• หน้าแรก
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 41
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,618
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,282,854
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 7 วัดดัง 3วัน2คืน บินWE เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 62 ราคาเริ่ม 12,900 บาท
Print
รหัสสินค้า : FCHB5257
ราคา : 9,999.00 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 7 วัดดัง 3วัน2คืน บินWE เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 62 ราคาเริ่ม 12,900 บาท
สักการะวัดแชกง  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
ผูกด้ายแดง ณ วัดหวังต้าเซียน
วัดหยวนหยวน แก้ปีชง ขอเรื่องโชคลาภ วัดหล่งโหมว
วัดทินเฮา สักการะเทพนาจาวัดซัมไถ่จี๋
ชมแสงสีเสียงสุดอลังการ Symfoney of Light          
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านมงก๊ก และ ย่านจิมซาจุ๋ยสักการะวัดแชกง  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
ผูกด้ายแดง ณ วัดหวังต้าเซียน
วัดหยวนหยวน แก้ปีชง ขอเรื่องโชคลาภ วัดหล่งโหมว
วัดทินเฮา สักการะเทพนาจาวัดซัมไถ่จี๋
ชมแสงสีเสียงสุดอลังการ Symfoney of Light          
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านมงก๊ก และ ย่านจิมซาจุ๋ย

 
 
วันแรก         กรุงเทพฯ • ฮ่องกง • วัดหยวนหยวน • วัดหล่งโหมว • Mongkok Ladies Market        ä (-/-/-)
06.00 น.      พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 Row D เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
09.10 น.      เดินทางสู่ฮ่องกง โด ยเที่ยวบิน WE 630 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
 
12.55 น.      ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
จากนั้น         นำท่านสู่ วัดหยวนหยวน(Yuen Yuen Institute) เป็นวัดเก่าแก่ขนาดใหญ่ สร้างอยู่บนเนินเขาตามหลักฮวงจุ้ย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 และเป็นวัดเพียงแห่งเดียวของฮ่องกงที่เผยแพร่ศาสนาหลักของจีนทั้ง 3 ศาสนา คือ พุทธ เต๋า และขงจื้อ โดยยึดถือคุณธรรม 8 ประการ คือ ความกตัญญู ความจงรักภักดี ความเคารพ ความเหมาะสมถูกต้อง คุณธรรม ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์และมีเกียรติ ชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาไหว้พระขอพรและแก้ปีชงที่วัดแห่งนี้กับองค์เทพเจ้าไท้ส่วย เพื่อให้พบแต่ความโชคดีและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต จากนั้น นำท่านสู่ วัดหล่งโหมว (Lung Mo Temple) หรือ วัดมารดามังกร เป็นวัดที่มีประวัติมายาวนานกว่า 40 ปี จุดเด่นของวันแห่งนี้คือ มังกรเขียว ที่มีความเชื่อกันว่าถ้าได้มาสักการะที่วัดแห่งนี้จะนำพาโชคลาภมาให้ ซึ่งเป็นอีกวัดยอดนิยมของชาวฮ่องกงเลยก็ว่าได้ นำท่านเดินทางต่อไปยังแหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Marke (อิสระอาหารเย็น)
จากนั้น          นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง     วัดแชกงมิว • วัดหวังต้าเซียน • เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • จิวเวอร์รี่ • หยก • วัดทินเฮา • วัดซัมไถ่จี๋ •
                         ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย • Symfoney of Light           ä (เช้า/กลางวัน/-)                                                                                                                           
เช้า              äบริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น                    นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ จากนั้น เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก (วัดหวังต้าเซียนมีการปิดปรับปรุงวัดบางส่วน ตั้งแต่ปลาย มี.ค. 62 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไม่มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการ แต่ยังมีบางส่วนที่สามารถเข้าไปสักการะได้ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีกครั้งค่ะ)
 
จากนั้น                    นำท่านสู่ เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของฮ่องกง ได้มีการสร้างถนนขึ้นเพื่อเชื่อมต่อฮุงฮอมกับจิมซาจุ่ย และเมืองเกาลูน ขณะที่คนงานก่อสร้างกำลังขุดในพื้นที่ที่เป็นเนินเขา ปรากฏว่ามีน้ำสีแดงไหลออกมาจากพื้นดิน ลือกันว่าคือเส้นเลือดของมังกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวถูกฉีกขาดเนื่องจากการก่อสร้างขุดเจาะ คนงานเกิดกลัวที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนต่อ ถึงแม้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าสีของน้ำเป็นผลมาจากการสะสมของกำมะถันและปรอทในดิน แต่คนงานยังคงกังวล จึงเกิดการบริจาคเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นมา ด้วยความเชื่อว่าใน เจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yum) จะสามารถช่วยให้พวกเขาปลอดภัยจากภัยพิบัติ อันตรายต่าง ๆ
เที่ยง           äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น                    นำท่านสู่ วัดทินเฮา (TIN HAU TEMPLE) ตั้งอยู่ย่านเยามาเต เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง แต่เดิมฮ่องกงเป็นหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเคารพนับถือเจ้าแม่ทับทิมว่าเป็นเทพีแห่งทะเล จุดเด่นของวัดแห่งนี้อยู่ตรงที่ ขดธูปสีแดงที่แขวนอยู่ด้านบนเพดานของวิหารที่มีความสวยงามเมื่อยามที่แสงสอดส่องลงมา เชื่อว่าถ้ามาขอเรื่อง การเดินทาง ณ วัดแห่งนี้ จะเดินทางปลอดภัย  
 
จากนั้น          นำท่านสู่ วัดซัมไถ่จี๋ (SAM TAI TSZ TEMPLE) สร้างขึ้นโดยผู้อพยพชาวฮกเกี้ยนในปี ค.ศ.1898 ชาวฮ่องกงนิยมมาสักการะเทพนาจา ณ วัดแห่งนี้เพื่อขอเรื่องโชคลาค และยังนิยมมาขอให้กิจการค้าขายรุ่งเรืองอีกด้วย จากนั้น นำท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ จากนั้น นำท่านชมโชว์ Symfoney of light เป็นการแสดงโชว์แสงสี แสงไฟ LED ของตึกอาคารกว่า 40 แห่ง ประกอบกับซาวน์แทร็กที่แสดงโดยวงออเคสตร้า ทำให้น่าตื่นตาตื่นใจ และเป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกงที่สวยงามในยามค่ำคืน (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
 
จากนั้น          นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม     ฮ่องกง • กรุงเทพฯ    ä (-/-/-)                                                                                                                           
 
เช้า              ได้เวลาสมควร        นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
14.10 น.      เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 631
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
15.50 น.      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดเวลาบินจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ
******************************************
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
วันเดินทาง ราคา มหัศจรรย์ ฮ่องกง ไหว้พระ 7 วัดดัง 3 วัน 2 คืน บินไทยสมายล์ (WE)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
12 ต.ค.62 14 ต.ค.62 20 WE630 : 09.10-12.55
WE631 : 14.10-15.50
17,900 17,900 16,900 6,000
25 ต.ค.62 27 ต.ค.62 20 WE630 : 09.10-12.55
WE631 : 15.00-16.45
16,900 16,900 15,900 5,500
08 พ.ย.62 10 พ.ย.62 20 WE630 : 10.05-13.50
WE631 : 15.00-16.45
12,900 12,900 11,900 5,500
15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 20 WE630 : 10.05-13.50
WE631 : 15.00-16.45
14,900 14,900 13,900 5,500
22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 20 WE630 : 10.05-13.50
WE631 : 15.00-16.45
14,900 14,900 13,900 5,500
27 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 20 WE630 : 10.05-13.50
WE631 : 15.00-16.45
18,900 18,900 17,900 6,000
 
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
​#ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระ
 
คำเกี่ยวข้อง: ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก, แพคเกจทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์ฮ่องกงโปรไฟไหม้, เที่ยวฮ่องกง, เที่ยวฮ่องกงราคาถูก, ราคาถููกทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, ช้อปปิ้งฮ่องกง, ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น, ทัวร์ฮ่องกงวันแม่, ทัวร์ฮ่องกงวันพ่อ, ทัวร์ฮ่องกงปีใหม่, ทัวร์ฮ่องกงสงกรานต์

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5วัน3คืน สโนว์พาเพลิน บินXJ เดินทาง มกราคม-มีนาคม 63 ราคาเริ่ม 27,999 บาท
ราคา : 27,999.00 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู ขนมข้าวเม่า ภูเขาหิมะซีหลิง หลวงพ่อโตเล่อซาน 4 วัน 3 คืน บิน3U เดินทางปีใหม่ 29ธ.ค.62-1ม.ค.63 ราคา 22,999 บาท
ราคา : 22,999.00 บาท
ทัวร์ฮาร์บิ้น เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6วัน4คืน HARBIN SO COOL เริ่มต้น 19,888 บาท เดินทางธันวาคม62-กุมภาพันธ์63 สายการบิน NOK SCOOT FCCI6611
ราคา : 19,888.00 บาท
ทัวร์เกาะไหหลำ ซานย่า ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 15,900 บาท โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU) เดินทางเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 62
ราคา : 17,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 15,900.00 บาท
​ทัวร์สิงคโปร์ปีใหม่ ครบสูตร 4 วัน 3 คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) ราคา 25,999 บาท FCSB7906
ราคา : 25,999.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา 5วัน3คืน เริ่มต้น 12,878 บาท เดินทางเดือนพฤศจิกายน 62 - พฤษภาคม 63 สายการบิน SL
ราคา : 12,878.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพรเลสโก ส้มสายบุญ 3วัน2คืน บินThai Smile เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 62 ราคาเริ่ม 13,999 บาท
ราคา : 13,999.00 บาท
ทัวร์ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน เดินทาง ธันวาคม 62 - มีนาคม 63 เริ่มต้น 25,900 บาท สายการบิน FD
ราคา : 25,900.00 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่ม 11,999 บาท สายการบิน Bangkok Airways เดินทางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 62
ราคา : 11,999.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY