• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 900
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,557,115
13 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โอซาก้า6วัน 4คืน บินXJ เดินทาง ส.ค.-ก.ย. 67 ราคาเพียง 31,888 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCJI583
ราคา : 31,888.00 บาท

 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โอซาก้า6วัน 4คืน บินXJ เดินทาง ส.ค.-ก.ย. 67 ราคาเพียง 31,888 บาท 
พิเศษ พักกิฟุ 1 คืน โอซาก้า 2 คืน ชูบุ 1 คืน
 หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
วัดโอสึคันนง วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ
ฟูชิมิอินาริ ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ โอเอซิส 21 ทีวี ทาวเวอร์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โอซาก้า 6วัน 4คืน
Kawaii かわいい NAGOYA
 
หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เมืองเก่าทาคายาม่า
ปราสาทโอซาก้า วัดโอสึคันนง วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ ฟูชิมิอินาริ
ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ โอเอซิส 21 ทีวี ทาวเวอร์
 
• อิสระท่องเที่ยว 1 วัน USJ
พิเศษพักพักกิฟุ 1 คืน - โอซาก้า 2 คืน – ชูบุ 1 คืน
 
เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
 
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(บาท)
ราคาเด็ก
(บาท)
พักเดี่ยว เพิ่ม
 (บาท)
ที่นั่ง
06 -11 สิงหาคม 2567 31,888 ไม่มีราคาเด็ก
 
(Infant ไม่เกิน 2 ปี 
6,000 บาท)
7,500 34
20-25 สิงหาคม 2567 31,888 34
03-08 กันยายน 2567 31,888 34
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หนึ่ง      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
21.00 น.       พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สาย
การบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สอง    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ – กิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า                                               ä อาหาร เที่ยง, เย็น         
 
00.45 น. เดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่  XJ638 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)
08.40 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!!  ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
จังหวัดกิฟุ (Gifu) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำ อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมโบราณที่สืบทอดต่อกันมา บ้านทรงโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ในตัวเองอย่างมาก
เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  
เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกของญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 30 นาที) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปี จุดที่ไม่ควรพลาด คือบ้านเก่าแก่ประจำหมู่บ้านอย่าง Wada House หรือ Kanda House และยังมีบ้านหลายๆ หลังที่เปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
  
จากนั้นเช็คอินเมืองเก่าอายุกว่า 100 ปีที่ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า (Takayama Old Town) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง)  ย่านที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านไม้โบราณและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ เดินชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่ามีอายุกว่า 300 ปีสร้างบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ใช้เฉพาะโทนสีน้ำตาลหรือสีดำเท่านั้น ในปัจจุบันนี้ถ้าใครสร้างบ้านหลังใหม่ก็ใช้แค่ 2 สีนี้เท่านั้น เพื่อไม่ให้โดดหรือดูแปลกแยก ย่านนี้มีร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ ร้านซูชิ ไอศกรีม ของหวาน รวมไปถึงสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า ถ่ายรูปเช็คอินสะพานนาคาบาชิ (Nakabashi Bridge) สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำมิยากาวะซึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย อิสระเก็บภาพความประทับใจเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 
เย็น       ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)                     
ที่พัก: Hotel Koyo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)
 
วันที่สาม  เกียวโต - วัดคิโยมิสุเดระ -  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า – Duty Free - ย่านชินไซบาชิ
 ä อาหาร เช้า, เที่ยง
เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงเก่าแก่และมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องวัดวาอาราม ศาลเจ้า พระราชวัง สวนสวย และวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ขอพรไหว้พระเสริมสิริมงคล วัดคิโยมิสุเดระ (Kiyomizu temple) หรือที่คนไทยเรียกว่า วัดน้ำใส เป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า “น้ำบริสุทธิ์” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นหนึ่งในมรดกโลก ส่วนมากมาเพื่อสักการะขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าวัด)
 
เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
เที่ยวชมศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari) หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอก มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย ดังนั้นบริเวณศาลเจ้าจึงมีรูปปั้นจิ้งจอกอยู่มากมาย
 
  
เดินทางสู่ โอซาก้า (Osaka) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 มีชื่อเสียงในด้านอาหาร วัฒนธรรม และชีวิตกลางคืนที่โดดเด่น ช้อปปิ้งที่ Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นเช่น โฟมถ่านหินภูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม ครีมต่างๆ ขนมญี่ปุ่นหลากหลายชนิด รวมไปถึงชาเขียว ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก   
เย็น       อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก จากนั้นแนะนำให้ท่านอิสระท่องเที่ยวย่านชินไซบาชิ
ที่พัก: Hotel Sarasa Namba / Shinsaibashi Or Sarasa Hotel Shin-Osaka 3*  หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)
กรณีที่ได้พัก Sarasa hotel Shin-Osaka ท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง โดยการนั่งรถไฟไปย่านชินไซบาชิเพียง 10 นาที กรณีที่ได้พัก Hotel Sarasa Namba หรือ Hotel Sarasa Shinsaibashi ท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเองโดยการเดินเพลิดเพลินย่านชินไซบาชิได้ เช็คอินย่านดัง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านเครื่องสำอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ่ก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ และจุดเด่นคือมี ป้ายไฟกูลิโกะ (Glio LED) ป้ายไฟที่ไม่เพียงบ่งบอกความนิยมของแบรนด์ขนมชื่อดังอย่างกูลิโกะเท่านั้น แต่ยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยป้ายไฟกูลิโกะ (Glico LED) ตั้งอยู่บริเวณสะพานเอบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆ ที่เชื่อมต่อระหว่าง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) กับย่านชินไซบาชิ ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า
 
วันที่สี่      อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน                                                                                         ä อาหาร เช้า
  
เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ อาหาร ไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้บริการ
ทุกท่านสามารถเดินท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง โดยมีไกด์แนะนำเส้นทาง
** หากท่านต้องการจอง OPTION ผ่านทางบริษัททัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7-10 วันก่อนเดินทาง **
 
โปรแกรมแนะนำ                                                                                                                                                                                                                                                               
* Option Universal Studios Japan  
ราคาเริ่มต้นท่านละ 3,200 บาท/ท่าน
*(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร USJ และค่ารถไฟสำหรับเดินทาง) *โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการสั่งซื้อ
 
อิสระท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย นั่งรถไฟเที่ยวในญี่ปุ่น (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไม่มีไกด์นำเที่ยว) สู่ Universal Studios Japan อัพเดทเครื่องเล่นใหม่ Super Nintendo World และโซนอื่นๆ อีกมากมาย Universal Studios Japan เป็นสวนสนุกระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับจาก TripAdvisor ให้เป็นสวนสนุกที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน และยังติดอันดับที่ 4 ของลิสต์สวนสนุกระดับโลกที่ห้ามพลาดอีกด้วย Universal Studios Japan หรือ เรียกสั้นๆ ว่า USJ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2001 และได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแล้วกว่า 100 ล้านคน สำหรับในปี 2022 แบ่งเป็น 10 โซนด้วยกัน ทำให้สวนสนุกมีความหลากหลายและพร้อมต้อนรับทุกเพศทุกวัย 1. SUPER NINTENDO WORLD™ สัมผัสโลกแห่งมาริโอ้เก็บเห็ดในตำนาน ด้านในโซนนี้ มีเครื่องเล่นใหญ่สองอย่างคือ Mario Cart กับ Yoshi's Adventure และระหว่างทางจะมีมินิเกมสำหรับเด็กๆ ให้เล่นตลอด เช่น ยิงปืนเลเซอร์สะสมแต้ม ชู้ตบาสเก็ตบอลเก็บคะแนน ฯลฯ และยังมีร้านอาหารและร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของ Super Nintendo World โดยเฉพาะอีกด้วย (ถังป๊อบคอร์น แบบ limited ก็มีขายเฉพาะในโซนนี้เท่านั้น) 2. THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER™ จากภาพยนตร์ชื่อดังของโลกพ่อมดแม่มด แฮรี่พอตเตอร์ พื้นที่อันงดงามที่สร้างโลกแห่งเรื่องราว Harry Potter ขึ้นมาใหม่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน ทั้งปราสาท Hogwarts หมู่บ้านพ่อมดแห่ง Hogsmeade และ รถจักรไอน้ำ รวมถึงเครื่องเล่นและร้านค้าสำหรับเวทมนตร์ศาสตร์ 3. Minion Park รวมพลเหล่ามินเนี่ยน เพลิดเพลินกับขนมธีมมินเนี่ยนแสนอร่อย แช้อปปิ้งสินค้ามินเนี่ยนแสนน่ารัก 4. Universal Wonderland บริเวณนี้เป็นบ้านของเอลโม่ สนูปปี้ คิตตี้ และเหล่าตัวละครน่ารักอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมทั่วโลก 5. Hollywood พบกับเครื่องเล่นสุดระทึก รถไฟเหาะที่ราวกับบินอยู่บนท้องฟ้า 6. New York บริเวณนี้มีถนนในนิวยอร์กช่วงทศวรรษที่ 1930 ค้นพบสถานที่สำคัญแห่งยุคสมัยตั้งแต่ 5th Avenue ไปจนถึง Delancey Street แฟนหนังทุกประเภทจะเพลิดเพลินสำรวจแหล่งกำเนิดของความบันเทิงด้วยไปกับการเดินเล่นไปตามถนนและตรอกซอกซอยจากภาพยนตร์ชื่อดัง 7. San Francisco สร้างจากเมืองท่าอันดับ 1 ของอเมริกา เช่น Fisherman's Wharf และไชน่าทาวน์ ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ ทำให้บริเวณนี้มีกลิ่นอายของทะเลเช่นเดียวกับเมืองท่าที่แท้จริง สัมผัสประสบการณ์เมืองซานฟรานซิสโกที่มีชีวิตชีวา ลิ้มลองรสชาติของซานฟรานซิสโกด้วยอาหารแคลิฟอร์เนียจากห้องอาหารสุดเก๋ 8. Jurassic Park พบกับไดโนเสาร์ขนาดมหึมาที่ฟื้นคืนชีพที่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ทุกท่านได้ทัวร์แม่น้ำที่ลึกเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ 9. Amity Village คุ้นตาด้วยฉากของ JAWS หนังระทึกขวัญในตำนาน ด้วยความน่าสะพรึงกลัวของฉลามกินคนในเมืองนี้ Amity สำรวจเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ผ่อนคลายด้วยของว่างและไอศกรีมในหมู่บ้านชายทะเล 10. Water World ชมการแสดงทางน้ำที่โลดโผน สมจริงจนทำให้ท่านกลั้นหายใจตั้งแต่ต้นจนจบ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร USJ และค่ารถไฟสำหรับเดินทาง) ราคาบัตรค่าเข้า Universal Studios Japan
โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการสั่งซื้อ ราคาบัตร ราคาเริ่มต้นท่านละ 3,200 บาท     
      
อิสระรับประทานอาหาร เที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลของท่าน 
           ที่พัก: Hotel Sarasa Namba / Shinsaibashi Or Sarasa Hotel Shin-Osaka 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)
 
วันที่ห้า    ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – Expo City - นาโกย่า  – วัดโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งซากาเอะ(โอเอซิส21+ทีวีทาวเวอร์)                                                                            ä อาหาร เช้า
 
เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
           ถ่ายภาพด้านนอกเป็นการ Check in Landmark สำคัญที่ไม่มาไม่ได้ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ช้อปปิ้งตามหาไอเท็มเด็ดๆ Expo City เป็นศูนย์ความบันเทิงขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองซุยตะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ที่นี่มีสิ่งให้ทุกคนได้เพลิดเพลิน ที่นี่ไม่ใช่แค่ศูนย์การค้าหรือสวนสนุกธรรมดา แต่ได้รวมศูนย์การเรียนรู้และบันเทิงระดับโลกถึง 8 แห่ง และยังมีร้านค้า ร้านอาหารมากกว่า 305 ร้าน ให้ท่านเลือกซื้อเลือกสรร
เที่ยง     อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน  
นำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า (Nagoya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 นาที) เป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มูเตลูจงรักจงรัก วัดโอสึคันนง (Osu Kannon Temple) วัดพุทธที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าคันนง เชื่อกันว่าช่วยให้ผู้คนสมหวังในความรัก ช้อปจนลืมเวลากันที่ ถนนช้อปปิ้งซากาเอะ (Sakae) ถือเป็นย่านการค้าที่คึกคักและทันสมัยที่สุดของนาโกย่า มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งมากในย่านนี้ และยังเป็นแหล่งรวบรวมของร้านแบรนด์เนมยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Adidas, miu miu, GAP, Louis Vuitton หากช้อปจนเหนื่อยมีร้านอาหาร คาเฟ่ ให้เลือกชิมอาหารต่างๆ และนั่ง พักให้หายเหนื่อย สุดยอดถือว่าครบมาก!
 
             หากพอมีเวลาแนะนำให้ท่านอิสระท่องเที่ยวสุดยอด โอเอซิส 21 (Oasis 21) เป็นอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่บนชั้นดาดฟ้า เรียกว่า "สวนน้ำวน" (Waterfall Garden) จุดชมวิวที่ฮิตตลอดกาล หอคอยโทรทัศน์นาโกย่า (Nagoya TV Tower) เป็นหอคอยสูง 180 เมตร ถือว่าเป็นจุดชมวิวเมืองนาโกย่าแบบ 360 องศา จากชั้น 100 โอ้โห ! จะสวยงามเต็มตาแค่ไหน หรือจะชมพิพิธภัณฑ์ ต่อด้วยร้านอาหาร ช้อปปิ้งในร้านขายของที่ระลึก อะไรจะครบขนาดนี้เนี่ย คุณพระ! (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม โอเอซิส 21 และ หอคอยโทรทัศน์นาโกย่า หรือพื้นที่อื่นๆ บริเวณซากาเอะ)
สมควรแก่เวลา เจอกัน ณ จุดนัดหมาย
เย็น       อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลของท่าน  
ที่พัก: Toyoko Inn Chubu International Airport No 2 3*หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง
วันที่หก      ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                     ä อาหาร เช้า
          
เช้า       ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7) หรือบริการอาหารเช้าแบบ SET BOX กรณีที่พักอยู่ห่างสนามบิน หรือกรณีห้องอาหารโรงแรมเปิดช้า
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
10.30 น.  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ639
                 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)
14.35 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 #ญี่ปุ่น #นาโกย่า #ทัวร์นาโกย่า #เที่ยวนาโกย่า #โตเกียว #เที่ยวโตเกียว #ทัวร์โตเกียว #โอซาก้า #ทัวร์โอซาก้า #เที่ยวโอซาก้า #ฮอกไกโด #ทัวร์ฮอกไกโด #เที่ยวฮอกไกโด #ทาคายาม่า #เที่ยวทาคายาม่า #ทัวร์ทาคายาม่า #เกียวโต #ทัวร์เกียวโต #เที่ยวเกียวโต #ฟูจิ #ภูเขาไฟฟูจิ #คิวชู #ทัวร์คิวชู #เที่ยวคิวชู #ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว #เที่ยวญี่ปุ่นโตเกียว #ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก #เที่ยวญี่ปุ่นราคาถูก #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรไฟไหม้  #เที่ยวญี่ปุ่นโปรไฟไหม้  #japan #โตเกียวโอซาก้า #โอซาก้าโตเกียว #ชินจูกุ #tokyo #ทัวร์ญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่น


 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

​ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บิน8L เดินทาง ต.ค. 67 - มี.ค. 68 ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
ราคา : 22,990.00 บาท
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน บินQW เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 67 ปีใหม่ 68 ราคาเริ่ม 24,990 บาท
ราคา : 24,990.00 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ BEIJING SHANGHAI พิชิตกำแพงแดนมังกร 6D4N บินMU-FM เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเพียง 30,999 บาท
ราคา : 30,999.00 บาท
ทัวร์จีน เหมาลำฉางซา WANGXIANGU ฉางซา - อู้หยวน - หุบเขาเทวดา 5D4N บินVZ เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 67 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ชมดอกโคเชีย 6 วัน 4 คืน บินHB เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท
ราคา : 29,990.00 บาท
​ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน บินXJ เดินทาง พ.ย.- ธ.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 29,888 บาท
ราคา : 29,888.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY