา เคียงคู่วิวฟยอร์ดที่สวยที่สุดในสแกนดิเนเวีย ตัดลัดเลาะขึ้นสู่ภูเขาสูง ผ่านโตรกเขาและป่าไม้ให้ผู้โดยสารได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติทุกรูปแบบอย่างเอ็กซ์คลูซีฟ โดยระหว่างทางจะมีจุดจอดพักชมวิวที่สถานีน้ำตกจอสฟอสเซ่น (Kjosfossen) ที่ความสูง 669 เมตรจากระดับน้ำทะเล รถไฟจะจอดประมาณ 10 นาที ให้ท่านบันทึกภาพความสวยงาม น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 225 เมตร
 
 
เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)
   เดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ระยะทาง 313 ก.ม. / 4.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ศูนย์รวมความเจริญทาง เศรษฐกิจ แหล่งประวัติศาสตร์ และศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ มีการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์แบบเก่าและแบบใหม่อยู่ร่วมกันอย่างลงสวยงาม และเมืองนี้มีการดูแลเอาใจใส่ในสิ่งแวดล้อม และควบคุมเรื่องมลภาวะอย่างเคร่งครัดทำให้ออสโลถูกขนานนามให้เป็น "ปอดของยุโรป"
เย็น       ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11)
ที่พัก : RADISSON BLU HOTEL NYDALEN 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)
 
 
วันที่หก       ป้อมปราการอาเกิชฮึส -  พระราชวังออสโล -  ถนน Karl Johans gate - Vigeland Park -  สถานี DFDS Oslo Terminal 
                    - เปิดประสบการ์ณล่องเรือสำราญสู่ประเทศเดนมาร์ก
                                                                      ä อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                         
                        
 
เช้า            ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12)
           นำท่านผ่านชม ป้อมปราการอาเกิชฮึส (Akershus Fortress) เป็นปราสาทและป้อมปราการที่ตั้งอยู่ในเมืองออสโล ปราสาทถูกสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ล้อมรอบด้วยหอป้อมปราการ เป็นปราสาทเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 700 ปี พื้นที่นี้ยังคงเป็นของทหารและได้รับการป้องกันโดยหน่วยยามของพระองค์ และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สาธารณะอีกด้วย พระราชวังออสโล (Royal Palace) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 โดยเป็นที่พำนักของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 และเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์นอร์เวย์องค์ปัจจุบัน นำท่านเดินเล่นเดินช้อปบริเวณพระราชวังที่มีถนนสายหลักคือ ถนน Karl Johans gate เป็นถนนที่มีทั้งร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 
   ท่านสามาเดินเที่ยวชม Vigeland Park ประติมากรรมมนุษย์เปลือยกายในอิริยาบถต่างๆ ในรูแบบเสมือนจริงเหล่านี้ เป็นงานแกะจากหินแกรนิต บางส่วนเป็นงานหล่อด้วยสำริด สร้างสรรค์โดยศิลปินนามว่า Gustav Vigeland ศิลปินชื่อดังชาวนอร์เวย์ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ทิ้งไว้และ ณ ปัจจุบันสวนประติมากรรมนี้ก็ยังถือเป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกด้วย
  
 
เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานี DFDS Oslo Terminal เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ท่านได้สัมผัสการใช้ชีวิตบนเรือสำราญสุดอลังการ นอกจากความอลังการของเรือนั้นแล้วยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ร้านปลอดภาษี สระว่ายน้ำบนดาดฟ้าเรือ อ่างแช่น้ำร้อน ห้องเล่นเกม บาร์ ไนต์คลับ ภัตตาคาร ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายและเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการล่องเรือในค่ำคืนนี้ (ค่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือบางอย่าง ไม่รวมในค่าทัวร์)
  
 
เย็น       ä รับประทานอาหารเย็น ณ บนเรือสำราญ (มื้อที่14)
ที่พัก : On board (Cabins with lower beds)
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)
  
 
วันที่เจ็ด      สถานี DFDS Seaways Terminal ณ ประเทศเดนมาร์ก – เมืองมัลโม - ย่านนูฮาวน์          ä อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                                    
                         
เช้า            ä รับประทานอาหารเช้า ณ บนเรือสำราญ (มื้อที่15)
นำทุกท่านลงสู่ สถานี DFDS Seaways Terminal ณ ประเทศเดนมาร์ก และจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองมัลโม (MALMO) (ระยะทาง 42 ก.ม. / 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองใหญ่อันดับที่สามของสวีเดน มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของสวนสาธารณะจนได้ฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ โดยได้กลายมาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวเมืองเเห่งนี้ไปเเล้วในการมาเที่ยวชมความสวยงามของสวนสาธารณะในวันว่างๆ  
เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่16)
                 ผ่านชมเมืองมัลโม(MALMO) เมืองที่มีความสวยงามเเละน่ามาเที่ยวชม อย่างที่ศาลากลางเมืองมัลโม ที่สร้างมาตั้งเเต่ศตวรรษที่ 16 ถึง 19 โดยอยู่บริเวณของจัตุรัส Stortorget โดยอาคารเเห่งนี้มีความโดดเด่นเเละมีเสียงดนตรีขับกล่อมอยู่ตลอดเวลา ปราสาทมัลโม เป็นป้อมปราการที่สร้างมาตั้งเเต่ศตวรรษที่ 15 ซึ่งเป็นอดีตที่มั่นของเดนมาร์ก โดยเป็นสถาปัตยกรรมในเเบบเรอเนซองส์ที่เก่าแก่ที่สุดในสวีเดน มีความสวยงามเเละน่าสนใจ ผ่านชมความยิ่งใหญ่ของ สะพานโอเรซุนด์ ซึ่งเป็นสะพานที่ข้ามระหว่างสวีเดนไปยังเดนมาร์ก
 
 
                 จากนั้นเดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเกน ย่านนูฮาวน์ (Nyhavn)  เป็นหนึ่งในจุดหมายไม่ควรพลาดสำหรับการมาเยือนเมืองหลวงของเดนมาร์ก ท่าเรือเก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 17 เรียงรายไปด้วยบ้านทรงทาวน์เฮาส์ บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหารสีสันสดใส ยังเป็นที่สำหรับล่องเรือชมวิวและสถานที่ต่างๆ รอบกรุงโคเปนเฮเกนได้อีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศ สวยงามและเลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
เย็น       ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่17)
ที่พัก : Scandic Sluseholmen 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)
 
วันที่แปด      พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก – น้ำพุเกฟิออน – รูปปั้นนางเงือก - ถนนสตรอยก์
                     ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน - ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี่ยนเครื่อง         ä อาหาร เช้า,เที่ยง                                     
                      
 
 
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่18) 
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก ตั้งอยู่ริมน้ำทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยเฉพาะการเปลี่ยนเวรทหารที่เลื่องชื่อ เป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ทั้งยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับราชวงศ์ที่จัดแสดงเรื่องราวและข้าวของสำคัญต่างๆ อีกด้วย จากนั้นนำท่านไปต่อกันที่ พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) หนึ่งในพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศเดนมาร์ก ภายในพระราชวังหลังนี้ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง อาทิรัฐสภา ศาลฎีกาและห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ หลายๆ ส่วนของพระราชวังยังใช้ในการจัดงานราชพิธีของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย
นำทุกท่านถ่ายภาพเช็คอิน น้ำพุเกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นอนุสาวรีย์ที่เป็นตำนานในการสร้างประเทศเดนมาร์ก โดยมีตำนานเล่าขานกันว่าเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางเกฟิออนกอบกู้ชาติ โดยพระนางได้แปลงร่างของโอรสทั้ง 4 ให้กลายเป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ ทำให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้ แล้วชาวเดนนิชก็ได้สร้างอนุสาวรีย์ของพระนางและพระโอรสทั้งสี่พระองค์ไว้เพื่อเป็นเกียรติและเพื่อเป็นการระลึกถึง
 
 
 
 รูปปั้นนางเงือก (The little Mermaid) เป็นสัญลักษณ์ของเดนมาร์กที่ตั้งอยู่บนหินริมทางเดินน้ำ รูปปั้นที่มาจากเทพนิยายเรื่องเด่นของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน บริเวณท่าเรือหลักของเมืองโคเปนเฮเกน
  
 
เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่19)
                 จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกนซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และยังเป็นถนนคนเดินที่ยาวและเก่าแก่ที่สุดในโลก ด้วยระยะทาง 1.1 กิโลเมตร ครอบคลุมถนน 4 สายด้วยกัน ได้แก่ ถนน Frederiksberggade ถนน Nygade ถนน Vimmelskaftet และ ถนน Stergade ถนนสตรอยก์เป็นสวรรค์สำหรับคนรักแฟชั่นอย่างแท้จริง และยังเป็นศูนย์รวมของร้านค้าแบรนด์ดังต่างๆ อย่างครบครัน อาทิ หลุยส์ วิตตอง กุชชี่ เวอร์ซาเซ่ และสองข้างถนนนั้นเรียงรายไปด้วยอาคารสวยๆ ของร้านสินค้าสารพัด
  
 
 
เย็น       ä อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
21.55 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)  เที่ยวบินที่ QR164
05.55 น.             เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 
 
วันที่เก้า       ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
                                                                                                                                             
 
08.05 น.    เดินทางกลับ ประเทศไทย  โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR832
18.25 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดยสวัสดิภาพ

 

 
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย #เที่ยวสแกนดิเนเวีย #สแกนดิเนเวีย #ทัวร์สแกนดิเนเวียราคาถูก #ทัวร์สแกนดิเนเวียโปรไฟไหม้ #เที่ยวสแกนดิเนเวียราคาถูก #เที่ยวสแกนดิเนเวียโปรไฟไหม้ #ทัวร์เดนมาร์ก #ทัวร์นอร์เวย์ #หมู่เกาะลอฟโฟเทน #เที่ยวหมู่เกาะลอฟโฟเทน #ทัวร์หมู่เกาะลอฟโฟเทน#เที่ยวสแกนดิเนเวีย #ทัวร์แสงเหนือ #เที่ยวแสงเหนือ #เที่ยวนอร์เวย์ #เที่ยวเดนมาร์ก #ทัวร์ยุโรป  #เที่ยวยุโรป #ยุโรป  #ฝรั่งเศส #ทัวร์ฝรั่งเศส #เที่ยวฝรั่งเศส #เที่ยวฝรั่งเศสราคาถูก #สวิสเซอร์แลนด์ #เที่ยวสวิส #ทัวร์สวิส #อิตาลี #เที่ยวอิตาลี #ทัวร์อิตาลี #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์ยุโรปราคาถูก #เที่ยวยุโรปราคาถูก #เบลเยี่ยม #เที่ยวเบลเยี่ยม #ทัวร์เบลเยียม #เนเธอร์แลนด์ #เที่ยวเนเธอร์แลนด์ #ทัวร์เนเธอร์แลนด์ #เยอรมัน #ทัวร์เยอรมัน #เที่ยวเยอรมัน #เชค #ทัวร์เชค #เที่ยวเชค #สโลวาเกีย #ฮังการี #ออสเตรีย #ทัวร์ออสเตรีย #เที่ยวออสเตรีย
 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ยุโรป 3ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 6คืน บินWY เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 67 ราคาเพียง 77,888 บาท
ราคา : 77,888.00 บาท
ทัวร์ยุโรป SCANDINAVIA 3 CAPITAL SOGNE FJORD 9D6N BY TG เดินทาง 27 ธันวาคม - 04 มกราคม 67 ราคา 129,999 บาท รวมวีซ่าและทิป
ราคา : 129,999.00 บาท
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ฝรั่งเศส BENELUX WONDER JOURNEY 8D5N บินWY เดินทาง 26 ธันวาคม - 02 มกราคม 67 ปีใหม่67 ราคาเริ่มเพียง 89,999 บาท
ราคา : 89,999.00 บาท
ทัวร์ยุโรป FRANCE SWISS TGV+JUNGFRAU 9D6N BY TG เดินทาง 26 ธันวาคม - 03 มกราคม 67 ราคา 129,999 บาท รวมวีซ่าและทิปแล้ว
ราคา : 129,999.00 บาท
ทัวร์ยุโรปสวิสเซอร์แลนด์ SWITZERLAND ZERMATT 9D6N บินTG เดินทาง 26 ธันวาคม - 03 มกราคม 67 ราคา 139,999 รวมวีซ่าและทิป
ราคา : 139,999.00 บาท
ทัวร์ยุโรป สวิส ฝรั่งเศส SWISS FRANCE TGV+JUNGFRAU 10D7N BY TG เดินทาง 28 ธันวาคม - 06 มกราคม 67 ราคา 139,999 บาท รวมวีซ่าและทิป
ราคา : 139,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY