• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 955
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,518,908
20 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน หนานหนิง น้ำตกเต๋อเทียน 5 วัน 4 คืน บินCZ เดินทาง มิ.ย..-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 18,900 บาท  
Print
รหัสสินค้า : FCCM471
ราคา : 18,900.00 บาท

  ทัวร์จีน หนานหนิง น้ำตกเต๋อเทียน 5 วัน 4 คืน บินCZ เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 18,900 บาท
 หนานหนิง น้ำตกเต๋อเทียน สวนน้ำพุเอ๋อฉวน
หุบเขาทงหลิงแกรนด์แคนย่อน อุทยานหมิงซื่อ
เที่ยวแบบเต็มสุข ไม่เข้าร้านรัฐบาล
 -เที่ยวแบบเต็มสุข ไม่เข้าร้านรัฐบาล  ไม่โก่งราคา
-เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ  ไม่รอคิว ไม่เป็นชะโงกทัวร์
-ที่เที่ยวใหม่ ไม่ซ้ำใคร
-บินกลางวัน ไม่อดนอนเหมือนเที่ยวบินกลางคืน
-โปร่งใสน่าเชื่อถือ ไม่มีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้น
-ไม่เก็บทิปก่อนเที่ยว เพราะมั่นใจในคุณภาพ
 


 ทัวร์จีน หนานหนิง น้ำตกเต๋อเทียน 5 วัน 4 คืน 
 
หนานหนิง น้ำตกเต๋อเทียน สวนน้ำพุเอ๋อฉวน
หุบเขาทงหลิงแกรนด์แคนย่อน อุทยานหมิงซื่อ 5 วัน 4 คืน

เที่ยวแบบเต็มสุข ไม่เข้าร้านรัฐบาล
 
 
 
ข้อดีของโปรแกรมทัวร์  
 
-เที่ยววันสุดสัปดาห์ ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน
-เที่ยวแบบเต็มสุข ไม่เข้าร้านรัฐบาล  ไม่โก่งราคา
-เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ  ไม่รอคิว ไม่เป็นชะโงกทัวร์
-ที่เที่ยวใหม่ ไม่ซ้ำใคร
-บินกลางวัน ไม่อดนอนเหมือนเที่ยวบินกลางคืน
-โปร่งใสน่าเชื่อถือ ไม่มีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้น
-ไม่เก็บทิปก่อนเที่ยว เพราะมั่นใจในคุณภาพ

 
 
     
 
วันแรก                  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินหนานหนิง – เมืองจิ้งซี     
 
10.00 น.      คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู10  เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
13.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติวูซู่ นครหนานหนิง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ 8428  (เที่ยวบินใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ)
16.20 น.      เดินทางถึง สนามบินนานาชาติวูซู่ นครหนานหนิง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร
เย็น              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่อุทยานหมิงซื่อ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ)              
21.30 น.      เดินทางถึงเมืองจิ้งซี  靖西市 เมืองชายแดนทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลกวางสี และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของมณฑลกวางสี 
                   นำท่าน เดินทางสู่โรงแรมที่พัก
พักที่  JINGXI HUAXI  HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวท้องถิ่น หรือเทียบเท่าในเมืองจิ้งซี
 

วันที่สอง          เมืองจิ้งซี – สวนน้ำพุเอ๋อฉวน – หุบเขาทงหลิง แกรนด์แคนย่อน
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม สวนน้ำพุห่าน 鹅泉 หนึ่งในสามสวนน้ำพุที่สวยและใหญ่ที่สุดของจีน และเป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำตกเต๋อเทียน อันได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกข้ามพรมแดนที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียและอันดับสี่ของโลก สวนน้ำผุมีบึงน้ำผุที่ใสบริสุทธิ์ เก๋งจีนโบราณที่ออกแบบให้กลมกลืนกับสะพานโค้งและระเบียงทางเดิน เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนที่แสนจะสงบโรแมนติก และเป็นจุดเช็คอิน ถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยว.....
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม หุบเขาทงหลิงแกรนด์แคนย่อน 通灵大峡谷  สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ของเมืองจิ้งซี นำท่านเดินชมหุบเขาขนาดใหญ่ที่มีความลึกหลายร้อยเมตร ท่ามกลางผืนป่าดึกดำบรรณ์อายุกว่าล้านปี ชมน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูง 188 เมตร กว้าง 30 เมตร ที่ไหลลงจากหน้าผาสูงชันสู่ก้นเหว ชมถ้ำหินงอกหินย้อยธรรมชาติขนาดใหญ่อายุหลายร้อยล้านปี ท่านจะได้พบหินงอกหินย้อยหลากหลายรูปร่างที่น่าอัศจรรย์ ชมน้ำตกในถ้ำที่ไหลรวมกลายเป็นธารน้ำที่ไหลอยู่ภายในถ้ำ.......
เมื่อสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่เมือง หมิงซื่อ  
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่  MINGSHI YISHU HOTEL  ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่าในอุทยานหมิงซื่อ    


 
วันที่สาม           อุทยานหมิงซื่อ – น้ำตกเต๋อเทียน  – ถ้ำน้ำแข็งหลงกง
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม น้ำตกเต๋อเทียน 德天瀑布  เป็นน้ำตกข้ามพรมแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากน้ำตกอีกวาซูในบราซิล/อาเจนติน่า น้ำตกวิคตอเรียในแซมเบีย/ซิมบับเว และน้ำตกไนแองการ่าในอเมริกา/แคนนาดา  น้ำตกเต๋อเที่ยนเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านแนวพรมแดนจีนและเวียดนาม ด้วยความสูง 60 เมตร ความกว้าง 120 เมตรน้ำตกแบ่งเป็นสามชั้น ในฤดูแล้งน้ำตกจะแยกเป็นฝั่งจีน และฝั่งเวียดนาม แต่ในฤดูฝนน้ำตกทั้งฝั่งจีนและฝั่งเวียดนามจะไหลรวมเป็นหนึ่งเดียว น้ำตกนี้กำเนิดจากแม่น้ำกุยชุนซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำจูเจียง มีน้ำไหลแรงต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี น้ำตกข้ามพรมแดนนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนและที่นี่ได้กลายเป็นออุทยานท่องเที่ยวลำดับต้น ๆ ของมณฑลกวางสี......
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ถ้ำน้ำแข็งหลงกง 龙宫洞  ซึ่งเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ในอำเภอต้าซิน ความพิเศษของถ้ำนี้คือ นอกจากความสวยงามตามแบบธรรมชาติของหินงอกหินย้อยหลากหลายรูปร่างที่ขึ้นเต็มอยู่ภายในถ้ำแล้ว ทางอุทยานยังมีการปรับอุณหภูมิภายในถ้ำให้อยู่ในระดับติดลบ เพื่อให้เกิดเป็นเกร็ดน้ำแข็งที่ไปเกาะตามหินงอกหินย้อยจนกลายเป็นถ้ำน้ำแข็งขนาดใหญ่ ที่ทุกส่วนในถ้ำจะถูกเคลือบและปกคลุมด้วยน้ำแข็ง ภายในถ้ำมีพื้นที่ราว 30000 ตารางเมตร มีจุดเด่นที่น่าชมมากมาย อาทิ ม่านน้ำแข็ง นาขั้นบันไดน้ำแข็ง หินย้อยน้ำแข็ง ดอกไม้น้ำแข็ง ระย้าน้ำแข็ง อุโมงค์น้ำแข็ง เป็นต้น.......
เย็น              บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่  MINGSHI YISHU HOTEL  ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่าในอุทยานหมิงซื่อ    
 
 
 
วันที่สี่           ล่องเรือชมอุทยานหมิงซื่อ- นั่งรถกอล์ฟชมระเบียงภาพร้อยลี้–ช้อปปิ้งถนนคนเดินเมืองหนานหนิง
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นเรือ ล่องไปตามแม่น้ำหมิงซื่อ เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมกับความสวยงามแบบไม่สามารถหาชมที่อื่นได้ของ อุทยานหมิงซื่อ 明仕田园  แม่น้ำหมิงซื่อมีต้นน้ำอยู่ที่ฝั่งเวียดนามและไหลข้ามพรมแดนมายังฝั่งจีน เลื้อยคตเคี้ยวไปตามร่องเขาและท้องทุ่ง แซมด้วยแปลงนาที่ไม่เป็นระเบียบ ภูเขาหินน้อยใหญ่เรียงกระจายอยู่ในระยะใกล้และไกล เป็นทัศนียภาพที่งดงามและนักท่องเที่ยวขนานนามว่าเป็น กุ้ยหลินน้อย ในอำเภอต้าซิน.....
จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยสกาศมานั่งรถกอล์ฟเที่ยวชม จุดไฮไลท์ที่สวยงามต่างๆ ของทุ่งระเบียงภาพเขียนร้อยลี้ ชื่อก็บ่งบอกได้ถึงความงามได้เลย ทัศนียภาพที่สวยงามราวภาพเขียนที่มองไกลสุดตาเป็นร้อยลี้ เป็นคำนิยามของคนท้องถิ่นที่สะท้อนความงามของที่นี่ และได้กลายเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์จีนชื่อดัง เรื่องดังหลายเรื่อง จนทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาเที่ยวชม และเช็คอิน ณ ทุ่งระเบียงภาพเขียนร้อยลี้  
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ นครหนานหนิง โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ
15.30 น.       คณะเดินทางกลับถึงเมืองหนานหนิง นำท่านเที่ยวชม ย่านซันเจียเหลี่ยงเซี่ยง 三街两巷  เป็นย่านที่ถนนสายสายมาบรรจบกับตรอกสิงค์โตเงินและสิงค์โตทอง 银狮巷 金狮巷 ซึ่งเป็นตรอกเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง
                   ในอดีตที่นี่เป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่คึกคักที่สุดของเมืองหนานหนิง ปัจจุบันที่นี่ก็ยังเป็นย่านการค้าที่คีกคักเหมือนอดีต นอกจากร้านค้าที่หนาแน่ไปทุกซอกมุมแล้ว ที่นี่ยังเป็นจุดเช็คอิน ถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเมืองหนานหนิง ด้วยอาคารบ้านเรือนโบราณที่ยังถูกอนุรักษ์และคงสภาพดีกระทั่งปัจจุบัน ท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายภาพ ชิมของอร่อย ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายอย่างจุใจ.....   
ค่ำ               อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการเดินช้อปปิ้ง โดยท่นสามารถลิ่มลองอาหารท้องถิ่นหลากหลายรสชาติได้ตามอัธยาศัย
พักที่  NANNING UNIVERSAL INTER HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่าในเมืองหนานหนิง   
 
วันที่ห้า           นครหนานหนิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
                    หลังอาหารนำคณะเดินทางไปสนามบินนครหนานหนิง ทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง
10.40 น.      เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE  เที่ยวบินที่  CZ8427
12.00 น.      เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง 2567 ราคาทัวร์/ท่าน ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน ราคา
พักห้องละ 2-3 ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) ห้องพักเดี่ยว
   15 – 19 พฤษภาคม 18,900 18,900 4,500
   22 – 26 พฤษภาคม 18,900 18,900 4,500
    5 – 9 มิถุนายน 18,900 18,900 4,500
  17 – 21 กรกฎาคม 18,900 18,900 4,500
  24 – 28 กรกฎาคม 19,900 19,900 4,500
  21 – 25 สิงหาคม 18,900 18,900 4,500
  11 – 15 กันยายน 18,900 18,900 4,500
  25 – 29 กันยายน 18,900 18,900 4,500
  16 – 20 ตุลาคม 19,900 19,900 4,500
  23 – 27 ตุลาคม 2 19,900 19,900 4,500

#ทัวร์จีน #เที่ยวจีน #ทัวร์หนานหนิง  #เที่ยวหนานหนิง  #ปักกิ่ง #ทัวร์จีนปักกิ่ง #ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก #เที่ยวปักกิ่งราคาถูก #ทัวร์จีนราคาถูก #เที่ยวจีนราคาถูก #ทัวร์จีนไม่ลงร้านช้อป #เที่ยวจีนกำแพงเมืองจีน #ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน #ทัวร์กำแพงเมืองจีน #เที่ยวปักกิ่งกำแพงเมืองจีน #ทัวร์ลาวจีน #เที่ยวลาวจีน #หนานหนิง  #น้ำตกเต๋อเทียน #ทัวร์หนานหนิงราคาถูก #เที่ยวหนานหนิงราคาถูก
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

​ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน บินTG เดินทาง ต.ค.67-เม.ย.68 ราคาเริ่ม 19,990 บาท
ราคา : 19,990.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน บินFD เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 3วัน2คืน บินEK เดินทาง ก.ค.-ก.ย. 67 ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท
ราคา : 15,990.00 บาท
​ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน บินVZ เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 9,888 บาท
ราคา : 9,888.00 บาท
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน5คืน บินVZ เดินทาง เม.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 14,888 บาท
ราคา : 14,888.00 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 5 คืน บินVZ เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 23,990 บาท
ราคา : 23,990.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY