• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
8 ธันวาคม 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN เบปปุ ยามากุชิ ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน บินFD เดินทาง พ.ย. 66 – มี.ค. 67 ราคาเริ่ม 30,999 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCJB332
ราคา : 30,999.00 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN เบปปุ ยามากุชิ ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน บินFD เดินทาง พ.ย. 66 – มี.ค. 67 ราคาเริ่ม 30,999 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN เบปปุ ยามากุชิ ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน 
 
 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
 
วันเดินทาง จำนวนต่อกรุ๊ป ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 – 3 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
10 – 14 พฤศจิกายน 2566 35+1 30,999 28,999 6,900
13 – 17 ธันวาคม 2566 35+1 32,999 30,999 6,900
15 – 19 ธันวาคม 2566 35+1 32,999 30,999 6,900
29 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 35+1 42,999 40,999 8,900
30 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567 35+1 42,999 40,999 8,900
10 – 14 มกราคม 2567 35+1 32,999 30,999 6,900
12 – 16 มกราคม 2567 35+1 32,999 30,999 6,900
19 – 23 มกราคม 2567 35+1 32,999 30,999 6,900
24 – 28 มกราคม 2567 35+1 32,999 30,999 6,900
26 – 30 มกราคม 2567 35+1 32,999 30,999 6,900
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567 35+1 32,999 30,999 6,900
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 35+1 32,999 30,999 6,900
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 35+1 32,999 30,999 6,900
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 35+1 32,999 30,999 6,900
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 35+1 32,999 30,999 6,900
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 35+1 32,999 30,999 6,900
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 35+1 32,999 30,999 6,900
01 – 05 มีนาคม 2567 35+1 32,999 30,999 6,900
08 – 12 มีนาคม 2567 35+1 32,999 30,999 6,900
 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**
JOINLAND หักราคาตั๋วออก 12,000 บาท/ท่าน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน
 
วันแรก                   ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ                                                                                     
22.30 น.      พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
 
วันที่สอง       เมืองฟุกุโอกะ • หมู่บ้านยูฟูอิน • ทะเลสาบคินริน • เปปปุ • บ่อทะเลเดือด ยูมิ จิโกกุ                                                
                                                                                                                 ä (-/กลางวัน/เย็น)
 
 
01.35 น.      ออกเดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 736 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.55 น.      เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
 
 
นำท่านชม      หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ตั้งอยู่ที่เมืองยูฟูอินในจังหวัดโออิตะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐสไตล์คลาสสิก ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับไปด้วย ไม้ดอก ไม้ประดับ นานาชนิด และยังมีคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านของเล่น ตู้กาชาปอง ของสะสมให้ได้เลือกชมเลือกซื้ออย่างเพลิดเพลิน
 
 
เมื่อเดินเที่ยวชมไปเรื่อยๆจนท้ายสุดหมู่บ้านจะได้พบกับ ทะเลสาบคินริน เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลัง กลายเป็นหมู่บ้านยอดฮิตที่มีความผสมผสานอย่างลงตัวเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี
 
 
กลางวัน       ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่       เมืองเบปปุ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ ซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็นเมืองที่มีบ่อน้ำร้อนมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของบ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงออนเซ็นของญี่ปุ่น มีแหล่งน้ำจากธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วๆไป
 
จากนั้น                    นำท่านชม บ่อทะเลเดือด หรือ ยูมิ จิโกกุ จุดเด่นของบ่อนี้คือบ่อน้ำสีฟ้าสดใส เหมือนท้องทะเล เมื่อเดินเข้ามาจะเห็นควันไอน้ำ พุ่งออกมาจากบ่อจำนวนมาก ซึ่งมีอุณหภูมิความร้อนที่สูงมากๆ  บริเวณด้านข้างบ่อจะมีศาลเจ้าเล็กๆ ไว้หให้สักการะ ซึ่งจะต้องเดินผ่านเสาไม้โทริอิสีแดงสดขึ้นไป การที่มีเสาโทริอิสีแดงสดด้านข้างบ่อนี้ทำให้สีตัดกับบ่อน้ำพุร้อนสีฟ้า เกิดเป็นภาพที่สวยงาม
 
ค่ำ               ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก            BEPPU AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
หลังจากรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนด้วยการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเหนื่อยล้า จากการเดินทางตลอดทั้งวัน
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่สาม       สะพานทสึโนะชิมะ โอฮาชิ • ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ • ปราสาทโคคุระ • ห้างมิตซุย ช็อปปิ้งพาร์ค                                                                          ä (เช้า/กลางวัน/-)
 
 
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น          แวะถ่ายรูป สะพานทสึโนะชิมะ โอฮาชิ ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดยามากุจิ ริมทะเลของญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของน้ำทะเลสีฟ้า และวิวทิวทัศน์โดยรอบ
 
นำท่านชม      ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าที่หันหน้าเข้าหาทะเล และมีชื่อเสียงในเรื่องเสาโทริอิสีแดงถึง 123 ต้น ตั้งเรียงรายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร เป็นที่ประทับของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ที่แยกออกจากศาลเจ้า Taikodani Inari ในจังหวัดชิมาเนะ เมื่อประมาณ 60 ปีก่อน เล่ากันว่าเทพเจ้าแปลงกายเป็นสุนัขจิ้งจอกสีขาวไปปรากฏกายในฝันของชาวประมงคนหนึ่งเพื่อบอกให้ตั้งศาลเจ้าในพื้นที่นี้ นักท่องเที่ยวจะเดินใต้เสาโทริอิที่ทอดยาวคล้ายอุโมงค์ อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ขอให้ประกอบธุรกิจสำเร็จ ขอให้เดินทางปลอดภัย เป็นต้น โดยว่ากันว่าเทพเจ้าสามารถช่วยให้คำขอต่างๆ เป็นจริงได้ ซึ่งยังรวมไปถึงการขอให้พบเนื้อคู่ และการมีบุตรอีกด้วย
                   อีกสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือ จุดที่ตั้งกล่องรับเงินบริจาค ซึ่งปกติจะวางไว้ที่พื้น แต่ที่ศาลเจ้านี้กลับนำไปติดไว้ตรงส่วนบนของเสาโทริอิซึ่งตั้งอยู่หน้าทางเข้าศาลเจ้า มีตำนานว่าหากสามารถโยนเหรียญลงกล่องทำบุญได้คำอธิษฐานจะเป็นจริง
 
 
กลางวัน       ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม      บริเวณภายนอกปราสาทโคคุระ  ถูกสร้างขึ้นในปี 1602 ที่ใจกลางเมืองโคคุระ  โดยนักรบซามูไรที่มีนามว่า  ทาดะโอกิโฮโซะกะวะ  ในช่วงสงครามระหว่างแคว้น และถูกบูรณะให้สมบูรณ์ในปี 1959  โดยที่ยังคงลักษณะคาระซุคุริ ที่มีพื้นที่ของชั้นบนกว้างกว่าชั้นล่าง  ทำให้มีลักษณะน่าสนใจมากกว่าปราสาทที่อื่นๆ  ไม่รวมค่าเข้าชมภายในปราสาทท่านละ 350 เยน
 
นำท่านสู่        ศูนย์การค้า ห้างมิตซุย ช็อปปิ้งพาร์ค  ซึ่งเป็นช้อปปิ้งมอลล์ขนาด 5 ชั้น มีร้านค้าโดยประมาณ 222 ร้าน ให้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังสามารถชมกั้นดั้มขนาดเท่าตัวจริงโชว์ มีชื่อรุ่นว่า “RX-93ffν Gundam” มีความสูงถึง 25 เมตร น้ำหนักประมาณ 80 ตัน ภายในยังรวบรวมความบันเทิงไว้มากมาย เอาใจสาวกกันดั้ม จัดเป็นโซน Gundum Park มีโซนย่อย 3 โซน คือ Gundam Side-F ที่คุณสามารถเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกันดั้มเพิ่มเติมและสามารถเลือกซื้อโมเดลต่างๆได้อีกด้วย โซนVS Park With G ให้คุณได้เคลื่อนไหวร่างกายได้ออกกำลังกายไปในตัว และโซนNamco Arcade มีเกมส์ยอดฮิตให้ท่านได้เล่น เช่น เกมส์คีบของ ให้ท่านเพลินเพลินร่วมสนุกตามอัธยาศัย
เย็น             ä อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก            FUKUOKA AREA  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว*  มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่สี่           ศาลเจ้าดาไซฟุ • โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท • DUTY FREE  • ช็อปปิ้งย่านเท็นจิน                                
                                                                                                                         ä  (เช้า/-/-)
 
 
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่        เมืองดาไซฟุ ชมศาลเจ้าดาไซฟุ  ศาลเจ้าอายุกว่า 1000 ปี เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์อันเก่าแก่ของเมืองแห่งนี้ ภายในประดิษฐานเทพเจ้าแห่งการศึกษา ในช่วงสอบจะมีนักเรียนนักศึกษามากราบไหว้ขอพรกันอย่างล้นหลาม และด้านหน้าศาลเจ้าจะมีรูปหล่อวัว ที่เชื่อกันว่า ถ้าใครมาลูบหัววัวจะเกิดปัญญาที่ดี อีกทั้งพื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ร้านค้า ร้านอาหารที่น่าสนใจมากมาย และยังเป็นจุดชมต้นบ๊วยที่จะบานสะพรั่งในเดือนก.พ.-มี.ค.อีกด้วย ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศหลั่งไหลกันมาท่องเที่ยวที่ศาลเจ้าแห่งนี้
 
เดินทางสู่       โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท (Tosu Premium Outlet)  เป็นเอ้าท์เล็ท ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองฟุกุโอกะ  มีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น  ADIDAS , ASICS , BALLY , BIKENSTOCK , CHAMPION , COACH , CROCS , DIESEL , KATE SPADE NEW YORK , LEE , LEGO , MICHAEL KORS , NEW BALANCE , NIKE , PUMA , RAY-BAN , SAMSONITE , TAG HEUER เป็นต้น อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
กลางวัน       ä อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้น          นำท่านช้อปปิ้งร้านค้าDUTY FREE ให้ท่านได้อิสระซื้อของฝากตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง น้ำหอม อาหารเสริม วิตามินต่างๆ  ที่มีแหล่งผลิตในประเทศญี่ปุ่นและจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น  เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดของฝากที่นักท่องเที่ยวหลายๆท่านต้องแวะเวียนเข้ามาช้อปปิ้งเพื่อนำกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกกันเป็นระยะๆ
จากนั้น          อิสระ ณ ย่านช้อปปิ้งเท็นจิน  ของเมืองฟุกุโอกะ ย่านแห่งนี้เปรียบเสมือนใจกลางและมีความสำคัญอย่างมากของเกาะคิวชู  ซึ่งย่านแห่งนี้สามารถเดินได้ตลอดทั้งวัน  เพราะมีร้านค้าต่างๆมากมายตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ข้างทางเต็มถนน  รวมถึงห้างขนาดใหญ่ตั้งสลับกันตลอดทางเดินอีกด้วย  ถนนแห่งนี้มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม หนังสือ เครื่องสำอางต่างๆรวมไปถึงร้านอาหารต่างๆอีกอย่างมากมาย
          
เย็น             ä อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก            FUKUOKA AREA  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว*  มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่ห้า         สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ                ä (เช้า/-/-)
 
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)
เที่ยวบินที่ FD 737 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.10 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
#ฟุกุโอกะ  #ทัวร์ฟุกุโอกะ   #เที่ยวฟุกุโอกะ   #ทัวร์ญี่ปุ่นฟุกุโอกะ   #เที่ยวญี่ปุ่นฟุกุโอกะ  #คิวชูฟุกุโอกะ #ญี่ปุ่น #โตเกียว #เที่ยวโตเกียว #ทัวร์โตเกียว #โอซาก้า #ทัวร์โอซาก้า #เที่ยวโอซาก้า #ฮอกไกโด #ทัวร์ฮอกไกโด #เที่ยวฮอกไกโด #ทาคายาม่า #เที่ยวทาคายาม่า #ทัวร์ทาคายาม่า #เกียวโต #ทัวร์เกียวโต #เที่ยวเกียวโต #ฟูจิ #ภูเขาไฟฟูจิ #คิวชู #ทัวร์คิวชู #เที่ยวคิวชู #ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว #เที่ยวญี่ปุ่นโตเกียว #ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก #เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรไฟไหม้  #เที่ยวญี่ปุ่นโปรไฟไหม้  #japan #โตเกียวโอซาก้า #โอซาก้าโตเกียว #ชินจูกุ #tokyo #ทัวร์ญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ฮ่องกง เซียน 3 พร HKG 3วัน2คืน บินEK เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 67 ราคาเริ่ม 11,911 บาท
ราคา : 11,911.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ปั่นRail Bike แช่น้ำแร่ 4วัน 3คืน บินVZ เดินทาง พ.ย. 66 - มี.ค. 67 ราคาเริ่ม 16,899 บาท
ราคา : 16,899.00 บาท
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน 5 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง พ.ย.66-มี.ค.67 ราคาเริ่ม 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์จีน อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 มณฑล อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย หูเป่ย หูหนาน จิงโจว ฟูหรงเจิ้น5วัน4คืน บินFD เดินทาง ธ.ค.66-มี.ค.67 ราคาเริ่มเพียง 15,888 บาท
ราคา : 15,888.00 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน บินFD เดินทาง ต.ค. 66 - ม.ค. 67 ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
ราคา : 22,990.00 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว 4 วัน 3 คืน บินVZ เดินทาง พ.ย - ม.ค. 67 ราคาเริ่มต้น 17,990 บาท
ราคา : 17,990.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY