• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 977
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,518,930
20 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
ทัวร์ยุโรป ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน บินTK เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 84,888 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCEI574
ราคา : 84,888.00 บาท

ทัวร์ยุโรป ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน บินTK เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 67  ราคาเริ่ม  84,888 บาท
 โรม ปิซ่า เวนิส มิลาน ลูเซิร์น จุงเฟรา ปารีส
 อิตาลี  ล่องเรือสู่เกาะเวนิสดินแดนแห่งสายน้ำโรแมนติก  กรุงโรม ชมสิ่งมหัศจรรย์โลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า
น้ำพุเทรวี่  นครวาติกัน มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน ช้อปปิ้งห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด
สวิสเซอร์แลนด์  พิชิตยอดเขาจุงเฟรา "TOP OF EUROPE"  นั่งกระเช้า Eiger Express ที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป
เช็คอิน เมืองลูเซิร์น สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล ช้อปปิ้ง เมืองซุก นาฬิกาแบรนด์เนม
ฝรั่งเศส  ชมเมืองปารีส หอไอเฟล ประตูชัย พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช
ช้อปปิ้ง ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre  และ ห้างลาฟาแยตต์
 
 


ITALY SWITZERLAND FRANCE
            โรม ปิซ่า เวนิส มิลาน ลูเซิร์น จุงเฟรา ปารีส 9วัน 6คืน
 
 
 อิตาลี  ล่องเรือสู่เกาะเวนิสดินแดนแห่งสายน้ำโรแมนติก  กรุงโรม ชมสิ่งมหัศจรรย์โลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า
น้ำพุเทรวี่  นครวาติกัน มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน ช้อปปิ้งห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด
 
สวิสเซอร์แลนด์  พิชิตยอดเขาจุงเฟรา "TOP OF EUROPE"  นั่งกระเช้า Eiger Express ที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป
เช็คอิน เมืองลูเซิร์น สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล ช้อปปิ้ง เมืองซุก นาฬิกาแบรนด์เนม
 
ฝรั่งเศส  ชมเมืองปารีส หอไอเฟล ประตูชัย พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช
ช้อปปิ้ง ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre  และ ห้างลาฟาแยตต์

 
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่
(บาท)
ราคาเด็ก 2-11 ปี (บาท) เด็ก 2-11 ปี
ไม่เสริมเตียง (บาท)
พักเดี่ยว / เดินทาง
ท่านเดียว เพิ่ม (บาท)
ที่นั่ง
5-13 กันยายน 67 84,888 ไม่มีราคาเด็ก
 
( Infant ไม่เกิน 2 ปี ราคา9,500  บาท)
77,388 17,500 25
19-27 กันยายน 67 84,888 77,388 25
10-18 ตุลาคม 67 85,888 78,388 25
17-25 ตุลาคม 67 85,888 78,388 25
กรณีที่มีตั๋วเครื่องบินแล้วหักออกจากราคาทัวร์ 28,500 บาท
อัพเกรดที่นั่งชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มจากราคาทัวร์
** ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาเช็คที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง **
115,000 – 125,000 บาท
>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,900 บาท <<
n FLIGHT
DEPARTURE :   TK069   BKK-IST  23.05-05.15    //   TK1861   IST-FCO  08.00-09.45
RETURN :           TK1828  CDG-IST  19.50-00.20   //    TK068   IST-BKK  01.35-15.25
 
 
       
                                วันที่หนึ่ง    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตอิสตันบูล
                                                                                                                                             
 
 
19.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ
23.05 น.    นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดย TURKISH AIRLINES (TK)  เที่ยวบินที่ TK069
 
 
 
วันที่สอง    ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี –                                  นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - St.Peter’s Square  - กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน - เมืองปิซ่า                                                                                                                          ä  อาหาร เที่ยง, เย็น
 
  
05.15 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี  แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
08.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี เที่ยวบินที่ TK1861
09.45 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครวาติกัน (Vatican City) (ระยะทาง 29 กม./ 1 ชม.) ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นเมืองแห่งศาสนจักรและที่ประทับของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งศาสนา หรือ “โป๊ป” ถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Basilica)  ที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์ ใช้เวลาสร้างถึง 150 ปี ด้านหน้ามหาวิหารเป็นลานกว้างเรียกว่า St.Peter’s Square ประกอบไปด้วยน้ำพุ 2 ด้าน และเสาโอเบลิกส์ 1 ต้น ล้อมรอบไปด้วยเหล่าเทพเทวาบนหลังคาและกำแพงสูง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า Vatican Museum และ Sistine Chapel) นำเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) (ระยะทาง 5 ก.ม./ 15 นาที)  เมืองหลวงของอิตาลี และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
  เที่ยง     ä รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
             นำท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม (Colosseum) (ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม ก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร ชมน้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) เป็นลานน้ำพุและอนุสรณ์สถานที่จัดได้ว่าสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นน้ำพุแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม ตั้งอยู่บนทางสามแพร่งโดยเป็นจุดบรรจบกันของ Acqua Vergine, Aqua Virgo และสะพานส่งน้ำของโรมันโบราณ นำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณย่าน บันไดสเปน (Spanish steps) เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ถูกเรียกชื่อตามสถานฑูตสเปน
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ระยะทาง 330 ก.ม. / 5 ชม.) เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักอย่างดีเกี่ยวกับ หอเอนเมืองปิซาซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยังหลงหลือจากศตวรรษที่5 ก่อนคริสตกาล
เย็น       ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พัก : Hotel Galilei หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
 
 
วันที่สาม        เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า – มหาวิหารปิซ่า - Pisa Baptisty of St. John – เมืองเวนิสเมสเตร            ä  อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น         
  
เช้า          ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
           นำท่านเก็บภาพความประทับใจและถ่ายรูป 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) หอเอนปิซ่าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจำเมือง แต่เพียงการเริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีก 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์ มหาวิหารปิซ่า (Cathedral of Pisa) มหาวิหารที่สวยที่สุดในลักษณะโรมันเนสก์ แสดงให้เห็นจากซ้ายหอศีลจุ่ม กลางตัวมหาวิหาร และขวาหอระฆัง ตัวมหาวิหารเป็นผังกางเขน มีมุขท้ายวัด และตกแต่งซุ้มโค้งรอบวัดภายนอกเป็นแบบแถบหินอ่อน สลับสีทางขวาง ซึ่งกลายมาเป็นแบบที่เรียกว่า “ลักษณะปิซา”และโดมรูปไข่ และ Pisa Baptisty of St. John เป็นอาคารทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก   
เที่ยง     ä รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) เมนูพิเศษ!! พิซซ่ามาการิต้า
           นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิสเมสเตร (Venice Mestre) (ระยะทาง 322 ก.ม. /  5 ชม.)  หนึ่งในเมืองเวนิส เป็นย่านเมืองเก่าแก่ ที่มีความสวยงามเเละน่าสนใจเป็นอย่างมาก ที่จะเเสดงให้เห็นถึงความเป็นอิตาเลี่ยนขนานเเท้
เย็น       ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
ที่พัก: DoubleTree by Hilton Venice-North หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
  
 
วันที่สี่           เมืองเวนิสเมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – สะพานริอัลโต – โบสถ์เซนต์มาร์ก –   
                     พระราชวังดอจส์ -
เมืองมิลาน                                                                                                               ä  อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น
  
เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (ระยะทาง 12 กม. / 30 นาที) เพื่อนำทุกท่านนั่งเรือ จากท่าเรือ ตรอนเคตโต้สู่ เกาะเวนิส (Venice Island) (ค่าทัวร์รวมค่าล่องเรือไป-กลับแล้ว) ดินแดนแสนโรแมนติก ฉายา ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก เมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งสะพานและเมืองแห่งแสงสว่าง
นำท่านชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco หรือ Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองเวนิส ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาทิ สะพานริอัลโต (Ponte di Rialto) เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในเวนิสและเป็นสะพานแรกที่ข้าม Grand Canal เดินชมตัวเมืองจนถึง โบสถ์เซนต์มาร์ก (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมืองในสมัยนั้น พระราชวังดอจส์ (Doge’s Palace) ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจาเมืองเวนิส อิสระให้ท่านพักผ่อนและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย *ราคาทัวร์ไม่รวมค่าล่องเรือ Gondola Ride Venice
เที่ยง        ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  เมนูพิเศษ!! สปาเก็ตตี้หมึกดำ
 
นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (โดยประมาณ 30 นาที) จากนั้นเดินทางต่อไปยังจุดศูนย์กลางของ เมืองมิลาน (ระยะทาง 275 กม. / 4.30 ชม.) หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝรั่งเศสเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี
เย็น       ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
            ที่พัก : Best Western Hotel Goldenmile Milan หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
  
วันที่ห้า           เมืองมิลาน – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน -  ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด  - เมืองซุก – Lohri AG Store  -
                  เมืองลูเซิร์น                                                                                                   ä  อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                                                                                                                                                        
 
เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังมิลาน (Royal Palace of Milan) เป็นที่ตั้งของรัฐบาลในเมืองมิลานเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นศูนย์วัฒนธรรมและเป็นที่ตั้งของนิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติ และเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย นำท่านถ่ายรูปด้านนอก  มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและรูปแบบการสร้างสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก มียอดแหลมบนหลังคา มากถึง 135 ยอด จนได้รับฉายาว่า “วิหารเม่น” บนยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน    
  
 
เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) 
           จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 250 กม. / 3.30 ชม.) เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศ และยังเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด                    อิสระชอปปิ้งที่ Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken   
เย็น         ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) 
           นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 32 ก.ม. / 45 นาที ) ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา
ที่พัก : Holiday Inn Express Luzern-Kriens Hotel หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
 
วันที่หก     เมืองลูเซิร์น - สถานีกรินเดลวัลด์ - ขึ้นกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส สู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ - ต่อรถไฟ สู่ สถานีรถไฟจุงเฟรา
                  - ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน - สฟิงซ์ฮอลล์ - รถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟรา - ลงกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส สู่
                  สถานีกรินเดลวัลด์ – เมืองดิฌง ประเทศฝรั่งเศส                                                                            ä  อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                                                 
  
เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12)  
นำท่านเดินทางไปสู่ สถานีกรินเดิลวาลด์ (Grindelwald Terminal) (ระยะทาง 94 ก.ม./ 1.30 ชม.) เพื่อนั่งกระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กเพรส (Eiger Express) สู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อให้ท่านเปลี่ยนขึ้นรถไฟขึ้นสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) 
   
เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13) บริการอาหารบนจุงเฟราให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์
           นำท่านเที่ยวชม ปราสาทน้ำแข็ง (Ice palace) ที่สร้างขึ้นจากกองน้ำแข็งที่ก่อตัวอยู่ใต้ระเบียงชมวิวลงไป 20 เมตร ภายในทางเดินเหมือนโพรงถ้ำเข้าไป ให้ท่านชมรูปสลักน้ำแข็งต่างๆ อุณหภูมิภายในถ้ำอยู่ที่ -3 องศา อัลไพน์ เซนเซชัน (Alpine Sensation Adventure Tunnel) คืออุโมงค์ แสดงเรื่องราวของการรถไฟจุงเฟราและการพัฒนาของการท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป์ ผ่านจอภาพยนตร์ 360 องศา สฟิงซ์ฮอลล์ (Sphinx Observatory) จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟรา โดยรถไฟ 2nd  CLASS สู่  สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletscher) เพื่อนั่งกระเช้าลอยฟ้า Eiger Express กลับสู่ สถานีกรินเดลวัลด์ (Grindelwald)  
  
           นำท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส (ระยะทาง 326 ก.ม./ 5 ชม.) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์ชั้นเลิศ
เย็น       ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14)
           ที่พัก : ibis Dijon Gare หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
 
 วันที่เจ็ด        เมืองดิฌง - เมืองเซรีส - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - เมืองปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช                  ä  อาหาร เช้า,เย็น         
  
เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่15)  
           นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซรีส (Serris) (ระยะทาง 320 ก.ม. / 5 ชม.) เป็นย่านชานเมืองของปารีส ตั้งอยู่นอกบริเวณของดิสนีย์แลนด์ปารีส มีศูนย์การค้าที่ใหญ่โตและสวนสาธารณะอันกว้างขวาง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ อยู่หลาย 10  แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในไทย และยังมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT
เที่ยง       ä อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยเพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 38 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองหลวงประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน ผู้คนเรียกว่า "เมืองแห่งความรัก" เพราะบรรยากาศโรแมนติก และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ  พาทุกท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั้งสายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น
  
เย็น       ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่16) เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ (Escargot)
          
           ที่พัก : Brit Hotel Privilege Paris - Rosny หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
  
วันที่แปด     เมืองปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre  duty free - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอโกลท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี                                                                                                ä  อาหาร เช้า
   
เช้า          ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่17)  
           นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านนอก หอไอเฟล (Eiffel Tower) แลนด์มาร์คสำคัญของประเทศฝรั่งเศส  และยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด สูงเท่ากับตึก 81 ชั้น
   
นำท่านเช็คอิน ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) ที่มีอายุกว่า 200 ปีและถูกจัดอันดับประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก มีรูปแกะสลักที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้งสดุดีการเสียสละแก่วีรชนทหารกล้า  จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดในฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารที่มีความหรูหรา เป็นย่านการค้าที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัดอันดับให้เป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก
  
เที่ยง       ä อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยเพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
นำท่านเยี่ยมชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะและโบราณคดี หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดและโด่งดังที่สุดในโลก โดยมีผู้เข้าชมมากกว่า 9 ล้านคนต่อปี
  
 
อิสระช้อปปิ้งกันที่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซึ่งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆ จากทั่วโลก ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส  (ระยะทาง 37 ก.ม. / 1 ชม.) เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
19.50 น.   เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)  เที่ยวบินที่ TK1828
  
วันที่เก้า   ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง  - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
  
00.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
01.35 น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) เที่ยวบินที่ TK068 
15.25 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
 
*******************************************************************************
 
หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น
ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ

 

#ทัวร์ยุโรป  #เที่ยวยุโรป #ยุโรป  #ฝรั่งเศส #ทัวร์ฝรั่งเศส #เที่ยวฝรั่งเศส #เที่ยวฝรั่งเศสราคาถูก #สวิสเซอร์แลนด์ #เที่ยวสวิส #ทัวร์สวิส #อิตาลี #เที่ยวอิตาลี #ทัวร์อิตาลี #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์ยุโรปราคาถูก #เที่ยวยุโรปราคาถูก #เบลเยี่ยม #เที่ยวเบลเยี่ยม #ทัวร์เบลเยียม #เนเธอร์แลนด์ #เที่ยวเนเธอร์แลนด์ #ทัวร์เนเธอร์แลนด์ #เยอรมัน #ทัวร์เยอรมัน #เที่ยวเยอรมัน #เชค #ทัวร์เชค #เที่ยวเชค #สโลวาเกีย #ฮังการี #ออสเตรีย #ทัวร์ออสเตรีย #เที่ยวออสเตรีย
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ยุโรป มิลาน โคโม่ ทิตลิส ลูเซิร์น บาเซิล ปารีส 8วัน 5คืน บินTK เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 77,888 บาท
ราคา : 77,888.00 บาท
ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา-เซอร์แมท) 7 วัน 4 คืน บินSQ เดินทาง พ.ย. 67 ราคาเพียง 89,990 บาท
ราคา : 89,990.00 บาท
ทัวร์ยุโรป ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน บินEK เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 67 ราคา 75,888 บาท
ราคา : 75,888.00 บาท
ทัวร์ยุโรป ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน บินQR เดินทาง พ.ค. 67 ราคา 85,888 บาท
ราคา : 85,888.00 บาท
ทัวร์สเเกนดิเนเวีย ฟลัม 8วัน 5คืน บินTK เดินทาง ส.ค.-ต.ค. 67 ราคาเริ่มต้น 76,990 บาท
ราคา : 76,990.00 บาท
ทัวร์ยุโรป Follow Your Dream อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน บินEY เดินทาง เม.ย-มิ.ย. 67 ราคาเริ่ม 82,888 บาท
ราคา : 82,888.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY