• หน้าแรก
  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • จองโรงแรม
  • เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา
LINE QR CODE
LINE ID
mobile
ติดต่อเรา
ทัวร์ไทย
ทัวร์ภาคเหนือ
ทัวร์ภาคอีสาน
ทัวร์ภาคกลาง
ทัวร์ภาคใต้
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ลาว กัมพูชา
ทัวร์บาหลี บรูไน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินเดีย ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์รัสเซีย ตุรกี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์อเมริกาแคนาดา
ตรวจสอบใบอนุญาต
ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 13
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,054
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,519,007
20 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  ทัวร์เอเชีย
[ +zoom ]
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน บิน8L เดินทางเดือน ก.ย. 67 ราคาเริ่ม 28,999 บาท ทัวร์ไม่ลงร้าน  
Print
รหัสสินค้า : FCCB347
ราคา : 28,999.00 บาท

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน บิน8L เดินทางเดือน ก.ย. 67 ราคาเริ่ม 28,999 บาท ทัวร์ไม่ลงร้าน
 


ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

 
วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ
ä (-/-/-)
 
17.30 น.      พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินลัคกี้แอร์ (8L) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
20.25 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ 8L812 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)เรื่อ
** เวลาบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถาม หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วภายใน **
วันที่สอง       สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • เมืองเฉิงตู • สถานีรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู • อุทยานหวงหลง
ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)
  
00.05 น.      เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) และนำท่านเข้าสู่ที่พัก
จากนั้น         พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า êêêê
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น          เดินทางไปยัง สถานีรถไฟสายตะวันออกเฉิงตู นั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C6376 เวลา 10.30 – 12.21 น. มุ่งหน้าสู่ เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
(หมายเหตุ: กระเป๋าเดินทางและสัมภาระทุกชิ้น ท่านต้องเป็นผู้จัดการและดูแลด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง)
กลางวัน       ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น          นั่งขึ้นกระเช้าขึ้นสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดตำนานแห่งมังกรเหลือง สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเกี่ยวพันกับชนชาติจีนมาแต่ครั้งโบราณ หวงหลงมีภูมิทัศน์เป็นแนวหินลดหลั่นเป็นชั้นๆ ที่สวยที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เมื่อมองจากมุมสูงจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับพญามังกรที่หลับไหลอยู่ในหุบเขา มีความสวยงามเปรียบดั่งสรวงสวรรค์บนโลกมนุษย์ ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะโปรยปรายลงมาปกคลุมภูเขาทั่วบริเวณ มองดูขาวสะอาดตาสวยงาม (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง และรถแบตเตอรี่)
 
ซึ่งในอุทยานแห่งชาติหวงหลงนี้จะมีบ่อน้ำตื้นๆ ที่มีประกายเฉดสีที่สวยงามตามธรรมชาติ เมื่อกระทบกับแสงแดดจะส่องแสงประกายดูคล้ายเกร็ดมังกร ซึ่งล้อมรอบไปด้วยความเขียวขจีของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ชมความงามมหัศจรรย์ของแอ่งน้ำมีมากกว่า 4,300 แอ่ง มีรูปร่างแตกต่างกันไปตามธรรมชาติสรรค์สร้าง อาทิ รูปสัตว์ต่างๆ รูปไข่มุกพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว เป็นต้น
หมายเหตุ : ปริมาณหิมะภายในอุทยานนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี หากสถานที่ท่องเที่ยวปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ รัฐบาลสั่งปิด หรือเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ ทำให้ไม่สามารถท่องเที่ยวภายในอุทยานได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการเป็น “เล่นสกีซีหลิงซาน” หรือสถานที่อื่นๆ ทดแทนโดยไม่มีการหักคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เย็น              ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น         พักที่ RUN DU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม       อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว    
ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)
                                                                                                                                                                                                                                         
 เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 
จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (โดยรถของอุทยาน) เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” หนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศจีนที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของภูเขา ลำธาร น้ำตก และทะเลสาบ ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจ้ายโกวประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทำให้เกิดแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมาย ทั้งกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยและแม่น้ำ ซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย ในยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้น สีสันของทะเลสาบแห่งนี้จะเต็มไปด้วย สีแดง สีส้ม สีเหลือง ของใบไม้ที่ปลิดปลิวร่วงหล่นลงไปในทะเลสาบ หากเป็นช่วงฤดูหนาวก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะให้บรรยากาศที่สวยงามไปในอีกรูปแบบหนึ่ง จนได้รับฉายาว่า “ดินแดนแห่งเทพนิยาย” (หมายเหตุ: ราคารวมรถอุยานแล้ว (รถเวียน) หากต้องการเหมารถแบบส่วนตัวทั้งกรุ๊ป ต้องชำระเพิ่มกับทางไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์)
 
                   สถานที่ท่องเที่ยวที่ภายในอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
Ü ทะเลสาบกระจก (MIRROR LAKE) ถือเป็นทะเลสาบที่ความสวยงามอย่างมาก โดยเฉพาะในยามที่ผืนน้ำนิ่งสงบไม่ไหวสั่น และลมไม่แรง ผืนน้ำจะนิ่งสนิทสะท้อนความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบราวกับกระจกบานยักษ์
Ü ทะเลสาบนกยูง (PEACOCK LAKE) รูปร่างลักษณะคล้ายนกยูง มีน้ำสีฟ้า อมน้ำเงินในบริเวณร่องน้ำลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณร่องน้ำตื้น ทอประกายสีทองยามสะท้อนกับแสงแดด ตัวทะเลสาบนั้นตั้งอยู่ภายในหุบเขาที่เต็มไปด้วยด้วยต้นไม้นานาชนิด
Ü ทะเลสาบไผ่ลูกศร (ARROW BAMBOO LAKE) เป็นทะเลที่มีน้ำเขียว และลายล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
Ü ทะเลสาบแพนด้า (PANDA LAKE) หนึ่งในสองทะเลสาบของจิ่วจ้ายโกวที่มีความลึกมากจนผิวน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว
Ü ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี (FIVE FLOWER LAKE) ทะเลสาบสีฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้หลากสี ได้รับการยกย่องว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในอุทยานแห่งนี้ แม้จะเป็นเพียงทะเลสาบเล็กๆ แต่กลับมีความงดงามจนน่าอัศจรรย์ เมื่อยามแสงอาทิตยต์กกระทบผืนน้ำจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงามมากๆ
กลางวัน       ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น          ชมความงดงามอีกด้านของอุทยานจิ่วจ้ายโกว น้ำตกธารไข่มุก เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำ และลำธารใหญ่ที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวเป็นระยะทางยาวอย่างไม่ขาดสาย ส่องประกายระยิบระยับงดงามราวกับเส้นไข่มุก และชมความงดงามของ ทะเลสาบแรด (RHINOCEROS LAKE) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากทะเลสาบยาว เสน่ห์อันน่าประทับใจของทะเลสาบแห่งนี้คือ หมู่เมฆและสายหมอกที่สะท้อนทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกว่า ส่วนไหนที่เป็นท้องฟ้าหรือส่วนไหนที่เป็นผืนน้ำ ความเปลี่ยนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุกๆ เช้านั้น ทำให้ความงดงามของทะเลสาบแตกต่างกันไปในแต่ละวัน
 
ชมความยิ่งใหญ่ของ ทะเลสาบยาว (LONG LAKE) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานจิ่วจ้ายโกว ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มีต้นสนซีดาร์ทั่วภูเขาล้อมรอบทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะไกลสะท้อนเป็นทิวทัศน์อันงดงามเปรียบได้กับพระราชวังหยกในชั้นฟ้า ด้านข้างของทะเลสาบมีต้นไม้เก่าที่เชื่อว่าเป็นเทพผู้พิทักษ์ทะเลสาบยาว
 
หมายเหตุ : ปริมาณหิมะภายในอุทยานนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี หากสถานที่ท่องเที่ยวปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ รัฐบาลสั่งปิด หรือเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ ทำให้ไม่สามารถท่องเที่ยวภายในอุทยานได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น อุทยานแห่งชาติซงผิงโกว หรือสถานที่อื่นๆ ทดแทน
 เย็น            ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น         พักที่ RUN DU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่           เมืองโบราณซงพาน • ทะเลสาบเต๋อซี • สะพานอันชุน
                                                                                       ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                       
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น          ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านชม ทะเลสาบเต๋อซี ทะเลสาบน้ำสีเขียวดังมรกต บนที่ราบสูงรายล้อมไปด้วยภูเขา เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในมณฑลเสฉวน ผลพวงของความสวยงามนั้นทำให้แผ่นดินทรุดจนเกิดรอยแยก และกลายเป็นมาเป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์ควอยซ์ที่ไหลไปตามแอ่งหุบเขา
กลางวัน       ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น          ระหว่างทางแวะชม เมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบต ซึ่งในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวฮั่นและชาวทิเบต ชมกำแพงเมืองโบราณที่ทำจากอิฐ และหินที่ใช้แรงงานคนสร้างมากกว่าหนึ่งแสนคน ด้านหน้ามีรูปปั้นของเจ้าเหวินเฉินกับกษัตริย์ซงเซนกัมโปแห่งทิเบต เมืองโบราณที่มีกำแพงรายล้อมรอบด้านนอก ส่วนด้านในจะมีสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และอาหาร มีทั้งอาหารเนื้อวัว (อาหารอิสลาม เนื่องจากชาวกุยอาศัยอยู่จำนวนมาก) และยังมีอาหารของชาวจีนทิเบตที่สามารถลองชิมได้ ซึ่งการเดินทางในเมืองโบราณซงพาน หากนั่งสามล้อก็สามารถเที่ยวได้ทั่วเมืองแล้ว
แวะเก็บภาพความสวยงามของ สะพานอันชุน สะพานจีนโบราณที่ดูงดงามในยามค่ำคืน ถือเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งของเมืองเฉิงตูที่มีทั้งความยิ่งใหญ่และงดงาม โดยชื่อของสะพานนั้นมีความหมายว่า “ความสงบสุขและเป็นมงคล” สะพานโบราณแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่สะพานธรรมดาๆ ภายในยังเป็นที่ตั้งของภัตตาคารยอดที่นิยมของเมืองเฉิงตู ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอันคึกคัก ยามค่ำคืนจะเปิดไฟประดับประดาสะท้อนผืนน้ำสวยงาม ใครได้มาเที่ยวก็มักจะมารวมตัวกันที่สะพานโบราณเพื่อถ่ายรูป และเช็คอินว่ามาถึงเมืองเฉิงตูเรียบร้อยแล้ว
เย็น             ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก                      พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่
 
 
วันที่ห้า         ศูนย์หมีแพนด้า • ถนนซอยกว้างซอยแคบ • ถนนไท่กู่หลี่ • วัดต้าฉือ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ • ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
                                                                                                                                          ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                              
 
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น          เต็มอิ่มไปกับความของน่ารักของเจ้าหมีขนปุยอย่างใกล้ชิดที่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สัตว์ที่เปรียบดั่งสัญลักษณ์ของประเทศจีน และได้รับความเอ็นดูจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เนื่องมาจากจำนวนหมีแพนด้านั้นลดลงเรื่อยๆ จึงเกิดศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์สัตว์ขึ้นมา รวมถึงได้สร้างสภาพแวดล้อมให้ที่แห่งนี้เสมือนผืนป่าขนาดย่อมๆ ให้พวกมันได้ดำรงชีวิต นอกจากมีพื้นที่สีเขียวของป่าไผ่ที่อุดมสมบูรณ์แล้ว ยังมีลานกิจกรรมให้แพนด้าได้ออกมาเดินเล่นให้นักท่องเที่ยวได้มองดูบรรดาหมีแพนด้าใช้ชีวิตประจำวันแบบไม่สนใจใคร (ไม่รวมรถแบตเตอรี่)
                   นำท่านเดินเที่ยว ถนนซอยกว้างซอยแคบ เป็นถนนที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ ผสมความเป็นทันสมัยเข้าไปอย่างลงตัว ถนนคนเดินมี 3 ซอย แต่ละซอยมีความยาวประมาณ 400 เมตร มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายอยู่ในแต่ละซอยและตรอกให้เดินช้อปกันเพลิน ทั้งร้านหนังสือ ร้านชา-กาแฟ บาร์ เสื้อผ้า ไปจนถึงร้านอาหารนานาชนิด
กลางวัน       ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
จากนั้น          นำท่านสู่ ถนนไท่กู่หลี และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดต้าฉือ วัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 1,600 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านที่คึกคักที่สุดของเฉิงตู รอบๆ วัดเป็นตึกสูง มีห้างสรรพสินค้ารายล้อมมากมาย แต่ภายในวัดบรรยากาศดีให้ความรู้สึกสงบร่มรื่น และอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซุนซีลู่ แหล่งช้อปชื่อดังของเมืองเฉิงตู มีสินค้ามากมายให้เลือกทั้งแบรนด์เนม สินค้าพื้นเมือง และขนมท้องถิ่น ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก เจ้าแพนด้าอ้วนน่ารักกำลังป่ายปีนตึก IFS
                   ตื่นตาตื่นใจไปกับ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก “ความลับของเมืองเฉิงตู” การแสดงศิลปะชั้นสูงที่มีชื่อเสียงโด่งดังของมณฑลเสฉวน ซึ่งในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละครั้งใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที BUILDING เป็นประติมากรรมแพนด้ายักษ์ที่แขวนอยู่บนอาคารใจกลางเมืองเฉิงตู
 เย็น            ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก                      พักที่ RUNHE BAIYUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่หก        ถนนโบราณจินหลี่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินสุวรรณภูมิ
ä (เช้า/-/-)
 
เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น          ซึมซับบรรยากาศ ถนนโบราณจินหลี เป็นถนนคนเดินอยู่ติดกับศาลเจ้าสามก๊ก หรือศาลเจ้าขงเบ้ง (จูกัดเหลียง) มีสินค้าให้ช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทานและของฝากของที่ระลึก หากกำลังมองหาของที่ระลึกที่มีสัญลักษณ์ของเมืองเฉิงตู อาทิ หมีแพนด้า ตุ๊กตาเปลี่ยนหน้ากาก ชา ผ้าไหม และยาสมุนไพรต่างๆ ก็สามารถมาเก็บครบรวดเดียวได้ที่นี่
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.10 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 8L811 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
19.10 น.      เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
พัก 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
พักเดี่ยว
เพิ่ม
01 – 06 กันยายน 2567 28,999 23,999 5,000
04 – 09 กันยายน 2567 29,999 24,999 5,000
06 – 11 กันยายน 2567 29,999 24,999 5,000
08 – 13 กันยายน 2567 28,999 23,999 5,000
11 – 16 กันยายน 2567 29,999 24,999 5,000
13 – 18 กันยายน 2567 29,999 24,999 5,000
15 – 20 กันยายน 2567 28,999 23,999 5,000
18 – 23 กันยายน 2567 29,999 24,999 5,000
20 – 25 กันยายน 2567 29,999 24,999 5,000
22 – 27 กันยายน 2567 28,999 23,999 5,000
25 – 30 กันยายน 2567 29,999 24,999 5,000
#ทัวร์จีน #เที่ยวจีน #ทัวร์เฉิงตู  #เที่ยวเฉิงตู  #จิ่วไจ้โกว  #ทัวร์จิ่วไจ้โกว  #เที่ยวจิ่วไจ้โกว #ทัวร์จิ่วไจ้โกวราคาถูก #เที่ยวจิ่วไจ้โกวราคาถูก #ทัวร์จีนราคาถูก #เที่ยวจีนราคาถูก #ทัวร์จีนไม่ลงร้านช้อป
 
 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

​ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน บินTG เดินทาง ต.ค.67-เม.ย.68 ราคาเริ่ม 19,990 บาท
ราคา : 19,990.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน บินFD เดินทาง ตุลาคม 67 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
ราคา : 24,999.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 3วัน2คืน บินEK เดินทาง ก.ค.-ก.ย. 67 ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท
ราคา : 15,990.00 บาท
​ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน บินVZ เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 67 เริ่มต้นเพียง 9,888 บาท
ราคา : 9,888.00 บาท
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน5คืน บินVZ เดินทาง เม.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 14,888 บาท
ราคา : 14,888.00 บาท
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 5 คืน บินVZ เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 67 ราคาเริ่ม 23,990 บาท
ราคา : 23,990.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Copyright by fanclubtour.com & TAT License 11/07502
Engine by MAKEWEBEASY